Onze Purpose

Menselijke energie losmaken door middel van technologie voor een inclusieve en duurzame toekomst.

Onze purpose is in samenwerking met onze vele stakeholders ontwikkeld, maar bovenal met onze medewerkers die het hart van ons bedrijf vormen. Dit is één van de fundamenten van Capgemini Group.

 “Menselijke energie losmaken door middel van technologie voor een inclusieve en duurzame toekomst”: Voor Capgemini Group ligt de belofte van vooruitgang in technologie besloten

Het is onze rotsvaste overtuiging dat de hele mensheid de vruchten hoort te plukken van digitale transformatie. Capgemini wil een voorloper zijn als het gaat om een bijdrage leveren aan de samenleving. Wij strijden tegen uitsluiting en promoten actief diversiteit. Ook willen wij bijdragen aan een speelveld met gelijke kansen voor iedereen en het behoud van onze natuurlijke hulpbronnen. Dat laten we niet alleen op onze kantoren zien, maar ook in de activiteiten bij onze klanten. De kern van de doelstelling van Capgemini Group is bouwen aan een inclusieve en duurzame toekomst voor ons allemaal, mogelijk gemaakt door technologie en de energie en talenten van onze medewerkers en die van onze klanten en partners.

Paul Hermelin, voorzitter van de Raad van Bestuur, en Aiman Ezzat, algemeen directeur van Capgemini Group zeggen daarover het volgende:

Capgemini has a key role to play in ensuring that the future lives up to all its promises. We believe that all technologies can enable progress for everyone if, first and foremost, they are designed by and for humans. As a responsible company, the Group is realistic when it comes to the promises as well as the risks of technological innovation: our role is to make it useful, accessible and ethical. This purpose must act as a compass for each and every employee.

De mensen van Capgemini Group als kern van onze ambitie

Onze doelstelling belichaamt de ambitie van Capgemini om onze talenten zich te laten ontplooien. Daarbij moedigen we creativiteit en ondernemerschap aan. Capgemini, met meer dan 600.000 (voormalig) medewerkers gedurende het afgelopen decennium, stelt zichzelf ook als doel de perfecte leerschool te zijn voor mensen die bij ons werken. Daardoor kan er tot ver buiten ons bedrijf van de talenten en vaardigheden van onze medewerkers worden geprofiteerd. Tevens zijn wij ervan overtuigd dat een daadwerkelijke diversiteit aan ideeën en benaderingen ons nieuwe oplossingen brengt, nieuwe toegevoegde waarde creëert en voor steun en enthousiasme in de hele wereld zorgt.

Een doelstelling, opgesteld met onze stakehouders

Om onze doelstelling preciezer te definiëren, heeft Capgemini Group al zijn stakeholders geraadpleegd, bovenal de medewerkers zelf. Tussen December 2019 en Mei 2020 hebben wij hen gevraagd te formuleren wat volgens hen de doelstelling van Capgemini zou moeten zijn. Wij ontvingen meer dan 50.000 reacties en commentaren, die we genalyseerd hebben om daarna een definitieve keuze te maken. Met onze jonge talenten in India, de VS, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk hebben we daarnaast workshops rondom dit thema gehouden. Tegelijkertijd hebben we de mening van klanten, partners, aandeelhouders en NGO’s meegenomen in onze keuze door interviews met hen te houden.

Related Content

Leiderschap, waarden en ethiek

Ons commitment aan de hoogste ethische normen en onze eigen kernwaarden ligt ten grondslag...

Onze Corporate Responsibility & Sustainability benadering

In de onvoorspelbare bedrijfsomgeving van vandaag is de behoefte aan verantwoordelijke...

Waarden en ethische normen

Onze zeven waarden liggen aan de basis van alles wat we doen. Ons succes hangt net zo goed af...