Cybersecurity Rådgiver

Vi har behov for flere dyktige sikkerhetskonsulenter til våre CyberSecurity team i Sandefjord. Brenner du for CyberSecurity og ønsker å jobbe med spennende prosjekter hvor sikkerhet har høyt fokus, både nasjonalt og internasjonalt, hvorfor ikke sende oss en enkel søknad?

Vi på CyberSecurity har ansvar bl.a. for sikkerhetsarkitektur, sikkerhetstest, IAM løsninger, personvern og innebygget sikkerhet i våre kundeprosjekter og for sikkerhetsrådgiving til kunder og prosjekter. Våre eksperter bygger troverdighet og tillit med kundene og leverer kunnskap som adresserer kundens individuelle og unike behov.

Vi har også en portefølje av sikkerhetstjenester hvor vi for eksempel leverer CISO as a Service, ende-til-ende IAM prosjekter, personvernanalyser (DPIA), Sikkerhetsansvarlig (CSO), sikkerhetsrådgiving, ISMS implementasjon eller Security Awareness programmer.

CyberSecurity hos Capgemini teller globalt ca 4000 konsulenter. CyberSecurity-teamene i Norge samarbeider tett med flere andre sikkerhetsteam, bl.a. i Norden, Nederland og Storbritannia. Teamet består av en fin blanding av ekspertkonsulenter, seniorkonsulenter og juniorkonsulenter som jobber godt sammen.

Cybersecurity området i Capgemini er i sterk vekst. Nå trenger vi å styrke denne gruppen med både junior- og seniorprofiler til våre prosjekter.

Vil du være med å videreutvikle vårt sikkerhetsmiljø til å bli Norges sterkeste fagmiljø innen IT sikkerhet, og sørge for gjennomgående god sikkerhet hos våre kunder?

Hva får du jobbe med?

IAM ( Identity and Access Management)
Våre IAM konsulenter jobber tett med kunde med design og implementasjon av IAM løsninger som tilpasses kundens eksisterende løsninger og arkitektur. Prosjektene har ende-til-ende fokus, fra tidlig konseptdialog til drift og vedlikehold. Capgemini er i utgangspunktet agnostisk til valg av produkter i en IAM løsning, men vi baserer oss ofte på våre partnere for gode og helhetlige løsninger.

GRC ( Governance, Risk and Compliance)
I etterkant av ny personvernlov i 2018 ser vi stadig økt fokus på å styrke personvern i IT løsninger og ivareta regulatoriske krav (dvs. følge GDPR). Vi jobber også mye med rådgiving innen ISO27001 og ISMS implementasjon

Sikkerhetstesting

Vi bygger opp vårt Offensive Security team og søker etter erfarne sikkerhetstestere. Våre sikkerhetstestere jobber tett med bl.a. sikkerhetsarkitekter, sikkerhetsrådgivere, utviklere, arkitekter, testledere og prosjektledere, som alle tilhører det samme teamet her i Norge. Oppdragene varierer fra penetrasjonstesting, sårbarhetstesting, OSINT, kodegranskning og risikovurderinger for store og små prosjekter.

Sikkerhetsarkitektur i skyløsninger
Capgeminis sikkerhetsarkitekter jobber tett med salg, med kundene og med løsningsarkitektene i alle digitaliserings/transformasjonsprosjekter for å holde fokus på sikkerhet gjennom hele prosjektløpet. Sikkerhetsarkitektene er med fra tidlige kundemøter til produksjonssetting, videre over i drift og vedlikeholdsfasen og helt til løsningen fases ut.

Hva ser vi etter?
For stillingene som juniorkonsulent har du minst Bachelor grad innen Informasjonssikkerhet og gjerne noe erfaring fra oppdrag i sikkerhetsbransjen. Du kan forvente mye teoretisk og praktisk læring i prosjekt, og være motivert for en bratt lærekurve som en del av prosjektene du får jobbe med.

For stillingene som senior/ekspertkonsulent har du minst 3 års erfaring med informasjonssikkerhet. Du er i stand til å vurdere en bedrifts modenhet innen informasjonssikkerhet i tre dimensjoner; mennesket, prosesser, IT systemer og ut fra disse vurderingene foreslå og prioritere nødvendige tiltak og tiltak som vil gi størst sikkerhetsmessig effekt. Utviklererfaring, praktisk erfaring fra sikkerhetstjenester eller beskyttelsetjenester er en fordel.

Du er vant med og trives med å jobbe i team og er komfortabel i kunderelasjonen. I tillegg til sikkerhetsteknisk forståelse har du også blikk for kostnadseffektivitet, regulatoriske krav og kundens forventninger.

Kvalifikasjoner

  • Et brennende engasjement for informasjonssikkerhet
  • Utdanning fra høyskole/universitet på minimum bachelornivå, innen IKT sikkerhet
  • Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
  • Generelt god teknisk IT kompetanse
  • Positivt om du har et bredt nettverk i sikkerhetsbransjen
  • Positivt om du har personvernkompetanse
  • Relevante sertifiseringer er et pluss, for eksempel CISSP, CCISP eller ISO 27001.
  • God skriftlig og muntlig kommunikasjon på norsk og engelsk
  • Gode samarbeidsevner
  • Aktuelle kandidater bør kunne sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG

Hvorfor velge Capgemini?
Du får jobbe med motiverte kolleger og sterke, aktive fagmiljøer på tvers av ulike felt, teknologier og disipliner. Med lagånd, åpenhet og respekt for hverandre skaper vi de beste forutsetninger for å lykkes. Vi legger til rette for fleksible arbeidsordninger og et hyggelig arbeidsmiljø hvor du med stor frihet kan påvirke din egen karriere og utvikling. For å holde deg oppdatert innen ditt fagområde legger vi til rette for karriereplanlegging, sertifiseringer, metodeopplæring og deltakelse i faggrupper og kurs.

Interessert i å bli bedre kjent med oss? Besøk bloggen vårher.

Ref:

138552

Posted on:

September 8, 2022

Experience level:

Experienced

Contract type:

Full-time

Location:

Sandefjord