De eerste stap in het creëren van een You Experience is inzicht te verkrijgen in het Psychologisch Contract van de medewerker(s). Naarmate het psychologisch contract meer is vervuld (beloften worden nagekomen) zal de betrokkenheid en productiviteit van de medewerker toenemen.

Om meer inzicht te krijgen in de factoren die een rol spelen bij het Psychologisch Contract, nodigen wij u uit om onze verkorte versie van de Psychologisch Contract Scan eens in te vullen. We bieden deze scan aan in samenwerking met de Universiteit van Tilburg. Klik hier om de scan op te starten.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de You Experience, lees dan het artikel ‘You Experience stelt individuele medewerker centraal’.