Vil du prøve deg i et verdensledende designmiljø i sommer? Vi ser etter summer interns til våre studioer i Bergen, Stavanger og Oslo!

See below for English version.

Ønsker du å designe brukersentrerte opplevelser i et verdensledende designmiljø? Vi ser etter summer interns til våre studioer i Bergen, Stavanger og Oslo!

frog søker studenter innen UX-, tjeneste-, visuell og interaksjonsdesign til internship sommeren 2022. Dette er en sjelden mulighet til å oppleve hvordan design, forretning og teknologi fungerer sammen i reelle prosjekter.
Vi er utfordrerne – banebrytende aktivister og rebelske skapere som får ting gjort!

Vi er fanatiske når det kommer til å forbedre verden: Prosjektene våre løser virkelige problemer ved å designe opplevelser, produkter, tjenester og strategier ment for mennesker. Vi jobber med alt fra start-ups til noen av verdens største selskaper, både i Norge og internasjonalt. Vår visjon er å være designbyrået som virkelig gjør samfunnet bedre.

Sommerprogrammet består av reelle prosjekter og problemstillinger. Du vil bli en del av et trivelig og dyktig team i et godt arbeidsmiljø hvor vi lærer av hverandre og løfter hverandre frem. Vi er omtrent like mange av hvert kjønn og verdsetter personlig mangfold. Du vil som sommerstudent også ta del i et spekket program med sosiale aktiviteter. Der kommer du til å møte mange andre summer interns fra andre skoler og ulike fagbakgrunner.

Vi kan love deg at du vil få en spennende hverdag, og at dette vil bli en sommer du aldri vil glemme!

I et nøtteskall

 • Jobbe med innovative prosjekter i multidisiplinære designteam, både sammen med andre sommer interns og designere med mange års erfaring

 • Utforske flere retninger innenfor design, og finne ut mer om hva du vil jobbe med etter endt studium

 • Ha det gøy sammen med andre summer interns i frog og Capgemini

Hvem er du?

 • Du har god kjennskap til brukersentrert design og er behersker å gjennomføre gode designprosesser.

 • Du har ett år igjen av din utdannelse innen UX-design, tjenestedesign, interaksjonsdesign, utvikling av brukergrensesnitt eller lignende

 • Du har gode kommunikasjonsevner, behersker engelsk og gjerne et av de skandinaviske språkene

 • Du har empati; både for de du designer for og dine kolleger

 • Om du har erfaring med relevante designverktøy som Adobe Creative Suite, InVision, Sketch, Figma, whiteboards, papirskisser etc., er det et pluss

Du vil trives godt i frog hvis:

 • Du trives best med å jobbe i team, men også er selvgående

 • Du jobber gjerne med flere oppgaver samtidig, håndterer korte tidsfrister og prioriterer dine oppgaver

 • Du tør å ta sjanser og er ikke redd for å feile

 • Du har god arbeidsmoral og motiveres av å lære

Hvem er frog?
frog er et ledende, globalt kreativt konsulentselskap – en del av Capgemini Invent.
Vi utfordrer status quo for å skape transformerende, menneskelige, opplevelser som vinner hjerter og flytter markeder.
I partnerskap med ildfulle ledere og visjonære entreprenører bruker vi kreativitet, strategi, design og data for å revolusjonere forretninger, drive vekst og orkestrere kundesentrisk transformasjon.
Sammen streber vi etter å skape en bærekraftig og inkluderende fremtid for forretninger, folk og planeten.
Helt siden 1969 har frog jobbet med gründerbedrifter, forretningsledere og globale konsern for å samskape produkter og tjenester som sjarmerer brukere, utfordrer industrier og definerer merkevarer.
Vi vokser raskt og har i dag mer enn 2230 designere og strateger fordelt på 28 studio på fire kontinenter. I Norge har vi studioer i Bergen, Stavanger og Oslo med over 50 ansatte, og flere skal vi bli.

frog er et selvstendig datterselskap av Capgemini – et av verdens største IT- og management consulting-selskap med over 200 000 ansatte globalt. I Norge har vi rundt 1100 konsulenter som jobber med en rekke interessante oppdrag i sektorer som energi, helse, offentlig, telekom, transport, retail og bank & finans

Følg oss gjerne på Instagram: @frognorge og på LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/frogdesign/mycompany/

Hvor lenge varer internshipet?
Internshipet er betalt og varer i 8-10 uker i perioden juni – august. Vi pleier å legge opp til én uke ferie i løpet av internshipet. Det vil være muligheter for fast jobb med oppstart etter fullført studium.

Mangfold og Inkludering
frog er en arbeidsplass for like muligheter. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert, da vi streber etter å sikre at teamene våre er mangfoldige med tanker på kjønn, kultur og erfaringer. Vi ønsker søkere fra hele verden velkommen, uavhengig av kjønn, legning, religion, alder, etnisitet og funksjonsevne..

