Cyfrowa transformacja: jak optymalnie przejść do nowego

Publish date:

Epoka cyfrowej transformacji przyniosła kilka mocno zaawansowanych nowych technologii i dała impuls, który stawia nowe wymagania przed osobami w roli Chief Information Officera. Niezależnie od tego, czy jest to chmura, DevOps czy automatyzacja, dzisiejszy CIO musi płynnie stosować wszystkie trendy technologiczne.

Epoka cyfrowej transformacji przyniosła kilka mocno zaawansowanych nowych technologii i dała impuls, który stawia nowe wymagania przed osobami w roli Chief Information Officera. Niezależnie od tego, czy jest to chmura, DevOps czy automatyzacja, dzisiejszy CIO musi płynnie stosować wszystkie trendy technologiczne.

W przeszłości ta funkcja została zdegradowana do roli wspierającej, natomiast obecnie CIO musi stać się partnerem biznesowym, wpływając na efektywność procesów biznesowych, wykorzystując dane i wdrażając nowe technologie, by podnieść wartość biznesową współpracy.

Zmienia się rola CIO, natomiast nadal pozostaje potrzeba redukcji bieżących kosztów IT przy jednoczesnej poprawie wydajności i wspieraniu rozwoju.

Redukcja kosztów w coraz większym stopniu przekłada się na nastepujące inwestycje:

  • automatyzacja istniejących systemów w celu zwiększenia wydajności i uwolnienia zasobów do pracy w nowych strumieniach tworzących wartość dodaną;
  • umożliwienie organizacji przeprowadzenia cyfrowej transformacji;
  • zatrudnianie odpowiedniej grupy ludzi z umiejętnościami, które obejmują zarówno myślenie biznesowe, jak i wyzwania związane z IT.

Wykorzystanie dotychczasowych systemów: warunek wstępny sukcesu transformacji

Patrząc na najlepsze przykłady, uderzające jest to, jak wiele wysiłku organizacje te wkładają w upraszczanie swoich dotychczasowych aplikacji. Nowe aplikacje i rozwiązania zwiększają portfolio i koszty. Przesunięcie zasobów to jedyny sposób na utrzymanie kosztów przy pełnym wykorzystaniu chmury, DevOps i Agile w celu wsparcia transformacji biznesowej.

Zarządzanie popytem 

Dzisiejsze bogate portfolio IT jest wynikiem wczorajszego popytu. Zarządzanie aplikacjami (APM) jest kluczem do efektywnego zarządzania popytem, ale wymaga opanowania dotychczasowych systemów i aplikacji. Wprowadzając nowe aplikacje, dyrektorzy ds. informatyzacji muszą zdecydować, co stanie się ze starymi aplikacjami. Czy zostaną one wycofane z eksploatacji, zastąpione lub wykorzystane na nowo i wzbogacone? Najlepsi odniosą sukces wtedy, gdy właściwie prognozując aktualny trend, dobrze oszacują docelowe koszty eksploatacji. Tworzy to dynamiczne portfolio, w którym można będzie można łatwo zidentyfikować bezużyteczne aplikacje, przeznaczone do likwidacji.

Nasze narzędzie eAPM dało nam kilka ciekawych spostrzeżeń w zakresie podobnych zmian. Analizowanie dojrzałości zarządzania aplikacjami, u wielu naszych klientów, pozwoliło nam na ustalenie punktów odniesienia w różnych branżach. Na przykład, trzy lata temu przeciętna organizacja wykorzystywała Agile tylko w przypadku 6% rozwoju aplikacji. Obecnie średnia ta wynosi blisko 30%, przy czym jeden z najnowszych, najlepszych w przykładowych klientów przeskoczył z 16% do 50%. Liczby te wskazują na wyraźną tendencję w kierunku Agile-at-scale i oczekujemy, że popyt będzie nadal wzrastał w tym kierunku.

Wysokiej jakości zarządzanie popytem jest również sposobem na bardziej efektywną współpracę organizacji IT z interesariuszami biznesowymi w celu powiązania właściwego rozwiązania z właściwym popytem.

