Onze ethiek voor u

Sinds de Capgemini Groep in 1967 werd opgericht door Serge Kampf, is ethisch gedrag een hoeksteen van onze manier van zakendoen. Door ethisch verantwoord te handelen bouwen we vertrouwen op bij onze klanten, aandeelhouders, medewerkers, leveranciers en overige stakeholders:

  • Onze klanten: we bieden business- en IT-oplossingen en expertise die aansluiten op de behoeften van onze klanten, en we boeken de resultaten die zij verwachten
  • Onze aandeelhouders: we dragen blijvende verantwoordelijkheid voor het realiseren van winstgevende en duurzame groei en we verstrekken tijdig en op een transparante manier correcte zakelijke en financiële informatie
  • Onze medewerkers: we hebben oog voor de loopbaanontwikkeling en het welzijn van onze medewerkers, we bieden uitdagende doelstellingen en rechtvaardige beloningen en we zorgen voor een divers personeelsbestand en een diverse werkomgeving
  • Onze allianties, partners en leveranciers: we doen op rechtvaardige en ethisch verantwoorde wijze zaken met al onze partners, waarbij we trouw blijven aan onze uitgangspunten voor duurzame inkoop
  • De gemeenschappen waarin we werken en wonen: we handelen op een maatschappelijk verantwoorde wijze en we minimaliseren de impact van onze zakelijke activiteiten op het milieu door bij alles wat we doen te streven naar duurzaamheid

Ethische code

Onze Ethische code is gebaseerd op onze zeven kernwaarden en bestaat uit de volgende hoofdstukken:

  • Mensen: gezondheid, veiligheid, gelijke behandeling en open dialoog
  • Zakelijke integriteit: eerlijke concurrentie, maatregelen voor bestrijding van omkoping en corruptie, vermijden van belangenverstrengeling
  • Zakelijke relaties: nauwe samenwerking met klanten, partners en leveranciers
  • Eigendommen van Capgemini Group en anderen: bescherming van intellectuele eigendommen en vertrouwelijke informatie en legitiem gebruik van eigendommen van externe partijen
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen: bijdragen aan gemeenschappen, minimale impact op het milieu