Board of directors

De Board of Directors bepaalt de strategische richting van het bedrijf en de Capgemini-groep.

De board benoemt de executive corporate officers die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze strategie, de jaarrekening goedkeuren, de algemene vergaderingen bijeenroepen en het jaarlijkse dividend voorstellen. Deze neemt ook beslissingen over de belangrijkste kwesties met betrekking tot de dagelijkse activiteiten en toekomst van Capgemini, om duurzame waardecreatie te bevorderen voor de aandeelhouders en alle stakeholders.

Momenteel bestaat de Board of Directors van Capgemini uit 14 leden. 12 directors worden gekozen door de aandeelhouders en twee worden benoemd volgens het systeem van werknemervertegenwoordiging. 82% van de directors is onafhankelijk en 45% is vrouw.