Capgeminis World Energy Markets Observatory report 2017:

Publish date:

Teknologiutvikling tvinger frem raske endringer i energisektoren.  Vekst i fornybar energi fortsetter å utfordre/destabilisere det tradisjonelle europeiske energimarkedet og flere av dets nøkkelaktører Oslo, 9. November 2017 –World Energy Markets Observatory rapporten 2017 (WEMO) fra Capgemini viser at raske fremskritt innen teknologi fører til en akselererende omlegging av hele energisektoren, mens tilsvarende utvikling innen fornybar […]

  • Teknologiutvikling tvinger frem raske endringer i energisektoren. 
  • Vekst i fornybar energi fortsetter å utfordre/destabilisere det tradisjonelle europeiske energimarkedet og flere av dets nøkkelaktører

Oslo, 9. November 2017 –World Energy Markets Observatory rapporten 2017 (WEMO) fra Capgemini viser at raske fremskritt innen teknologi fører til en akselererende omlegging av hele energisektoren, mens tilsvarende utvikling innen fornybar energi fortsetter å utfordre og destabilisere energibransjen. Rapporten viser også en større endring hos forbrukerne hva gjelder energiforbruk, adferd og forventninger. Dette gjelder energiforbruk knyttet til Smart Homes, Smart Buildings, Smart Plants, Smart Cities og utvikling av småsamfunn som går sammen om å kjøpe eller administrere energi på andre måter. Dette skaper økonomiske utfordringer for de etablerte aktørene, og rapporten oppfordrer disse til enda større innsats for egen omstilling.

De tre hovedfunnene i rapporten er:

1. En rask utvikling av teknologi sikrer at fornybar energi får fotfeste, til tross for at det blir slutt på støtteordninger i Europa

I løpet av de siste 12 månedene har kostnadene for fornybare energikilder fortsatt å falle. Landbaserte vind- og utility scale photovoltaic (PV) – solcelleanlegg – er blitt konkurransedyktige i en rekke land sammenlignet med tradisjonelle strømkilder (atomkraft, kull, gass). En nylig auksjon for salg av solcelleanlegg gikk for lavere pris i solfylte Saudi-Arabia, med bare 17 $ / MWh. Kostnadene for batterilagring gikk også ned med ca 20%. Tendensen fremover går i retning av energiomstilling uten politisk inngripen.

2. Bevisste forbrukere av Smart Energy-løsninger presser aktørene til å levere nye energitjenester

Alle kunder, både private- og bedriftskunder, forventer nå at leverandørene tilbyr mer kontroll og styring av eget energiforbruk. Eksempler på dette er selvforsyningsmuligheter, Smart Home, Smart Building, Smart Plant og fleksibilitet i forhold til strømforsyning. Man ser også en økning i etablering av mindre lokale energiforsyningsanlegg og handel av strøm basert på disse.

Astrid Laukeland, leder for Energisektoren i Capgemini Conulting in Norge sier «Funnene i WEMO er også svært relevante for det norske markedet. Selv om vannkraft er nærmest enerådende i Norge på produksjonssiden, vil fallet i pris på PV-teknologi og utvikling på batteri/lagringsteknologi kunne føre til at også norske forbrukere velger å gå over til egenproduksjon av strøm. Spesielt den høye andelen av elbiler i Norge, gir et godt grunnlag for å tenke kombinasjon av elbil, batteri/lagringskapasitet i kombinasjon med solceller. Nye aktører som tilbyr smart strømstyring i hjemmet kombinert med tilrettelegging for salg av egenprodusert strøm forenkler overgangen til «prosumer» for forbrukere i Norge. Denne utviklingen stiller potensielt store krav til endring for nettselskapene, både eier av sentralnett (Statnett), men spesielt regional- og distribusjonsnettseiere. Norge vil gjennom nye kabler til Tyskland og England ha økende eksport  av strøm for å støtte Europas satsning på ny fornybar energi som solceller og vind. Dette vil sammen med trender mot mer desentralisert produksjon av strøm, presse frem en endring i prisingsmodellen på nettleie.»

3. Etablerte aktører, som er kraftig rammet av omleggingen i energisektoren, samt større forventninger fra forbrukerne, har satt i gang store endringer. Tiden er inne for en digital transformasjon

De fleste store aktørene i energisektoren har lansert egne planer for digital transformasjon. Dette er også tilfelle i USA, hvor energiselskapene er mindre sårbare økonomisk sett enn i Europa. Årsaken til dette er at endringene ikke presses frem like raskt som i Europa, i tillegg til at de forholder seg til andre markedsregler. I tillegg til å forenkle interne prosesser, jobbes det med infrastrukturelle tilpassinger for å få strømmen fram til forbrukeren, med det grønne skifte som bakteppe. Etablerte aktører søker også etter nye forretningsmodeller og nettverksløsninger.

Digital teknologi utvikler seg kontinuerlig og bidrar med nye løsninger som kan øke lønnsomheten. (For eksempel robotisert prosessautomatisering, kunstig intelligens, Internet of Things og Blockchain, som ikke var tilgjengelig for noen år siden. I tillegg er verdien av lagret datainformasjon fortsatt ikke fullt utnyttet.

«Den eksponensielle utviklingen på teknologi krever en radikal omstilling for aktører i kraftbransjen i Norge, både når det kommer til kompetanse, arbeidsprosesser og forretningsmodell. Kraftbransjen står foran en krevende og spennende tid fremover, og kundene forventer at det tilrettelegges for nye tjenester.» sier Astrid Laukeland

The World Energy Markets Observatory 2017
Dette er den nittende utgaven av Capgeminis årlige rapport som overvåker og analyserer energi markedet i Europa, USA og sør-øst Asia. Årets rapport inkluderer for første gang land utenfor Europa, og dermed blir World Energy Markets Observatory (WEMO). Rapporten er utarbeidet i samarbeid med I4CE, De Pardieu Brocas Maffei og Vaasa ETT.

Last ned hele rapporten her: www.capgemini.com/wemo

Om Capgemini
Som en global leder innen konsulent- og teknologitjenester og digital transformasjon er Capgemini i forkant av innovasjon gjennom å hjelpe kundene å realisere muligheter innen skytjenester, digitalisering og plattformsløsninger. Med 50 års erfaring og dyp bransjeekspertise gjør Capgemini kundene i stand til å realisere sine ambisjoner innenfor et spekter av tjenester som spenner fra strategi til operasjonalisering. Capgemini er overbevist om at forretningsverdien av teknologi skapes av og gjennom mennesker. Capgemini er et multikulturelt selskap med 200 000 ansatte i over 40 land. I 2016 rapporterte konsernet en omsetning på 12,5 milliarder Euro.
Besøk oss på www.capgemini.com. People matter, results count.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related Posts

testing

Designing intelligent automation frameworks

Deepika Mamnani
Date icon September 17, 2018

The use of technologies like machine learning and artificial intelligence is playing a key role...

Digital Transformation

Fast forward to personalized marketing for telcos

rashmikotian
Date icon September 17, 2018
cookies.

By continuing to navigate on this website, you accept the use of cookies.

For more information and to change the setting of cookies on your computer, please read our Privacy Policy.

Close

Close cookie information