Capgemini i Airbus – czyli historia sukcesu RPA

Publish date:

Sukces trzech kompleksowych projektów pilotażowych RPA, wdrożonych przez Capgemini, doprowadził do utworzenia Airbus Center of Excellence, jako docelowego modelu operacyjnego organizacji.

Grupa badawcza HFS opublikowała w 2018 roku listę 10 największych dostawców usług w zakresie RPA – Top 10 robotic process automation (RPA) service providers in 2018. Dostawcy usług RPA zostali sklasyfikowani pod kątem kluczowych wdrożeń, innowacji, zrównoważonego rozwoju i kryterium opinii klienta. Ich mocne strony i możliwości zostały ocenione w całej perspektywie usług RPA, wzięto też pod uwagę doświadczenia z wiodącymi technologiami oprogramowania RPA.

Krótko mówiąc, można powiedzieć, że wraz z publikacją tego raportu, osiągnęliśmy naprawdę znaczący wynik i cieszę się, że Capgemini zostało uznane za jednego z największych dostawców usług RPA na świecie.

Szczególnie, że zakres wymagań i szerokość badanego obszaru, które były brane pod uwagę w raporcie, potwierdziły nasz tok myślenia, o tym, że automatyzacja procesów nie sprawdza się, gdy wdraża się ją w sposób fragmentaryczny, ale tylko jako kompleksowe działanie, uznające jej miejsce w sposobie działania całej organizacji.

W Capgemini postrzegamy RPA w szerszej perspektywie, którą nazywamy Inteligentną Automatyzacją Procesów (Intelligent Process Automation). Sztuczna inteligencja (AI) i inteligentna analiza są wykorzystywane w celu zwiększenia wydajności zautomatyzowanego przetwarzania i tworzenia rozszerzonych rozwiązań dla pracowników, dzięki czemu członkowie zespołu mogą lepiej wykorzystać swój czas.

Usprawnienie procesów biznesowych

Istnieją dobre ilustracje tego kompleksowego podejścia. Na przykład od 24 miesięcy ściśle współpracujemy z Airbusem nad programem doskonalenia procesów biznesowych, przyglądając się w szczególności zastosowaniu RPA w działalności dostawczej producenta.

W ramach tej inicjatywy, od marca 2018 roku pracujemy razem nad trzema projektami pilotażowymi. Pierwszy z nich skupia się na elektronicznej wymianie danych (EDI), usprawniając współpracę pomiędzy Airbusem i jego dostawcami, a w szczególności automatyzując generowanie zamówień zakupu w zależności od terminów dostaw i ilości.

Drugi projekt analizuje wyjątki w planowaniu zasobów produkcyjnych (MRP) i automatycznie ustala priorytety anomalii. Za każdym razem, kiedy  przebiega proces, system identyfikuje rozbieżności pomiędzy planami zamówień i rzeczywistymi zgłoszeniami: tak więc, jeśli zaistnieją rozbieżności w projekcie, dla którego zasoby zostały zaplanowane, a zamówienie zakupu zostało już zmienione, system zaznaczy to i zwróci uwagę na etapie tworzenia zamówienia.

Trzeci projekt sprawdza spójność danych w przepływie pomiędzy różnymi podmiotami Airbusa. Przez kilka pierwszych miesięcy wszystkie trzy projekty były monitorowane na poziomie desktopu, a od listopada działają z serwera (odpowiednio 98,5%, 98% i 82% z powodzeniem przetworzonych elementów). Wszystkie z nich zostały ocenione jako pomyślne wdrożenie RPA, co więcej, Airbus jest przekonany, że zewnętrzny dostawca usług powinien być zaangażowany we wprowadzenie docelowego modelu operacyjnego w podejściu kompleksowym.

Transformacja cyfrowa w skali całego przedsiębiorstwa

W czerwcu tego roku poszliśmy o krok dalej z Airbusem, kiedy podpisaliśmy umowę na rozwój i zaproponowaliśmy liniom lotniczym usługi transmisji danych na platformie Skywise. Ta nowa umowa wpisuje się w cyfrową transformację całego sektora lotniczego, w tym całego jego ekosystemu. Umożliwia liniom lotniczym i innym organizacjom lotniczym bardziej efektywne przechowywanie, zarządzanie i analizowanie ich danych, umożliwiając tym samym zarządzanie flotą samolotów przez cały okres ich użytkowania, integrując wszystkie operacje i obsługę techniczną. Capgemini będzie wspierał Airbusa, jako partnera w zakresie przetwarzania danych i transformacji cyfrowej, a także aktywnie uczestniczył w rozwoju Skywise od momentu powstania platformy.

Ogólnym celem było utrzymanie dynamiki rozwoju Airbusa w zakresie transformacji cyfrowej, a w szczególności zwiększenie produktywności poprzez zmniejszenie zaangażowania w działania związane z zaopatrzeniem na niskim poziomie, tak aby skoncentrować się na obszarach, które zapewniają wyższą wartość dla organizacji i większą satysfakcję dla pracowników.

Wszystko jest połączone

Oczywiście zawsze cieszy poparcie niezależnego arbitra, takiego jak HFS. Ale jeszcze ważniejsza jest świadomość, że podejście w jakie jesteśmy zaangażowani i sposób, w jaki realizujemy nasze projekty, wywołuje tak gorący entuzjazm ze strony organizacji, z którymi współpracujemy.

Projekty dotyczące łańcucha dostaw i rozwoju platformy Skywise, które prowadzimy w Airbusie, są zgodne z ogłoszonym przez nas w zeszłym roku cyfrowym globalnym modelem przedsiębiorstwa Digital Global Enterprise Model, który opiera się na zasadzie, że wszystko jest ze sobą powiązane.

Współautorem artykułu jest Pierre Ladoux.

ed to boost robotic processing performance and create augmented workforce solutions, so team members can make more valuable use of their time.

To learn more about how Capgemini’s Intelligent Process Automation  offering can stimulate the erosion of organizational silos around your front, middle and back-office processes, resulting in the emergence of a new, borderless, highly automated client-centric organization, contact: adam.bujak@capgemini.com or pierre.ladoux@capgemini.com

Dr. Adam Bujak is an expert in intelligent automation, business process transformation and strategic management. He heads Capgemini’s Business Services’ Intelligent Automation Practice, helping multinational clients to embrace the future of an augmented workforce in the front, middle, and back office.

Pierre Ladoux is a supply chain and aeronautical expert. As part of the PBS-FIT practices, he leads the Supply Chain Efficiency offer and steers a pluri-annual contract for Airbus Procurement Operation dealing with transforming Airbus Supply-Chain to meet industrial ramp-up ambitions.

Powiązane posty

bpo

Big conversations for a sustainable future

Date icon 2022-01-20

One leader. One hour. One circle. One global movement – Capgemini’s new global campaign to...

Business Process Outsourcing

A delivery mechanism for the digital twin

Date icon 2022-01-20

Capgemini’s Transformation and Innovation Office leverages the digital twin, to drive...

bpo

YayPay drives frictionless order-to-cash

Date icon 2022-01-20

Divya Turner talks to Sarah-Jayne Martin about how YayPay’s next-generation order-to-cash...