COVID-19: behov for ressursforsterkning og kompetanseoverføring?

Har din virksomhet behov for kompetanseoverføring og ressursforsterking knyttet til Covid19?

Vi ønsker å bidra med vår kompetanse og erfaring, slik at dere kommer best mulig gjennom denne perioden hele samfunnet vårt står oppe i. Sammen holder vi hjulene igang i Norge.

Trenger dere hjelp til bedre samhandling og distribuert jobbing?

Hvordan sikre effektivitet og produktiviet når dine medarbeidere må jobbe hjemmefra? Ved hjelp av gode løsninger og rutiner, kan vi bidra til at din virksomhet klarer omstillingen til en ny arbeidshverdag. Vi har satt sammen et eget team med konsulenter som tilbyr rådgivning om hvordan man raskt effektivt kommer i gang med digital samhandling gjennom Microsoft Teams og Modern Workplace. Ikke minst de myke aspektene ved god workshopgjennomføring hjemmefra.

Ta kontakt med Marius Kavlie-Jørgensen Økland på telefon 979 86 994 eller mail marius.okland@capgemini.com

Trenger dere umiddelbar hjelp for å håndtere økt arbeidsmengde?

Vi ser at flere virksomheter nå har behov for umiddelbar hjep for å håndtere økt arbeidsmengde eller sikring av drift. Våre dyktige konsulenter kan hjelpe til med avlastning når det gjelder flaskehalser som oppstår innen for eksempel saksbehandling. Et annet tiltak vi ser behov for, er at det allokeres konsulenter som over delt skjerm skygger personer som innehar viktige IT oppgaver for kunnskapsoverføring i en periode, slik at nøkkelpersonsrisiko reduseres. Vi kan også tilby ekspertise innen strukturering, systematisering, automatisering av rutiner og annet som det vil være behov for, samt implementering av kunstig intelligens for nye bruksområder som måtte oppstå i denne tiden.

Ta kontakt med Haakon Skramstad på telefon 481 84 913 eller mail
haakon.skramstad@capgemini.com