CAPGEMINI RESEARCH INSTITUTE

Street Smart

Plaats de burger in het middelpunt van slimme stadsinitiatieven

Vertrouwen, innovatie en data zijn de sleutels tot de slimme stad van morgen

Mensen over de hele wereld zijn ontevreden over het leven in de stad en de vele sociale, milieutechnische en infrastructurele uitdagingen die het met zich meebrengt. Slimme steden bieden oplossingen voor veel van deze uitdagingen. Maar wat hopen en willen burgers precies van de slimme stad? En wat staat in de weg? Tot slot, wat kunnen steden doen om implementatie te versnellen en hun burgers ervan te weerhouden te vertrekken? Daar wilden we achter komen.

Voor het laatste rapport van het Capgemini Research Institute – Street smart: Putting the citizen at the center of smart city initiatives – hebben we in april 2020 10.000 burgers in 10 landen ondervraagd. Daarbij hebben we gekeken naar de uitdagingen waar ze voor staan en hun bereidheid om initiatieven voor slimme steden te gebruiken. We spraken ook met 300 stadsambtenaren over hun visie op de initiatieven voor slimme steden en de uitdagingen van de implementatie. We interviewden een aantal hooggeplaatste stadsambtenaren om hun visie op de implementatie van slimme steden te krijgen en kwamen erachter dat:

  • Het stadsleven niet gemakkelijk is – één op de drie bewoners wil de stad verlaten vanwege de uitdagingen waarmee ze te maken hebben.
  • Slimme stadsinitiatieven komen steden ten goede en trekken burgers aan – bijna 60% van de burgers gelooft dat slimme steden gelijk staan aan duurzaamheid en betere voorzieningen.
  • Slimme stadsprogramma’s moeten zich richten op de belangrijkste use cases – vooral als het gaat om nutsvoorzieningen, vervoer en mobiliteit, willen burgers daar graag gebruik van maken en zijn ze bereid om er meer voor te betalen.
  • Vooruitgang gaat traag – slechts 22% van de stadsambtenaren is nog maar net begonnen met de uitvoering van een enkele initiatieven.

Om de bal aan het rollen te brengen als het gaat om slimme stadsinitiatieven moeten stadsambtenaren en burgers samenwerken met startups, academische instellingen en risicokapitaalfondsen. Vertrouwen, innovatie en data moeten hierbij de belangrijkste drijfveren zijn. Deze samenwerking is gericht op het creëren van een overtuigende visie op slimme steden, gebaseerd op duurzaamheid en veerkracht. Het maakt van stadsambtenaren ondernemers en zorgt er tegelijkertijd voor dat gegevensbescherming en vertrouwen zijn ingebed in de manier waarop burgerdata verzameld en gebruikt wordt. Tot slot zal ook een cultuur van innovatie en samenwerking met burgers, bedrijven en instellingen van essentieel belang zijn.

Abonneer u op het Capgemini Research Institute om als eerst een exemplaar van de nieuwe rapporten te ontvangen.

Street Smart Report

File size: 4,38 MB File type: PDF

Final Infographic Street...

File size: 402,71 KB File type: PDF

Sound Bites

The UNECE–ITU Smart Sustainable Cities Indicators

A smart sustainable city is an innovative city that uses information and communication technologies (ICTs) and other means to improve quality of life, efficiency of urban operation and services, and competitiveness while ensuring that it meets the needs of present and future generations with respect to economic, social, cultural, and environmental aspects.

Lynn Blake, VP, Mobility, Groupe PSA

We’re collecting a lot of data after 18 months in market and we are currently in our infancy as it relates to insights. Our challenge right now is how do we take that data and harness it to provide better and more personalized service to our customers.

Martin Gull, CDO, City of Helsinborg

We can’t develop new facilities or infrastructure that are not built with their sustainability in mind from the start. That’s going to be a prerequisite for anything we do for the future.

Belangrijkste kernpunten

73%

van de burgers die gebruik hebben gemaakt van slimme stadsinitiatieven zeggen dat ze gelukkiger zijn met hun levenskwaliteit in termen van gezondheidsfactoren, zoals de luchtkwaliteit

58%

van de burgers willen wonen in slimme steden omdat ze geloven dat de stad duurzamer zal zijn

57%

van de burgers willen wonen in slimme steden omdat ze geloven dat de kwaliteit van de stedelijke voorzieningen zal verbeteren

Over het Capgemini Research Institute

Capgemini Research Institute

Capgemini’s interne denktank, uitgeroepen tot beste denktank over alles wat digitaal...

Experts

Pierre-Adrien Hanania

Expert in AI and Digital Transformation

James Robey

James is the Global Head of Corporate Sustainability at Capgemini. He manages sustainability risks and drives our program to reduce environmental impacts in our most material areas.

Moez Draief

Expert in Machine Learning, Mathematical Modeling and Statistics

Hans Teuben

He strives to deliver strong results for our clients in the public sector by building on strong analytical and conceptual skills, dedication and commitment.

Mehdi Essaidi

Expert in Automotive Connect, Business Model Transformation, Digital Transformation, Mobility