Het rapport Trends in Veiligheid signaleert voor het vijfde jaar op rij de belangrijkste trends op het gebied van openbare orde en veiligheid. Duidelijk is dat digitalisering in deze jaren steeds verder is doorgedrongen in de samenleving en dat dit ook bepaalde verwachtingen met zich meebrengt bij de Nederlandse burgers. Zo wil bijna tweederde (64%) een overheid die digitaal bereikbaar is en wenst bijna de helft (48%) meer digitale communicatie van organisaties in het veiligheidsdomein. Tegelijkertijd vertrouwt slechts 43% van de bevolking dat de overheid veilig met hun persoonlijke gegevens omgaat, tegenover 56% die hier matig of helemaal niet van overtuigd is. Nederlanders geven aan dat zij hun persoonlijke gegevens het meest toevertrouwen aan de Belastingdienst en DigiD (57%), gevolgd door ziekenhuizen (51%)  en banken (50%). Google (9%) en webshops (8%) worden het minst vertrouwd.

“De overheid heeft een stevige ambitie om in de komende jaren steeds meer diensten te digitaliseren, waarbij veiligheid, gebruikersvriendelijkheid en betrouwbaarheid voorop staan,” zegt Bas Eenhoorn, Nationaal Commissaris Digitale Overheid, die vandaag de eerste uitgave van het rapport in ontvangst heeft genomen. “Tegelijkertijd hebben burgers en bedrijven, samen met de overheid, ook een verantwoordelijkheid als het gaat om veiligheid in de digitale wereld. Dat tweederde van de respondenten zegt op de hoogte te zijn van de gevaarlijke kanten van het internet en maatregelen neemt is een ontwikkeling die past bij het toenemende zelfbewustzijn en verantwoordelijkheidsgevoel onder burgers. Vervolgens is het aan de overheid om te laten zien dat zorgvuldig met persoonlijke gegevens wordt omgegaan en dat cybercriminaliteit actief wordt bestreden.”

Overige opvallende uitkomsten van het onderzoek:

  • 41% van de Nederlanders voelt zich soms tot vaak onveilig. In vergelijking met 2014 is de groep die zich soms onveilig voelt significant toegenomen (+11%).
  • 89% van de Nederlandse burgers vindt het noodzakelijk dat er wordt geïnvesteerd in het vergroten van het kennisniveau van overheid en politie op het gebied van cyberbeveiliging. 81% van de Nederlandse burgers geeft aan bereid te zijn de overheid via sociale media te helpen om de buurt of het land veiliger te maken. Deze groep doet dit bij voorkeur via websites.
  • 63% van de burgers keurt het ‘stiekem’ meekijken van de overheid op hun computers ter bevordering van cybersecurity en bestrijding van cybercriminaliteit af. Daarentegen vindt 77% het wel terecht dat de overheid (de politie) extra bevoegdheden krijgt voor het terughacken van computers van verdachten.

“Veel organisaties in het domein van openbare orde en veiligheid hebben inmiddels substantiële stappen gezet op het gebied van digitale dienstverlening en ketensamenwerking,” zegt Erik Hoorweg, Vice-President bij Capgemini Consulting, “maar het is belangrijk dat zij inspanningen blijven leveren om dit te verbeteren. Niet alleen omdat de burger een grote bereidheid toont om digitaal te communiceren, maar ook omdat de uitwisseling tussen burgers, professionals en organisaties vanwege technologische ontwikkelingen intensiever is. Dit betekent dat de dienstverlening sneller, goedkoper en effectiever kan worden gerealiseerd.”

Het rapport Trends in Veiligheid 2015: Digitale dienstverlening in het veiligheidsdomein omvat naast de uitkomsten van het door TNS NIPO uitgevoerde onderzoek meerdere bijdragen van experts van Capgemini, veelal geschreven in samenwerking met professionals uit de markt. In de verschillende artikelen worden voorbeelden behandeld van digitaliseringprojecten  die inmiddels succesvol zijn geïmplementeerd, zoals het second screen dat door TV-progamma ‘Opsporing Verzocht’ als een middel om het publiek te betrekken bij het oplossen van misdrijven of het Generiek Casusoverleg Ondersteunend Systeem (GCOS) dat een betere samenwerking tussen organisaties van Justitie, Zorg en Lokale Overheden mogelijk maakt. Daarnaast worden met name situaties, processen en ketens besproken waar nog veel kansen liggen voor verdere digitalisering.

Kijk voor meer informatie op www.trendsinveiligheid.nl.

EINDE PERSBERICHT