Hvordan søker jeg?
For at vi skal kunne vurdere deg som en aktuell kandidat, trenger vi følgende dokumenter: søknadsbrev, CV, karakterutskrifter og portefølje, eventuelt attester.

Søknadsfrist: 15. Mars 2022
Vi gleder oss til å høre fra deg!

Hvis du har noen spørsmål, ta gjerne kontakt med oss!
Harald Eliassen – harald.eliassen@frogdesign.com

English version


Do you want to design user-centered experiences and solutions in a global creative design consultancy? We are looking for summer interns for our studios in Bergen, Stavanger and Oslo.
We are looking for students interested in UX, service, visual and/or interaction design for an internship in the summer of 2022. This is an opportunity for you to develop as a designer, as well as, work in a team with creative, friendly, and open-minded coworkers solving complex design challenges.

We are the challengers; disruptive doers and rebel makers who get shit done.

We are fanatical about improving the world: Our projects solve real-world problems by designing innovative and intuitive user-experiences, products, services, and strategies for people. We work with everything from start-ups to some of the world’s largest companies, both in Norway and internationally. Our vision is to be the agency that really changes society for the better

The summer program consists of exciting and challenging projects. You will be part of a creative, inclusive, and experienced working environment where we learn from one another and lift each other up. We are about the same number of each gender and value personal diversity. As a summer student, you will also take part in a packed program with social activities where you will meet other summer students from other schools and with various professional backgrounds.

We can promise you an exciting summer you will never forget!

In a nutshell

 • Work with innovative and challenging projects in multidisciplinary design teams, both with other summer students and experienced designers.

 • Explore different fields of design, and find out what you prefer and enjoy working with.

 • Have fun with other summer students from frog and Capgemini.

Who are you?

 • You have a good understanding of user-centered design and its processes.

 • You have one year left of your education in UX design, service design, interaction design, user interface development, or similar.

 • You have good communication skills and master English and one of the Scandinavian languages.

 • You have an engaging portfolio where you show your recent projects and reflect your passion within design.

 • You have empathy; both for those you design for and your colleagues.

 • Experience with relevant tools such as Adobe Creative Suite, InVision, Sketch, Figma, whiteboards, paper sketches, etc., is a plus!

Why would you enjoy working at frog?

 • You enjoy working in teams but are also independent.

 • You are comfortable working on several tasks at the same time, handle short deadlines, and prioritize your tasks.

 • You dare to take chances and are not afraid to make a mistake.

 • You have a good work ethic and are motivated to learn.

 • You are creative and enjoy solving problems

Who is frog?
frog is a leading global creative consultancy, part of Capgemini Invent
We challenge the status quo to craft and build transformative human experiences that win hearts and move markets.
Partnering with passionate leaders and visionary entrepreneurs, we apply creativity, strategy, design and data to re-invent businesses, drive growth and orchestrate customer centric transformation.
Together we strive to shape a regenerative future that is both sustainable and inclusive for businesses, people and planet.
Ever since 1969, frog has worked with start-ups, business leaders and global corporations to co-create products and services that charm users, challenge industries and define brands.
We are a fast growing company and today we have more than 2 230 designers and strategists in 28 different studios based in four continents. In Norway, we have a studio in Bergen, Stavanger and Oslo with over 50 employees.
As part of Capgemini Invent, frog has scaled up to do big things. We’ve united an array of expertise around the globe to create new sources of value, enable change and craft resilient and sustainable futures together with our clients.

Want to know more about frog? Follow us on Instagram: @frognorge and on LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/frogdesign/

How long does the Summer Internship last?
The internship is paid and lasts for 8-10 weeks in the period June – August. You will have the opportunity of taking a one week holiday during the internship period. There will be opportunities for a permanent job after completing your studies.

Diversity and Inclusion
frog is an Equal Opportunity Employer encouraging diversity in the workplace. All qualified applicants will receive consideration for employment, as we strive to ensure our teams are diverse in terms of gender, culture, and experiences. We welcome applicants from all parts of the world regardless of gender, sexual orientation, religion, age, ethnicity, race, or disability.

How do I apply?
In order for us to consider you as a candidate, we need the following documents: Cover letter, CV, transcripts, portfolio and letters of recommendation (if applicable)

Application deadline: March 15, 2022
We are looking forward to hearing from you!
If you have any questions, don’t hesitate to contact us!
Harald Eliassen – harald.eliassen@frogdesign.com

Ref:

99713

Posted on:

January 27, 2022

Experience level:

Entry level

Contract type:

Full-time

Location:

Bergen Oslo Stavanger