Mangel på samhandling mellom forretningsmål og kvalitetsambisjoner hindrer organisasjoners videreutvikling av Agile og DevOps

Publish date:

Oslo, 31. Oktober, 2019 – World Quality Report 2019-20 (WQR), utarbeidet  av Capgemini og Sogeti i samarbeid med Micro Focus, viser at den største hindringen for utvikling av Agile og DevOps, er mangel på koordinering mellom forretningsmål og kvalitetsambisjoner. Dette belyser et økt behov for kvalitetssikring (QA) og testaktiviteter som bidrar til vekst i virksomheten, samtidig som man også møter de utfordringer med sikkerhet som IT-avdelinger står overfor. 59% av de spurte i undersøkelsen, rapporterte mangelfulle kontrollrutiner som skal sikre at databehandlings- og lagringssystemer er i tråd med virksomhetens policy for sikkerhet. Rapporten belyser også at QA og testpraksis vil omfatte en smartere tilnærming til test som omfatter analyse og testautomasjonsplattformer.

Utfordringen innen testdata og testmiljøstyring (TDM og TEM) har eskalert de siste par årene. 60% av de spurte i undersøkelsen sa at den største utfordringen innen test, er kostnaden. For bare to år siden, mente 39% det samme.

Funnene fra årets World Quality Report viser at:

Forretningsvekst og resultater er de viktigste driverne for Agile og DevOps
Årets undersøkelse viser at kommersielle mål i virksomheter i økende grad bestemmer målene for testing og kvalitetssikring. Respondentene rangerte “bidra til forretningsvekst” og “sluttbrukertilfredshet” (40% for begge) som de to viktigste test- og kvalitetsmålene.

Sikkerhet er fortsatt viktig, med nye problemer å ta tak i
Rapporten avdekket utfordringer og muligheter når det gjelder sikkerhet; på oppsiden rapporterte 58% at de nå foretar sikkerhetstesting i skymiljøer, opp fra 42% sammenlignet med  2015. Over halvparten (53%) rapporterte også at testautomatisering har økt sikkerheten i deres organisasjon. 44% av de spurte fremhevet “styrke sikkerheten” som den viktigste IT-prioriteringen i år.

Automasjon gjør en forskjell, men gir også noen utfordringer
Testautomatisering (TA), er en stadig voksende trend som gir fordeler som bl a forbedret kontroll og åpenhet av testaktivitetene (63%), bedre påvisning av defekter (56%),  reduksjon av testkostnadene (56%) og reduksjon av syklustid (54%).

Årets undersøkelse indikerer hvordan testautomatisering i økende grad er styrt av livssyklusbehov, og denne utviklingen er ikke bare positiv: på spørsmål om de tekniske utfordringene de står overfor i utviklingen av applikasjoner, bemerket 63% at de mangler ende-til-ende automatisering fra utvikling til implementering, hvilket er et tall som gått opp fra 55% sammenlignet med fjorårets undersøkelse.

Økt bruk av automatisering og kunstig intelligens avslører også et kompetansegap i noen virksomheter. 41% identifiserte en “mangel på ferdigheter for QA & Testing” som en teknisk utfordring. Mens 58% av de som deltok i undersøkelsen har hentet inn ekstern AI-kompetanse, enten fordi det ikke er en del av kjernevirksomheten deres, (23%), eller at de trengte AI-kunnskap raskt (24%), eller det var et krav bare i en begrenset periode ( 11%).

 Det norske IT markedet er mer modent for Agile og DevOps enn i  mange  andre land. Utviklingen i Norge har kommet langt og vi ser at flere organisasjoner har lagt ned de tradisjonelle Testavdelingene samtidig som de moderniserer utviklingsmiljøene og etablerer autonome team. Vi ser at den tradisjonelle Testlederrollen erstattes med Kvalitetsansvarlige for de agile teamene og at de funksjonelle testerne erstattes av Testutviklere og Qa-ingeniører. Denne utviklingen fører med seg økt behov for kompetanse bl.a innen AI, Analytrics og RPA for møte krav om effektivisering og automatisering. Sier Gro-Synne Løvås, Kundeansvarlig for Sogeti

 Anbefalinger for vekst av testing i Agile- og DevOps-miljøene:

Rapporten konkluderer med en rekke anbefalinger for å støtte virksomheter i å komme videre med Agile og DevOps:

  • Bygg et smart testøkosystem som genererer intelligente analyser
  • Satse på sikkerhet. Innfør sikkerhetstesting tidlig i livssyklusen allerede i designfasen
  • Opplæring av AI innen testteamet som for eksempel datavitenskap, statistikk, matematikk og mer
  • Benytt testautomasjon som plattform
  • Øke bevisstheten og synligheten av testmiljøer; skap Center of Excellence for styring av testdata

World Quality Report 2019 metode
World Quality Report er gitt ut årlig siden 2009 og er den eneste globale rapporten som analyserer kvalitets- og testtrender. 1,725 senior IT ledere, fordelt over 8 bransjer, fra 32 land er intervjuet. Data til undersøkelsen er blitt samlet inn ved hjelp av telefonintervjuer og deretter dypdediskusjoner. Analyser er blitt gjennomført fordelt på seks responsgrupperinger: CIO, VP Applikasjoner, IT Dirketør, QA/Test Manager, CDO/CMO, og CTO/Produkt sjef.

Om Sogeti
Sogeti leverer IT-konsulenttjenester av høy kvalitet til det lokale markedet. I Norge fokuserer vi på testrelaterte tjenester innenfor test og kvalitetssikring av software og CIO Services. Vi er tett på de lokale beslutningstakerne og tilbyr våre kunder både bred og dyp ekspertise innenfor IT. Konsernet, med hovedsete i Paris i Frankrike, har cirka 25 000 medarbeidere i 13 land. I Norden er vi cirka 1 400 ansatte, som er aktive i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Selskapene i gruppen er heleide datterselskap til Capgemini S.A., som er notert på børsen i Paris.

For ytterligere informasjon: www.sogeti.no.

Capgemini pressekontakt:             
Gunilla Resare
Tel.: 450 02 542
E-mail: gunilla.resare@capgemini.com

Sogeti pressekontakt:
Therese Sinter
Tel.: +46 (0)70 361 46 21
E-mail: therese.sinter@sogeti.com