Prosjektleder og serviceleder – Oslo

Prosjektleder og serviceleder

Et av landets sterkeste fagmiljøer for IT prosjektledelse søker senior program-, prosjekt- og serviceledere for oppdrag i offentlig sektor

Offentlig sektor i Norge står overfor store oppgaver knyttet til digital transformasjon. Gjennom vår samlede slagkraft og ekspertise innen teknologi, digitalisering, sektorkunnskap og realkompetanse bistår vi våre kunder med disse oppgavene. Vi er involvert i tunge prosjekter innen samferdsel, justis, helse og annen offentlig tjenesteytelse. Det ligger store spennende utfordringer foran oss og vi trenger derfor å styrke laget med flere program-, prosjekt og serviceledere.

I Capgemini har vi et av Norges sterkeste fagmiljøer innen prosjektledelse med omkring 100 prosjekt-, program- og serviceledere. Våre konsulenter leder noen av de mest komplekse og utfordrende prosjektene i Norge. Hos oss legger vi vekt på å tilpasse faglig utvikling for den enkelte, samt å dele erfaringer på tvers gjennom fagmøter.  I Norge har vi rundt 1100 konsulenter som jobber med en rekke spennende oppdrag i sektorer som offentlig, bank & finans, detaljhandel, telecom og olje & gass.

Hva får du jobbe med?

Du får jobbe operativt mot flere store kunder og med et standardisert metodeverk. Som program, prosjekt- eller serviceleder i Capgemini får du lede prosjekter enten med team bestående av våre egne konsulenter eller med team fra kunden. Oppdragene varierer i kompleksitet, størrelse og varighet, alt fra prosjekter som går over noen måneder til store komplekse serviceoppdrag og programmer som pågår over flere år. 

Capgeminis program-, prosjekt- og serviceledere hjelper våre kunder å planlegge, lede og gjennomføre endringer i grensesnittet mellom forretning og teknologi. Vi sikrer at endringsinitiativene som vi leder støtter opp om de forretningsmål og strategier kunden til enhver tid har. Dette gjør vi gjennom profesjonell ledelse, proaktiv håndtering av risiko, avvik, endringer, samt god forretningsforståelse.

Hva ser vi etter?

Vi ser etter deg som har erfaring fra ledelse innen IT systemutvikling eller forvaltning.  Du har ledet prosjekter fra konsept til utrulling og innføring.  For oss er det viktig å kunne dokumentere kunnskap, vi legger derfor vekt på sertifiseringer som PRINCE2, ITPP, PMP, IPMA og ITIL.

•Du har minimum bachelorgrad innen IT. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
•Du har erfaring som program-, prosjekt- eller serviceleder på større IT-prosjekter
•Du har erfaring fra smidige utviklingsprosjekter, gjerne også med DevOps
•Du trives i en rådgivende rolle, forstår at du har en kommersiell påvirkning
•Du søker ny kunnskap og liker å dele av din kompetanse
•Du er fremoverlent og tar ansvar
•Du elsker å jobbe i team og er en god lagspiller
•Du har engasjement for faget og søker stadig å utvikle deg. Blant annet gjennom å ta sertifiseringer
•Du har gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk

 

Hvorfor velge Capgemini?

Du får jobbe med motiverte kolleger og sterke, aktive fagmiljøer på tvers av ulike felt, teknologier og disipliner. Med lagånd, åpenhet og respekt for hverandre skaper vi de beste forutsetninger for å lykkes.  Vi legger til rette for fleksible arbeidsordninger og et hyggelig arbeidsmiljø hvor du med stor frihet kan påvirke din egen karriere og utvikling. For å holde deg oppdatert innen ditt fagområde legger vi til rette for karriereplanlegging, sertifiseringer, metodeopplæring og deltakelse i faggrupper og kurs.

Vi tilbyr:

•En attraktiv arbeidsplass i et av verdens største konsulentselskaper med ca. 270 000 ansatte fordelt på mer enn 40 land
•Spennende prosjekter hos Norges største virksomheter innen offentlig sektor
•Aktiv faggruppe der vi møtes og lærer av hverandre
•Et godt arbeidsmiljø med fokus på at vi sammen skaper gode løsninger for våre kunder
•Fokus på kompetanseutvikling, med blant annet personlig karriereplanlegging, sertifiseringer, faggrupper og kurs både i Norge og gjennom Capgeminis eget universitet i Paris
•Gode karrieremuligheter, med et aktivt fagmiljø på tvers av teknologier.
•Konkurransedyktige betingelser
•Gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert privat helseforsikring
•Gode foreldrepermisjonsordninger
•Mange sosiale og sportslige tilbud
•Firmahytter i Hemsedal, Hafjell, Trysil og Gaustablikk
•Subsidiert treningsmedlemskap
•En hverdag du kan påvirke selv

Som en global leder innen konsulent- og teknologitjenester og digital transformasjon er Capgemini i forkant av innovasjon gjennom å hjelpe kundene å realisere muligheter innen skytjenester, digitalisering og plattformsløsninger.
Med 50 års erfaring og dyp bransjeekspertise gjør Capgemini kundene i stand til å realisere sine ambisjoner innenfor et spekter av tjenester som spenner fra strategi til operasjonalisering. Capgemini er overbevist om at forretningsverdien av teknologi skapes av og gjennom mennesker. Capgemini er et multikulturelt selskap med ca. 200 000 ansatte i over 40 land. I 2017 rapporterte konsernet en omsetning på 12,8 milliarder Euro.

Besøk oss på www.capgemini.com. Get the future you want !

Ref:

NO00273

Posted on:

July 15, 2020

Experience level:

Manager

Education level:

Bachelor's degree or equivalent

Contract type:

Unlimited contract

Location:

Oslo