Capgemini har inngått et strategisk samarbeid med Røde Kors for å støtte prosjektet «Digital leksehjelp» for unge

Publish date:

Oslo, 16. Januar 2019 – Som en del av ambisjonen om å være positive architechts of the future har Capgemini inngått et strategisk samarbeid med Røde Kors. Capgemini vil i hovedsak støtte Røde Kors med deres prosjekt «Digital leksehjelp». Prosjektet er en digital arena hvor ungdommer får hjelp med lekser, og dermed like muligheter til utdanning, uavhengig av sin sosiale bakgrunn. I tillegg vil Capgemini bruke sin ekspertise innen IT til å forbedre og utvikle noen utvalgte IT-løsninger hos Røde Kors, som for eksempel samtaletilbudet, Kors på halsen, der unge kan chatte med Røde Kors om alt de har på hjertet.

Partnerskapet med Capgemini Norge vil bidra til å løfte oss på digitale løsninger som er avgjørende for å kunne ha gode tilbud til alle unge. Vi setter stor pris på denne type samarbeid med næringslivet, sier Øyvind  Stedal, programleder barn og unge i Norges Røde Kors. – De digitale tilbudene er viktige for å nå dem som bor langt unna ordinære aktiviteter eller som av andre grunner trenger støtte hjemme.

 Vi så en god match mellom verdiene til Røde Kors og våre egne, når vi valgte dem som vår strategiske partner for Corporate Responsibility. Prosjektet Digital leksehjelp passer perfekt med vår ambisjon om å dele vår kompetanse innen digital transformasjon. I prosjektet vil vi hjelpe barn og ungdom ved å inspirere til læring og øke deres kunnskapsnivå på en digital plattform, sier Jens Middborg, Country Manager for Capgemini i Norge.

Om Røde Kors
Røde Kors er verdens største humanitære organisasjon. Deres oppgave er å avdekke, hindre og lindre nød og lidelse. Røde Kors er basert på syv prinsipper; humanitet, upartiskhet, nøytralitet, uavhengighet, frivillighet, enhet og universalitet. Røde Kors Norge ble stiftet i 1865. Over 42 000 frivillige støtter Røde Kors med ulike aktiviteter i Norge.

Om Capgemini
Som en global leder innen konsulent- og teknologitjenester og digital transformasjon er Capgemini i forkant av innovasjon gjennom å hjelpe kundene å realisere muligheter innen skytjenester, digitalisering og plattformsløsninger. Med 50 års erfaring og dyp bransjeekspertise gjør Capgemini kundene i stand til å realisere sine ambisjoner innenfor et spekter av tjenester som spenner fra strategi til operasjonalisering. Capgemini er overbevist om at forretningsverdien av teknologi skapes av og gjennom mennesker. Capgemini er et multikulturelt selskap med 200 000 ansatte i over 40 land. I 2017 rapporterte konsernet en omsetning på 12,8 milliarder Euro.

Besøk oss på www.capgemini.com. People matter, results count.