Capgemini og Vår Energi signerer avtale om strategisk partnerskap for å akselerere Vår Energis digitale transformasjon

Publish date:

Oslo, 10 desember 2019 – Capgemini har signert en ny kontrakt med  Vår Energi, det største, uavhengige olje- og gasselskapet på norsk kontinentalsokkel. Avtalen gjelder bistand til Vår Energis digitale transformasjonsprogram og inkluderer rådgivning, utvikling og leveranse av digitale tjenester.  Gjennom dette partnerskapet vil Capgemini  hjelpe Vår Energi med å akselerere sin digitale transformasjon i tråd med forretningsmessige mål.

Capgemini vil benytte seg av alle enheter i Capgemini-gruppen, med Capgemini Invent i spissen, for å levere digitaliseringsprosjekter som  skal bidra til å sikre trygg drift og økt konkurranseevne, samt modernisere måten man jobber på i Vår Energi.

Etter en konkurranseutsatt anbudsprosess ble Capgemini valgt på grunn av sin betydelige erfaring og ekspertise innen  digital transformasjon, sterk lokal tilstedeværelse, kompetanse innen olje- og gassektoren og et økosystem av teknologipartnere.

Vi er veldig glade for at Vår Energi har valgt Capgemini som sin langsiktige partner på digitalisering. Dette partnerskapet vil bidra til å realisere Vår Energis digitale visjon, og derigjennom bidra til sikker drift og økt konkurranseevne.» sier Jens Middborg, administrerende direktør i Capgemini i Norge

Capgeminis team av dyktige eksperter, både i Norge og det globale kompetansesenteret for Olje & Gass, vil støtte Vår Energis digitale transformasjon gjennom innovasjon kombinert med Capgeminis smidige leveransesmodell og “one team”-tilnærming.

Om Capgemini
Som en global leder innen konsulent- og teknologitjenester og digital transformasjon er Capgemini i forkant av innovasjon gjennom å hjelpe kundene å realisere muligheter innen skytjenester, digitalisering og plattformsløsninger. Med 50 års erfaring og dyp bransjeekspertise gjør Capgemini kundene i stand til å realisere sine ambisjoner innenfor et spekter av tjenester som spenner fra strategi til operasjonalisering. Capgemini er overbevist om at forretningsverdien av teknologi skapes av og gjennom mennesker. Capgemini er et multikulturelt selskap med over 200 000 ansatte i mer enn 40 land. I 2018 rapporterte konsernet en omsetning på 13,2 milliarder Euro.

Besøk oss på www.capgemini.com. People matter, results count.