Jakie korzyści przyniesie chmura w biznesie?

Publish date:

Poznaj najważniejsze zasady operacyjne w środowisku chmurowym

Paweł Popławski
Senior Project Manager w zespole Projects & Consulting w Capgemini

Oczekiwania klientów w stosunku do cyfrowej transformacji są obecnie wielopłaszczyznowe. Dostawcy poza bezpieczeństwem danych, niezawodnością, efektywnością procesów oraz optymalizacją kosztów, skupiają się na wdrażaniu praktyk związanych z dążeniem do doskonałości operacyjnej. Przedkłada się to na realne benefity, które doceniają użytkowników chmury. W poniższym artykule przybliżę obecne trendy, które dominują w świecie transformacji środowisk operacyjnych do środowisk chmurowych oraz długotrwałe korzyści, które migracja może przynieść organizacjom, niezależnie od ich wielkości oraz zastosowań w ich operacjach biznesowych.
Read in ENG>>>

Jakie są główne zasady i dobre praktyki w chmurze?

Efektywne wdrożenie transformacji do chmury oraz czerpanie z tego korzyści powiązane jest kilkoma fundamentalnymi praktykami, które dają pewność, iż wyniki ze stosowania nowoczesnych technologi będą osiągnięte, a nakłady zainwestowane we wdrożenie tych środowisk dadzą wymierne efekty w postaci zwrotu oraz maksymalizacji zysków. Zasady te ujęte są w dobrych praktykach, które zostały ukształtowane przez lata doświadczeń zespołów operacyjnych, oraz wdrożeniowych. Zastosowanie się do tych praktyk pozwala na wdrożenie chmury, która dostarcza wartość biznesową oraz benefity dla organizacji gotowej na cyfrową transformację.

  • Przede wszystkim automatyzuj procesy

Jedna z pierwszych praktyk mówi o automatyzacji procesów. To ważna zasada  pozwalająca na eliminowanie błędów ludzkich w procesie tworzenia nowych zasobów chmurowych poprzez wdrażanie skryptów, które pozwala na powielenia częstych procesów biznesowych w postaci automatycznej. Przykładem, może być tworzenie nowych zasobów sieciowych lub wdrażanie praw dostępu dla użytkowników, poprzez efektywne wykorzystanie funkcji dostępnych w chmurze. Proces ten może być zautomatyzowany eliminując potencjalne błędy.

  • Odpowiednio zaprojektuj komponenty chmury 

Kolejną dobrą praktyką, którą chciałbym omówić jest wdrażanie zmian konfiguracyjnych, poprzez odpowiednie zaprojektowanie komponentów chmury. Mamy możliwość aktualizacji komponentów inkrementacyjnie. Każdy z tych zmian może zostać w bardzo krótkim czasie wycofana dając nam możliwość powrotu do poprzedniej konfiguracji, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jednym z powszechnie używanych narzędzi może być AWS Cloudformation, które pozwala na zmiany w środowisku w sposób etapowy oraz w pełni bezpieczny oraz kontrolowany.

  • Zabezpiecz się i przygotuj plan awaryjny

Ważną zasadą, na której zaprojektowane są środowiska chmurowe jest założenie, iż potencjalna awaria złożonego systemu informatycznego może się wydarzyć. W związku z tym, design zakłada plany awaryjne, którą pozwalają na ominięcie niedziałającego komponentu bądź nawet centrum danych w sposób niezauważalny dla użytkowników systemu. Dobrym przykładem zastosowania tej praktyki jest używanie, poprzez dostawców chmury regionów i centrum dostępności, które w uproszczonym wytłumaczeniu przejmują zadania niedziałających centrów danych w przypadku jego awarii.

  • Ucz się na błędach i udoskonalaj procedury operacyjne

Jedną z kolejnych ważnych zasad, które kształtują działania operacyjne dostawców środowisk chmurowych, jest efektywne i realne wdrażanie zasady ciągłego doskonalenia procedur operacyjnych oraz nauki z poprzednich doświadczeń. Pozwala to na adaptacyjne rozwijanie środowiska do ciągle zmieniającego się środowiska IT oraz doskonalenie go. Doskonałym przykładem, może być tutaj adaptacyjne podejście dostawcy np. AWS do zapotrzebowania na przechowywanie danych i tworzenie dedykowanych serwisów (AWS Glue, Athena or Quicksight) na potrzeby klientów, którzy używają tych danów w sposób pasywny bądź aktywny.

Jakie są najlepsze możliwości i korzyści z wdrożenia środowiska chmurowego?

  • Widoczność i pełna kontrola

Podstawowymi korzyściami dla organizacji, która wdraża środowiska chmurowe jest pełna widoczność oraz kontrola nad środowiskiem oraz usługami, które są przez nią używane oraz tworzone. W dobie globalnej cyfryzacji, jednostki biznesowe z różnych krajów, są w stanie poprzez odpowiednią politykę tagowania,scalić, ujednolicić raportowanie kosztów dla poszczególnych działań operacyjnych, które generują odpowiednie koszty związane z infrastrukturą. Również kontrola nad odpowiednim dostępem do danych jest tutaj możliwa. Założenia, aby móc kontrolować oraz mieć widoczność na podstawowe aspekty, jak pełna widoczność oraz dostępność danych tylko przez osoby do tego upoważnione jest tutaj bezbłędnie zrealizowana.

