Badania naukowe

Instytut Badawczy Capgemini

Instytut Badawczy Capgemini jednym z najlepszych pod względem jakości badań prowadzonych...

Love Your Career

Mateusz Gasiorek

Accounting AP (Accounts Payable), Business Services

Karolina Siwczyk

Disputes, Business Services

Karolina Chlabicz

Procure to Pay Finanse&Accounting, Business Services

Damian Gryga

Infrastructure Services, Cloud Infrastructure Services

Agata Robakowska

Credit Analyst, Business Services

Zbigniew Pazdan

Infra End User Services, Cloud Infrastructure Services