Met onze Ethische code streven we onophoudelijk naar het hanteren en bevorderen van de allerhoogste normen op het gebied van bedrijfsintegriteit en vertrouwen, ongeacht waar we actief zijn.

Sinds de oprichting van onze Group hebben we altijd geloofd dat een winstgevend en duurzaam bedrijf niet kan bestaan zonder de juiste ethische en integere handelswijzen. Deze overtuiging vormt de kern van onze gedecentraliseerde organisatie. Onze Ethische code omvat ons respect voor de wetgeving en personen, en onze verantwoordelijkheden richting onze klanten en belanghebbenden. Het vormt de basis van onze ethische cultuur.

De Group is altijd een op waarden gebaseerde organisatie geweest: de waarden van onze Group zijn deel van ons DNA. We streven naar ethische denkwijzen en ethisch gedrag bij al onze dagelijkse bedrijfsactiviteiten, waarbij we ons laten leiden door onze waarden. Onze Ethische code is een beschrijving, uitleg en bekrachtiging van onze waarden, basisprincipes en gedragsregels ten aanzien van:

  1. Mensen: we hechten veel waarde aan een veilige, inclusieve werkomgeving
  2. Zakelijke integriteit: we hechten als bedrijf veel waarde aan verantwoord zakendoen
  3. Zakelijke relaties: we willen waarde realiseren en langdurige relaties opbouwen met onze klanten op basis van wederzijds vertrouwen. Daarbij willen we tegelijkertijd winstgevende en duurzame groei bereiken voor de Group.
  4. Eigendommen van Capgemini Group en anderen: we erkennen onze verantwoordelijkheid voor de veiligheid en integriteit van de eigendommen van onze Group en van derden waar we voor werken. Dit doen we door verantwoord en professioneel met deze eigendommen om te gaan
  5. Maatschappelijk verantwoord ondernemen: als verantwoorde burgers steunen we de gemeenschappen en respecteren we de omgeving waarin we actief zijn

We volgen altijd onze Ethische code, ongeacht waar we actief zijn en wat de economische omstandigheden ook zijn. Om de wet- en regelgeving volledig na te leven, is navolging van de Ethische code door de Group verplicht.

Onze ethiek voor u

“Onze ethiek voor u” omvat de kerngedachten van onze Ethische code, zodat u deze snel kunt raadplegen.

Onze klanten: we zijn het onze klanten verschuldigd dat wij onze zakelijke verplichtingen volledig nakomen. We bieden onze klanten zakelijke en technologische oplossingen en expertise die in hun behoeften voorzien, en leveren de resultaten die zij verwachten. Zo kweken en koesteren wij langdurige relaties met onze klanten op basis van wederzijds vertrouwen.

Onze aandeelhouders: we dragen altijd verantwoordelijkheid richting onze aandeelhouders voor het realiseren van winstgevende en duurzame groei en we verstrekken tijdig en op een transparante manier correcte zakelijke en financiële informatie.

Onze medewerkers: we zorgen voor onze medewerkers, we hebben oog voor hun loopbaanontwikkeling en welzijn, we bieden uitdagende doelstellingen en rechtvaardige beloningen en we zorgen voor een divers personeelsbestand en een diverse werkomgeving. Dit alles is van essentieel belang voor ons algehele succes als een bedrijf waarin alles draait om mensen.

Onze allianties, partners en leveranciers: Onze allianties, partners en leveranciers: we doen op rechtvaardige en ethisch verantwoorde wijze zaken met onze allianties, partners en leveranciers, waarbij we trouw blijven aan onze uitgangspunten voor duurzame inkoop. Dit is cruciaal voor het bereiken van wederzijds respect en een succesvolle zakelijke samenwerking.

Onze gemeenschappen: we besteden speciale aandacht aan de gemeenschappen waarin we actief zijn door ons op een maatschappelijk verantwoorde manier te gedragen. We zijn betrokken bij talrijke gemeenschapsprogramma’s en hechten veel waarde aan het minimaliseren van de impact van onze zakelijke activiteiten op het milieu door bij alles wat we doen te streven naar duurzaamheid.

Download “Onze ethiek voor u