  • Zwinne podejście do wdrażania nowych usług i rozwiązań 

Kolejnym ważnym czynnikiem, który pozwala organizacjom na sukces w dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się biznesie jest zwinne podejście do wdrażania nowych rozwiązań oraz usług. Dużą zaletą oraz odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się zapotrzebowania konsumentów usług jest możliwości przeprowadzania testów potwierdzających, założone działania systemów informatycznych w sposób ekstremalnie szybki (PoC). Jest to ważne, gdyż daje organizacjom możliwość decyzji, czy dana solucja spełnia w pełni zapotrzebowania oraz założenia projektowe. Możliwość wczesnej oceny, pozwala na uniknięcie kontynuacji projektów, które mogłyby nie dawać wartość biznesowej, którą zakładano. Środowiska chmurowe poprzez wbudowaną skalowalność oraz szeroki wachlarz usług opartych na funkcjach obliczeniowych, oraz analiz danych pozwalają na łatwe i szybkie przeprowadzenie PoC Twojego rozwiązania

  • Redukacja kosztów w środowisku IT

Niezmiernie ważnych aspektem, o którym należy wspomnieć jest możliwość zamiany kosztów CAPEX na koszty OPEX. Poprzez transformacje do chmury organizacja nie musi inwestować dużych nakładów finansowych w tworzenie własnego środowiska IT. Niektóre organizacje, z uwagi na aspekty bezpieczeństwa bądź klauzule kontraktowe, mogą w dalszym ciągu decydować się na tworzenie własnych prywatnych chmur. W odniesieniu do korzyści, które może transformacja oraz użycie chmury publicznej przynieść, to jest to wymierna korzyść w postaci redukcji kosztów związanych z redukcją kosztów wynikających z implementacji własnego środowiska IT, które to niesie duże nakłady inwestycyjne (CAPEX). Koszty te są rozłożone na zmienne i niższe koszty operacyjne (OPEX). Dodatkowym atutem, jest również to, iż koszty te odwzorowują faktycznie zapotrzebowanie na potrzeby IT organizacji. W przypadku nakładów inwestycyjnych na powstanie własnego środowiska IT, prognozy mogą okazać się nietrafione, pozostawiając organizację z własną infrastrukturą, która jest zbyt duża lub zbyt mała w stosunku do jej realnych potrzeb w miarę czasu.

  • Znacznie lepsze bezpieczeństwo danych

Ostatnim bardzo ważnym aspektem, który chciałbym przybliżyć jest bezpieczeństwo danych w chmurze. Jedną z podstawowych zasad dostawcy chmury publicznej jest bezpieczeństwo danych klienta. Ponieważ dostawca chmury publicznej jest odpowiedzialny za fizyczne bezpieczeństwo centrum danych oraz infrastruktury, która dostarcza rozwiązania chmurowe, klienci tych usług mogą skupić się na tym co przynosi wartość ich organizacji i przynosi im zyski oraz korzyści. Również bezpieczeństwo danych jest zagwarantowane poprzez wysoko dostępna, skalowalną oraz odporną na zdarzenia losowe infrastrukturę. Dobrym przykładem, są wspomniane już przeze mnie centra dostępności, które zabezpieczają dane przed awarią danych w jednej lokalizacji, poprzez sieć centrum danych dystrybuowaną w różnych obszarach/regionach. Ruch danych pomiędzy centrami, jak też z centrum danych do użytkownika zabezpieczony jest odpowiednio przed nieuprawnionym dostępem. Ciekawym aspektem, jest również to, iż dostawcy chmur publicznych oferują wirtualne usługi prywatnej chmury w przypadku danych wrażliwych lub specjalnych wymagań dotyczących danych prywatnych.

Podsumowując powyższy artykuł, chmura publiczna oferuje szeroki wachlarz korzyści skupiających wokół siebie innowację, dopasowanie do indywidualnych wymagań klienta, szybkość implementacji a co również bardzo ważne ekonomiczna wydajność, która pozwala organizacjom na skupieniu się na dostarczaniu ich usług/produktów w nowoczesny oraz wydajny sposób.

Powiązane posty

Projects & Consulting

Cybersecurity specialists – growing role and demand

Date icon 2021-12-16

The article written by Beniamin Poznański, head of Projects & Consulting team at...

Projects & Consulting

Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa – rosnąca rola i zapotrzebowanie

Date icon 2021-12-16

Komentarza udzielił Beniamin Poznański, szef zespołu Projects & Consulting w Capgemini...

Projects & Consulting

My Way Capgemini – rozmowa z Wojciechem Kopyckim

Date icon 2021-06-16

Poznaj tajniki pracy architekta oprogramowania w Capgemini