Syngenta transformuje globalne procesy HR z Capgemini

Dzięki współpracy z Capgemini, Syngenta standaryzuje swoje globalne procesy HR i wprowadza najlepsze w swojej klasie narzędzia cyfrowe w celu poprawy efektywności i wzmocnienia satysfakcji pracowników.

Klient: Syngenta

Zakres: Globalny

Sektor: Rolnictwo

Wyzwania klienta: Firma Syngenta potrzebowała przyciągnąć wielu pracowników i utrzymać niezwykle wysoki poziom zatrudnianych talentów, aby móc wydajniej pracować nad poprawą globalnego bezpieczeństwa żywnościowego.

Rozwiązanie: Dzięki współpracy z Capgemini, Syngenta przekształciła swoje operacje HR poprzez konsolidację wielu funkcji i procesów, przed wdrożeniem zestawu cyfrowych platform i narzędzi opartych na chmurze, aby uzyskać bardziej elastyczne i satysfakcjonujące doświadczenie pracowników w obszarze HR.

Korzyści

  • 58% do 90% wzrost zadowolenia pracowników
  • 75% zmniejszenie liczby skarg klientów
  • Szybszy i bardziej efektywny czas rozwiązywania problemów związanych ze skargami, przy czym ponad 90% rozwiązywanych jest w ciągu dwóch dni.
  • W każdej chwili dostęp do informacji w czasie rzeczywistym i mniej czasu poświęconego na administrowanie zasobami ludzkimi.
  • Zwiększona dokładność i efektywność operacji kadrowych Syngenty.
  • 30% redukcja kosztów operacyjnych w obszarze HR w latach 2012-2015, po dodatkowej 40% redukcji kosztów w wyniku realizacji programu „HR Next Generation”.
  • Zmieniające się zarządzanie usługami edukacyjnymi z wykorzystaniem technologii chmury i katalogu usług.
  • Przekształcanie zasobów ludzkich w celu wspierania celów strategicznych.

Jako światowy lider w przemyśle rolniczym, Syngenta uczyniła swoim głównym celem żywienie rosnącej populacji , a także oferuje światowej klasy innowacyjne rozwiązania w zakresie upraw, w celu zapewnienia globalnego bezpieczeństwa żywnościowego. Aby osiągnąć ten ambitny cel, organizacja musi zatrudniać niezwykle utalentowanych pracowników o bardzo wysokiej klasie. Oznacza to prowadzenie wysoce efektywnych działań w obszarze HR w celu utrzymania nowych pracowników i istniejących talentów w firmie.

W 2012 roku Syngenta dokonała przeglądu swoich procesów HR i zrozumiała możliwość zwiększenia swoich możliwości wspierania potencjału
pracowników poprzez konsolidację usług HR w różnych regionach. Aby zapewnić powodzenie projektu, Syngenta potrzebowała partnera w zakresie transformacji, który kierowałby tworzeniem i wdrażaniem unikalnego rozwiązania.

Syngenta wybrała Capgemini jako swojego partnera w oparciu o dotychczasową współpracę między organizacjami, jak również ugruntowaną historię Capgemini w zakresie dostarczania skutecznych globalnych rozwiązań transformacyjnych. Capgemini pokazało, że rozumie proces transformacji procesów kadrowych, technologię cyfrową, atakże wyzwania przemysłu rolniczego, co wyróżniło firmę spośród innych potencjalnych partnerów.

Standaryzacja tworzy podstawy dla cyfrowej transformacji

Capgemini rozpoczęło dzialania od przeprowadzenia dogłębnej analizy procesów HR Syngenty w celu ustalenia wspólnego zrozumienia możliwości poprawy wydajności i wyzwań, którym należy sprostać. W badaniu podkreślono potrzebę, aby Syngenta ujednoliciła procesy i sposoby pracy w poszczególnych regionach.

W latach 2012-2015 partnerzy połączyli wszystkie procesy kadrowe w cztery globalne centra dostaw, w tym wdrożono ustandaryzowany proces dla wszystkich pracowników Syngenty. Wyeliminowano w ten sposób specyficzne dla danego regionu sposoby pracy i wprowadzono jedno podejście we wszystkich operacjach kadrowych, co zaowocowało rozszerzeniem usług kadrowych na około 22 000 członków organizacji Syngenta. Jednocześnie Syngenta była w stanie obniżyć koszty operacyjne o 30%, jednocześnie uzyskując możliwość szybszego świadczenia efektywnych usług.

Standaryzacja i konsolidacja stworzyły partnerom podstawy do dalszego badania możliwości udoskonalenia procesów HR Syngenty w ramach  pozostałych projektów transformacji cyfrowej.

Nowoczesne narzędzia cyfrowe zapewniają bardziej satysfakcjonujące doświadczenie HR

W 2015 r., po zakończeniu procesu transformacji i konsolidacji, Syngenta i Capgemini kontynuowały transformację kadr w celu wsparcia zmian w biznesie, wzmocnienia potencjału firmy Syngenta, zapewnienia efektywności działu kadr oraz kształtowania kultury organizacyjnej. Zmiany te umożliwiły partnerom ocenę usług HR w sposób, który wcześniej nie był możliwy – przede wszystkim poprzez mierzenie zadowolenia klienta. To z kolei pozwoliło zidentyfikować obszary, w których usługi wymagały poprawy, a co za tym idzie, stworzyć odpowiednie doświadczenie klienta dla podniesienia satysfakcji użytkowników usług HR.