Budowanie nowego systemu w chmurze, czyli władza jest w ludziach

Podczas gdy bezustannie zmieniają się trendy technologiczne, CIO musi znaleźć odpowiedni zestaw ludzi z umiejętnościami, które wykraczają poza kompetencje informatyczne. W przypadku zastosowań o najwyższym znaczeniu, właściwy profil specjalisty charakteryzuje się przede wszystkim nastawieniem biznesowym, któremu towarzyszy fachowa wiedza techniczna. Kiedy zespoły IT i zespoły biznesowe mówią jednym językiem, generują wyższą wartość biznesową dzięki połączonemu doświadczeniu.

Zarządzanie popytem nie polega na ponownym wynalezieniu koła, ale wymagana jest płynność w zakresie technologii w obszarze DevOps i chmury. W środowisku chmury potrzebny jest zespół ludzi, którzy rozumie stale zmieniający się katalog usług i ram technicznych dostawców chmury, wie, jak je zintegrować i jak wykorzystać dostarczone zasoby.

Talenty tego typu są bardzo trudne do znalezienia. Często CIO będzie musiał stworzyć odpowiedni zespół, łącząc różne osoby. Zespół ten jest zazwyczaj złożony z programistów i nowych pracowników, którzy wypełniają luki w umiejętnościach.

Odpowiednio dobrani pracownicy do zespołu muszą przejść od zarządzania projektem do myślenia o produkcie. Muszą być kombinacją architekta i programisty; łączyć myślenie biznesowe z wiedzą techniczną i wykorzystywać istniejące zasoby do budowania elastycznych aplikacji. W końcu, odpowiedni specjaliści tworzą produkt, który może ewoluować, przy minimalnym rozwoju, wykorzystując istniejące parametry dzięki inteligentnym możliwościom projektowym.

Zarządzanie  portfolio usług IT

Potrzebujesz pełnego wglądu we wszystkie aplikacje w jednym miejscu jak również benchmarków do oceny mocnych i słabych stron porfolio. Pomogliśmy jednemu z naszych klientów, firmie o zasięgu globalnym, uprościć środowisko IT, aby stworzyć miejsce dla nowych aplikacji z właściwym zarządzaniem, wprowadzając unikalne rozwiązanie –  economic Application Portfolio Management (eAPM). Klient obslugiwał różne firmy, więc jego system był pełen starych informacji i zawierał wiele aplikacji, które działały w podobnych procesach. Zwrócił się więc do Capgemini o pomoc w transformacji cyfrowej, co pozwoliłoby ujednolicić procesy i zapewnić doskonałość operacyjną. Capgemini zapewniło ciągłość usług, a jednocześnie zlikwidowało stare aplikacje, aby utrzymać koszty na stabilnym poziomie, ułatwiając płynne przejście, gdy pojawiły się nowe aplikacje.

Zarządzanie popytem jest kluczowym czynnikiem sukcesu w zarządzaniu portfolio aplikacji. Nasze badania pokazują, że wiodące organizacje to te, w których bierze się pod uwagę:

  • zarządzanie kosztami długodystansowymi, przestarzałymi i związanymi z nimi kosztami;
  • zajęcie się kwestią informatyzacji;
  • monitorowanie długu technicznego;
  • bogaty dialog z przedsiębiorstwami;
  • zapewnienie sukcesu transformacji.

Transformacja cyfrowa i innowacje przynoszą zmiany szybciej, niż kiedykolwiek wcześniej. Ścisła współpraca pomiędzy biznesem a IT to jedyny sposób, aby organizacje przekształcaly się bez presji. Celem CIO jest zapewnienie klientom lepszych usług end-to-end i podniesienie wartości usług dla biznesu, ale nie można tego osiągnąć koncentrując się wyłącznie na tym, co nas czeka. Zarządzanie popytem wymaga również opanowania i przekształcenia spuścizny w celu pełnego wykorzystania nowych zastosowań. Zachęcam do skontaktowania się ze mną za pośrednictwem mojego profilu lub social media.

Powiązane posty

bpo

Patients first – digital transformation in healthcare

Date icon 2021-11-26

Digitalizing healthcare is driving frictionless patient, member, and customer experience...

cloud

EA reboot – An executive point of view

Randy Potter
Date icon 2020-03-24

In this two-part blog series, I will cover the context of EA and why it is important now, in...

Digital Transformation

Transformation is coming to I&O

Vincent Charpiot
Date icon 2020-03-16

For digital transformation initiatives to succeed, it is imperative that I&O finds ways...