TechnoVision w czasie pandemii

Publish date:

Jak TechnoVision pomaga w pokonywaniu nowych wyzwań biznesowych.

Kiedy na początku stycznia wydaliśmy nową edycję raportu z coroczną analizą trendów TechnoVision 2020, to koncentrowaliśmy się na kluczowym motywie przewodnim, który połączyłby ze sobą różne historie i komponenty technologiczne. Miała to być praktyczna ilustracja tego, jak konstruować historie z cyfrowego świata, jak pisać o wyzwaniach biznesowych i technologicznych, które przewidujemy na nadchodzący rok.

Na rok 2020 wybraliśmy motyw uproszczenia (zarówno przy rozważaniu, wyborze i stosowaniu rozwiązań technologicznych, jak i w ogólnym sposobie myślenia o transformacji). Bycie architektami pozytywnej przyszłości przedstawiliśmy jako wezwanie do działania na rzecz rozwoju technologii w celu walki ze zmianami klimatycznymi, poprawy integracji i różnorodności cyfrowej, aby mieć wpływ na pozytywne kształtowanie życia społecznego. Ogólnie rzecz biorąc, miało to skłaniać biznes do wybierania inicjatyw technologicznych, który sprawiłby, że świat cyfrowy byłby zaangażowany w pozytywną transformację naszego świata, nie tylko przez cały rok 2020, ale i kolejne lata.

Potem przyszedł niespodziewany kryzys związany z pandemią, jak czarny łabędź, którego istnienia nikt nie podejrzewał. I zupełnie zmienia się lista priorytetów. Nagle bienzes koncentruje się po prostu na przetrwaniu i radykalnym cięciu kosztów, poprzez alternatywne (często cyfrowe) sposoby sprzedaży i dostarczania usług i produktów, aż po planowanie ponownego wzrostu po kryzysie, a nawet przewidywanie innowacyjnych modeli biznesowych, które jeszcze w starych, dobrych czasach wydawały się być dalekosiężne i ryzykowne, czyli zaledwie kilka tygodni temu.

Bez względu na to, jaki jest priorytet, zrozumienie i wybór technologii, które mogą być siłą napędową tych wysiłków, wymaga dużej siły twórczej, mentalnej i kreatywności. TechnoVision może pomóc, ponieważ jego ramy mogą stanowić podstawę każdej, nawet bardzo nieoczekiwanej, cyfrowej historii.

Efektywność kosztowa

Z biegiem czasu technologia została w znacznym stopniu wykorzystana do poprawy efektywności kosztowej. Motywem przewodnim edycji TechnoVision 2009 był z oczywistych powodów właśnie ten motyw. I na horyzoncie wydarzeń obecneo kryzysu pojawia się również teraz wiele możliwości dostosowanych do krajobrazu cyfrowego. Oczywiście, udostępnienie organizacji jeszcze większej ilości danych w czasie rzeczywistym będzie kluczem do podejmowania świadomych, opartych na faktach decyzji w zakresie tego, gdzie i jak zwiększyć efektywność. A im szybciej te dane zostaną wykorzystane w rzeczywistym biznesie, tym większa będzie siła oddziaływania na ludzi, tym szybciej będzie można osiągnąć efekty. Co więcej, wiele wdrożeń mniej lub bardziej inteligentnej automatyzacji procesów dowiodło już w ciągu ostatnich kilku lat swojej zasadności biznesowej.

Oczywiście każdy dział IT powinien skupić się na nowych technologiach, aby poprawić swoją efektywność kosztową, min. przez przejście do chmury i ciągłe, zautomatyzowane podtrzymywanie infrastruktury, które prawdopodobnie można jeszcze przyspieszyć, zapewniając kolejne korzyści w poprawie efektywności. Następnie, racjonalizacja istniejącego zestawu aplikacji. Pozbycie się kosztownych, zbędnych i przestarzałych aplikacji, które nie wywołują żadnej radości jest działaniem, które często jest już i tak spóźnione i teraz powinno być postawione na pierwszym miejscu.

Wirtualne środowisko

Praca w domu, współpraca i tworzenie online, dostarczanie usług, a nawet produktów poprzez alternatywne kanały cyfrowe – wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że można to zrobić. Jest jednak oczywiste, że kryzys pandemiczny wyzwala całą siłę wirtualnego świata, zwiększając jej intensywność z dnia na dzień. Dostarczanie żywności i towarów online gwałtownie rośnie, a wiele organizacji musi się nagle szybko uczyć, jak dostarczyć o wiele lepsze doświadczenia użytkownikom cyfrowym oraz dopracowany łańcuch dostaw. Z pewnością będą one musiały zwrócić się do analizy mediów społecznościowych w czasie rzeczywistym, aby zrozumieć wpływ pandemii na zachowania i preferencje konsumentów. Będą również musiały ocenić swój obecny łańcuch dostaw, zarówno w celu zidentyfikowania zagrożeń, które mogą pojawić się w związku z wypadnięciem partnerów, jak i możliwości innych organizacji w przepływie dostaw.

Firmy obecnie polegają na skalowalności i elastyczności chmury oraz technologiach ułatwiających współpracę zdlaną. Wiele firm korzysta obecnie z Slack, Teams, Zoom, Stormz, czy Klaxoon, aby pracować razem.

Przygotowania do zmian

Każdy kryzys ma swój koniec, pandemia w końcu zniknie, nie da się przewidzieć, jak życie biznesowe zmieni się w przyszłości. Ale to nie powinno nas powstrzymać przed przygotowaniem się do niej. Organizacje mogą po prostu starać się koncentorwać na zmianach, które już zaczęły wdrażać, znaleźć inspirację w alternatywnych kanałach cyfrowych i sposobach pracy, które obecnie dominują, wprowadzać nowe i prężne modele biznesowe, być może rozwiązania oparte na AI lub automatyzację usług.

Powiązane posty

Technovision

Can quantum technology assist in the next COVID crisis? Part 3

Julian van Velzen
Date icon 2022-01-12

Zooming in on the potential applications of quantum computing in predicting the evolution of...

Business Process Outsourcing

Want digital transformation success? Then preparation is key…

Date icon 2021-07-01

Simplifying digital transformation happens in two key areas. Taking stock of how your current...