Partnerzy wdrożyli myślenie poprzez inicjatywę „One HR”, pracując razem jako jeden zespół, nie tylko po to, by odpowiadać na zapytania i skargi, ale także po to, by identyfikować i radzić sobie z pierwotną przyczyną problemów i redukować ewentualne nawroty problamtycznych kwestii. Ten sposób myślenia „One HR” umożliwił partnerom połączenie takich zasobów, jak analiza, umiejętności obsługi klienta, doskonalenie procesów HR, automatyzacja i robotyzacja, co doprowadziło do szeregu wymiernych usprawnień, w tym do zwiększenia zadowolenia użytkownika, zmniejszenia liczby skarg klientów, oraz szybszego i skuteczniejszego rozwiązywania problemów związanych ze skargami.

W 2016 roku Syngenta i Capgemini wdrożyły projekty automatyzacji w zakresie kontroli jakości, wprowadzania danych, oraz archiwizacji zapisów. Oprócz oszczędności finansowych – w tym oszczędności w samej produkcji zestawień kompensacyjnych w wysokości 340 000 USD – automatyzacja przyczyniła się do poprawy w zakresie kontroli jakości, wprowadzania danych, rocznej kompensacji i archiwizacji danych.

Nowy model operacyjny dla nowej generacji HR

W latach 2016-2018 partnerzy zaplanowali, opracowali i wdrożyli projekt „HR Next Generation” – nowy model operacyjny i technologia dla HR następnej generacji, który odzwierciedla zaangażowanie firmy Syngenta w wykorzystanie technologii w celu poprawy dokładności i efektywności, bez usuwania elementu ludzkiego zadowolenia klienta.

W połowie 2018 r. projekt HR Next Generation skupił się na modernizacji trzech podstawowych platform technologicznych Syngenty w zakresie zasobów ludzkich, które mają na celu zwiększenie satysfakcji pracowników w 90 krajach:

Workday – zastąpił SAP i stał się podstawową bazą danych dla wszystkich ludzi.
ServiceNow – jako nowy system zarządzania sprawami Syngenty umożliwił łatwiejszy transfer informacji między zespołami ds. usług infrastrukturalnych i finansów. ServiceNow jest również wykorzystywany w innych częściach Syngenta Business Services.
RightAnswers – oprogramowanie do zarządzania wiedzą, które integruje się z ServiceNow w celu poprawy jakości obsługi agenta i klienta poprzez szybsze i prostsze rozwiązywanie problemów związanych z zapytaniami.

Oprócz tych kluczowych technologii partnerzy zmodernizowali również cały krajobraz HR firmy Syngenta, wdrażając szereg narzędzi cyfrowych, które umożliwiły firmie świadczenie bardziej efektywnych usług dla obecnych i nowych pracowników. Należą do nich m.in:

SumTotal Learning Management System (LMS) – globalne rozwiązanie edukacyjne, które zapewnia strategiczną zmianę w kierunku wirtualnego uczenia się i dostęp do korporacyjnych programów nauczania z jednego, łatwego w użyciu miejsca.
ESCRIBA – cyfrowy system zarządzania dokumentami, który eliminuje pracę ręczną w celu znacznego skrócenia czasu generowania umów i poprawy dokładności.
SumTotal compensation tool – nowa platforma do ulepszonego, bardziej spójnego i przyjaznego dla użytkownika zarządzania wynagrodzeniami.
Transversal digital coach – nowe narzędzie bazujące na wiedzy, które zapewnia natychmiastowy cyfrowy dostęp do materiałów dotyczących zarządzania najlepszymi praktykami, porad i wskazówek.
Power BI global command center – narzędzie konsolidujące i przetwarzające dane i analizy z różnych źródeł w celu przyspieszenia analizy i czasu reakcji.
UiPath automated payroll file production robots – zautomatyzowane rozwiązanie płacowe, które przyspiesza realizację złożonych zadań poprzez wyeliminowanie ręcznej interwencji, redukcję kosztów i poprawę jakości.

Kontynuacja sukcesu transformacji cyfrowej w przyszłości

Opierając się na udanej transformacji globalnych operacji HR Syngenty, partnerzy zidentyfikowali wiele możliwości poprawy usług, w tym wdrożenie robotyki i automatyzacji w celu zwiększenia produktywności i dokładności. W tym celu w 2018 r. Syngenta i Capgemini uzgodnili przedłużenie kontraktu do 2022 r. – umacniając udaną i wysoce efektywną 10-letnią współpracę.

Dzięki odnowionej umowie Capgemini rozszerzy zakres usług, dostarczając rozwiązania Digital Employee Operations liderowi branży rolniczej. W ramach kontraktu eksperci Capgemini z centrów dostaw w Nanhai, Krakowie, Campinas i Kalkucie będą współpracować z firmą Syngenta, aby kontynuować przekształcanie pełnego zakresu usług kadrowych w celu wsparcia 28 000 pracowników firmy Syngenta na całym świecie. Usługi te obejmują nowe zatrudnienia, administrację kadr, płace, wynagrodzenia, usługi edukacyjne, zarządzanie wydajnością, zarządzanie talentami i analizę danych.

Ta rozszerzona współpraca doprowadzi do oszczędności kosztów, zwiększenia produktywności, zwiększenia satysfakcji pracowników i przyspieszenia tempa cyfryzacji globalnych operacji kadrowych Syngenty.

Zwiększona satysfakcja pracowników przy obniżonych kosztach

Trzyfazowy program transformacji i nastawienie zespołu na myślenie „One HR” doprowadziły do pozytywnej zmiany sposobu postrzegania operacji kadrowych i szeregu wymiernych rezultatów.

Please provide your information to stay up to date with our latest thought leadership, product launches, and events.

Please select what you are interested in (select all that apply):

Thank you for your interest. We'll be in touch shortly!

This field is required!

Syngenta reimagines its...

Wielkość pliku: 2,36 MB File type: PDF

Skontaktuj się z nami

Thank you for filling out my form!

This field is required!