Skip to Content
Toppbilde-cloud-Trondheim-1150x675
Technology

Skal bli landets beste kompetansemiljø på skyteknologi

Author: Cecilie Falch-Eriksen

Capgemini driver digitaliseringsreisen for noen av Norges største virksomheter. Ved å utnytte potensialet i rett teknologi, legges det til rette for økt verdiskapning og innovasjon. 

– Mange virksomheter er i dag inne i en digital transformasjon der det handler om å bruke teknologi for å fornye, forenkle og forbedre. Digitalisering legger til rette for økt verdiskapning og innovasjon, og dette ønsker våre kunder å utnytte ved hjelp av strategiske partnere som Capgemini, sier Pandula Bandhusena, leder for Cloud Platforms i Norge. 

Pandula Bandhusena er leder for Cloud Platforms I Capgemini Norge. 

Cloud er et viktig satsningsområde for Capgemini som er strategisk partner med leverandører som Microsoft, AWS, Salesforce og Google for å kunne hjelpe kunder med å ta i bruk innovative skytjenester daglig. Kundelisten består av store nasjonale og internasjonale virksomheter innen de fleste sektorer – blant annet finans, helse, telekom, offentlig sektor, forsvaret og retail.  

Equinor – et internasjonalt lokomotiv innen digitalisering 

Capgemini jobber blant annet med Equinor som har som ambisjon å bli den digitale lederen blant de største energiselskapene. De har nedfelt bruk av skytjenester i sin strategi, noe som innebærer at hele organisasjonen er på en digital moderniseringsreise fra tradisjonell infrastruktur til moderne skybaserte løsninger innenfor flere områder. Equinor har kommet veldig langt på flere teknologiske områder og følges derfor tett av andre virksomheter – både nasjonalt og internasjonalt.  

Hans Jørgen Eliassen og Vegard Hoff Walmsnes hos Cloud Platforms i Trondheim.

– Equinor er blant de virksomhetene som har kommet lengst innen digitalisering, dette er et fullblods-digitaliseringsselskap der vi benytter hele verktøykassen vår. Dette er også et godt eksempel på hvordan vi i Capgemini jobber strategisk med kunders forretningsutvikling, sier Bandhusena.    

Vegard Hoff Walmsness er senior Cloud konsulent i Capgemini. Equinor er en stor kunde på flere av Capgeminis kontor rundt omkring i landet, også hos Walmsness i Trondheim. 

– Equinor fokuserer på nye måter å jobbe på, og det inkluderer hele organisasjonen. Eksempelvis vektlegges prinsipper som å preferere cloud-native tjenester, og så mye som mulig skal være definert i kode, standardisert og gjenbrukbart. Selskapet har stort utbytte av automatiserte prosesser. Samtidig stilles det store krav til leverandørene. Nedetid på kritiske systemer kan få store konsekvenser, og i verste fall må man kunne bygge ting opp igjen – fort. 

Selv om Equinors digitaliseringsreise er i en klasse for seg, er det mye å lære her av andre virksomheter – uansett størrelse.  

– Uansett hvor man befinner seg i en digitaliseringsreise, vil man kunne hente inspirasjon og kunnskap fra aktører som Equinor. Derfor er det veldig spennende å få være en del av denne reisen. 

Vegard Hoff Walmsness
Vegard Hoff Walmsnes sier at fagmiljøet i Capgemini er i verdensklasse med en arbeidshverdag der kultur og kunnskapsdeling er essensielt. 

Spennende muligheter i Trondheim 

Capgemini har kontorer over hele landet, og cloudmiljøet er i vekst på alle de lokale kontorene. I Trondheim, der Vegard Hoff Walmsness jobber, skal avdelingen innen cloud dobles hvert eneste år fremover, og snart flytter de til nye, sentrale lokaler. 

– Vi kombinerer lokal kunnskap, sektor-  og forretningsforståelse med tung cloud kompetanse. Dette har gitt oss flere større regionale og nasjonale kunder, forteller Hans Jørgen Eliassen, ansvarlig for Cloud Platforms i Trondheim.  

I Trondheim jobbes det nå med store, spennende prosjekter hos blant annet Equinor og Nortura. Dette er kunder som krever erfaring og seniorkompetanse, verdsetter forretningsforståelse og en klar bevissthet på områder som arkitektur og sikker informasjonsbehandling. Nå er det flere faglig utfordrende og spennende oppdrag på vei inn. Dermed vil avdelingen i Trondheim øke bemanningen innen Cloud for å møte nye kunder.  

– Våre konsulenter sitter tett på utviklingen av kjerneleveranser til kunden. Vi gjør ikke bare skytjenestene tilgjengelige for kundene våre, vi utvikler også nye løsninger og applikasjoner som et viktig bidrag inn i nye digitale forretningsprosesser. 

Konsulentene må i dag i større grad forstå kundenes forretningsbehov, og hvordan teknologi kan tilrettelegge for vekst og suksess med innovative og skalerbare skytjenester fra ledende skyleverandører (hyperscalers), og nye metoder for løsningsutvikling og drift. 

– Våre konsulenter får virkelig bryne seg på de mest spennende kundene innenfor digitalisering. Det er mange store, faglige utfordringer som må løses. Samtidig har vi fokus på kompetanseutvikling, kolleganettverk og kunnskapsdeling, forteller Eliassen. 

– Nyansatte vil få ta del i spennende oppdrag med store faglige utfordringer i en aktiv delingskultur med meget gode læringsmuligheter. 

Hans Jørgen Eliassen er ansvarlig for Cloud Platforms i Trondheim. 

Hva gjøre det kult og moro å jobbe i Capgemini? 

Vegard Hoff Walmsness blir inspirert av å se at resultatene av det Capgemini leverer ikke bare har en teknologisk oppside, men også synlige positive effekter for hele organisasjonen. 

– Vi skaper ikke bare en plattform med det siste av ny skyteknologi for kundene våre. Det vi i praksis bidrar til er en helt ny arbeidshverdag der vi også fremhever en kultur med kunnskapsdeling og forståelsen av et behov for økt endringstakt. Dette er essensielt ettersom det rent tekniske med en skyreise alene ikke er nok. En slik bevissthet gir konkurransemessige fortrinn i et marked som til enhver tid etterspør innovasjon og endring.  

– Fagmiljøet man får være en del av i Capgemini, er i verdensklasse. Det skjer utrolig mye som man kan velge å være en del av – både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi jobber også tett med våre partnere som Google, AWS og Microsoft for å videreutvikle oss og løfte fagkompetanse. Vi blir jevnlig invitert til, og er sentrale bidragsytere på, flere konferanser og seminarer innen våre fagfelt.