Uprość swoje zawiłości biznesowe dzięki FD4DI

Publish date:

Zobacz, w jaki sposób Capgemini upraszcza zawiłości biznesowe, wprowadzając nowe innowacje w zakresie produktów i procesów.

Leonardo da Vinci mawiał „Prostota jest szczytem wyrafinowania”. Bardzo często to właśnie najprostszy pomysł pozwala zapoczątkować innowacyjną rewolucję. W Centrum Kompetencyjnym (Center of Excellence, CoE) Capgemini SAP moi współpracownicy i ja ciągle poszukujemy sposobów, aby upraszczać zawiłości biznesowe, wprowadzając stale innowacje dotyczące produktów, procesów oraz nas samych.

Przez większą cześć dekady kierowałem zespołami odpowiedzialnymi za innowacje i pomagałem tworzyć odpowiednie ramy dla innowacji. Europejskie CoE SAP jest w tym zakresie wyjątkowe. Część mojej strategii wchodzenia na rynek stanowi podejście „phygital” (połączenie podejścia tradycyjnego i cyfrowego), które pozwala ekspertom z danej branży lub dziedziny uzgodnić z ekspertami w dziedzinie innowacji zarys nowych kombinacji produktów, procesów i usług pod kątem przewidywanych trendów na rynku.

Uogólniając, projektujemy innowacje w ramach naszego elastycznego i dynamicznego portfela z użyciem kombinacji pięciu różnych kategorii innowacji:

  • innowacji w zakresie produktów
  • innowacji w zakresie procesów
  • innowacji w zakresie usług
  • innowacji w zakresie modeli biznesowych
  • innowacji w zakresie zarządzania

Łączymy je w innowacje radykalne lub przyrostowe, otwarte lub zamknięte. Z pragmatycznego inwestycyjnego punktu widzenia pomaga to zrównoważyć ukierunkowanie na badania i wykorzystanie.

Przykładowo, w ramach inicjatywy Fast Digital for Discreet Industries (FD4DI) nasz zespół analizuje z bliska innowacje dokonywane na trzech odrębnych poziomach:

  • wewnętrznym (do Capgemini i w ramach SAP)
  • wspólnie z poszerzonym przedsiębiorstwem (pracując z określonymi klientami, dostawcami itp.)
  • w ramach ekosystemu technologicznego (uniwersytety, organy regulacyjne, konkurenci, partnerzy itp.)

Innowacja do działanie od środka na zewnątrz i z zewnątrz do środka. Stąd kluczowe jest znalezienie odpowiedzi na to, kto i co ma wpływ na rynek. Przekłada się to na naszą ofertę i rozwiązania. Przykładowo rozwiązania zakresu  konserwacji zapobiegawczej stworzone w oparciu o platformę Leonardo SAP, stanowią zarówno odpowiedź na potrzeby w zakresie inteligentnych działań operacyjnych, jak i poszukiwania możliwych usług posprzedażowych w różnych branżach. Podobnie, oferta Inteligentnych działań operacyjnych łączy w ramach zintegrowanego planowania biznesowego koncepcję IoT z użyciem zestawu narzędzi SAP Leonardo, zapewniając pełną widoczność w czasie rzeczywistym danych w zakresie łańcucha dostaw i operatorów.

Granice pomiędzy firmami oferującymi produkty i oferującymi usługi zacierają się. „Impuls technologiczny” w oparciu o duże, formalne budżety na badania i rozwój uzupełnia dzisiaj podejście „kultury bazującej na innowacji”. Przedsiębiorstwa usługowe nie są już reaktywne, ani zależne od tworzenia nowych ofert i rozwiązań. Przedsiębiorstwa mają świadomość, że nie istnieje jedno uniwersalne rozwiązanie, jeśli chodzi o innowacje. W innowacjach chodzi o projekt, zaś podmioty, które robią krok do przodu to te, które ośmielą się, jak powiedział Steve Jobs: „… odcisnąć ślad we wszechświecie.”

Dowiedz się więcej na temat inicjatywy FD4DI i powiązanych przypadków użycia, odwiedzając następującą stronę. W przypadku zainteresowania innowacjami w ramach SAP CoE skontaktuj się z Valery Smague lub ze mną, Aditya, abyśmy mogli rozpocząć współpracę!

Powiązane posty

Innovation

Want to be a better designer? Dream on!

Anne Stahl
Date icon 2018-11-28

Why creatives need to be able to selectively beat habituation, consciously utilize...