Amsterdam, 22 juni 2010 Ondanks de zwakke wereldeconomie is wereldwijd het tij ten goede gekeerd voor high net worth individuals (HNWI’s)* , zo blijkt uit het veertiende jaarlijkse World Wealth Report dat vandaag is gepubliceerd door Merrill Lynch Global Wealth Management en Capgemini. Het aantal vermogende particulieren steeg in 2009 weer naar 10 miljoen en hun vermogen groeide met 18,9 percent tot $ 39.000 miljard. Ultra-HNWI’s** ‘zagen in 2009 hun vermogen met 21,5 % toenemen. Hieruit blijkt dat het prille vermogensherstel de verliezen van 2008 vrijwel heeft gecompenseerd. Dit markeert een terugkeer naar de niveaus van 2007.

In Nederland steeg het aantal vermogenden fors met 14,9% van 106.000 naar 121.700. Nog nooit, ook niet vóór de crisis, was dit aantal zo hoog. Deze stijging is hoger dan de stijging in heel Europa van 12,5% maar lager dan de wereldwijde stijging van 17,1%. Vooral de spectaculaire stijging van vermogenden in Asia Pacific van 25,8% speelt hierin een rol.

De afgelopen jaren zijn woelige jaren geweest voor vermogende beleggers. Terwijl in 2008 het wereldwijde vermogen van (zeer) vermogende particulieren een ongekende waardedaling te zien gaf, zien wij een jaar later alweer duidelijke tekenen van herstel en in sommige gebieden een volledige terugkeer naar de vermogens- en groeiniveaus van 2007,” zegt Geoffrey Bruyn, Director van Merrill Lynch Global Wealth Management in Nederland.

De opleving werd en wordt aangedreven door opkomende markten – met name India en China, en ook Brazilië,” aldus Patrick Neuwirth, Manager Service Models & Innovation van Capgemini. “In feite is Asia Pacific in 2009 de enige regio waar zowel de macro-economische als marktstimulerende factoren voor vermogensgroei aanzienlijk zijn verbeterd.”

Hoewel het totale vermogensherstel mondiaal gezien het grootst was in ontwikkelingslanden, is de grootste concentratie van (zeer) vermogende particulieren en vermogen nog steeds te vinden in de Verenigde Staten, Japan en Duitsland. In deze landen was in 2009 53,5% van de (zeer) vermogende particulieren woonachtig, een lichte daling ten opzichte van 54% in 2008. Noord-Amerika blijft hun voornaamste thuisbasis. De 3,1 miljoen (zeer) vermogende particulieren in Noord-Amerika vertegenwoordigen circa 31% van hun totale aantal wereldwijd.

Vermogende particulieren in Asia Pacific, in 2008 extra hard getroffen, koplopers herstel in 2009

Na in 2008 met 14,2% te zijn gereduceerd tot 2,4 miljoen, heeft het aantal (zeer) vermogende particulieren in het Aziatisch-Pacifisch gebied zich in 2009 hersteld tot 3 miljoen. Voor het eerst wordt het aantal (zeer) vermogende particulieren in Europa geëvenaard. Het vermogen in Asia Pacific steeg eveneens sterk met 30,9 % naar $ 9.700 miljard. Hiermee zijn de verliezen van 2008 ruimschoots gecompenseerd en werd de $ 9.500 miljard aan vermogen van Europese (zeer) vermogende particulieren voorbijgestreefd. Deze verschuiving in de ranglijst komt doordat de vermogensgroei van de (zeer) vermogende particulieren in Europa, hoewel omvangrijk, veel lager was dan die in Asia Pacific. Daar was sprake van een sterke verbetering van zowel de economische als markstimulerende factoren voor vermogensgroei. Hongkong en India waren de koplopers van de groei in Asia Pacific, na enorme dalingen van hun aantal (zeer) vermogende particulieren en vermogens in 2008.

Asia Pacificen BRIC-landen koplopers in aanwas vermogende particulieren

De BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) zullen naar verwachting ook de komende jaren koplopers blijven in de aanwas van (zeer) vermogende particulieren in hun respectievelijke regio’s. Asia Pacific, China en India zullen toonaangevend blijven en zullen naar verwachting de meer ontwikkelde landen voorbijstreven met hun economische expansie en groei van het aantal (zeer) vermogende particulieren. Het aantal zal in Asia Pacific waarschijnlijk sneller groeien dan waar ook ter wereld. In Latijns-Amerika zal Brazilië naar verwachting een soortgelijke aandrijver van groei blijven. Rusland zal waarschijnlijk een sterke positie innemen dankzij zijn rijkdom aan grondstoffen.

Vermogende particulieren in 2009 voorzichtig op zoek naar rendement

De (zeer) vermogende particulieren gaven bij hun beleggingen de voorkeur aan voorspelbare rendementen en cashflow. Dit blijkt uit de stijging van hun beleggingen in vastrentende waardepapieren, van 29% naar 31%. Naarmate de aandelenmarkten zich herstelden, steeg ook het belegd vermogen in aandelen, namelijk van 25 naar 29%. De liquiditeiten daalden enigszins. Het meest behoudend bleven de (zeer) vermogende particulieren in Latijns-Amerika en Japan, die 52% van hun gezamenlijke portefeuilles aanhielden in liquiditeiten of vastrentende waardepapieren, ondanks sterk stijgende aandelenkoersen.
Beleggingen in residentieel vastgoed ondergingen een zekere herwaardering in 2009 omdat (zeer) vermogende particulieren blijk gaven van een voorkeur voor materiële activa en op koopjesjacht gingen toen de huizenprijzen inzakten. Van het totale vastgoedvermogen steeg het aandeel van residentieel vastgoed van 45 naar 48% toen de prijzen zich in veel delen van de wereld herstelden. Het aandeel van commercieel vastgoed daalde echter iets van 28 naar 27% omdat de huurinkomsten in de sector terugliepen, de vraag gering was en het aanbod steeg.

Verschuivingen in beleggingen in 2009 leiden tot geografische diversificatie

De geografische verdeling van de vermogens van (zeer) vermogende particulieren is eveneens gewijzigd in 2009, want velen van hen gingen op zoek naar hogere rendementen en kozen voor grotere geografische spreiding van hun portefeuilles. Over het algemeen verhoogden (zeer) vermogende particulieren in 2009 in alle regio’s behalve Latijns-Amerika het relatieve aandeel van hun beleggingen op markten buiten hun thuisregio. Dit kan worden afgeleid uit de stijging van hun beleggingen in opkomende markten naarmate beleggingen wegvloeiden naar de regio’s en markten met de beste groeiverwachting voor de komende jaren. Deze verschuiving markeerde een keerpunt in de tijdens de crisis wijdverbreide trend van het terughalen van vermogen naar de thuisregio.
In 2011 zullen (zeer) vermogende particulieren naar verwachting nog minder investeren in hun thuisregio en zich concentreren op regio’s waar een grotere groei wordt verwacht. Terwijl (zeer) vermogende particulieren uit de ontwikkelde economische regio’s van Noord-Amerika en Europa naar verwachting een steeds groter deel van hun vermogen zullen beleggen in het Aziatisch-Pacifisch gebied in hun zoektocht naar hogere rendementen, zullen (zeer) vermogende particulieren in Europa waarschijnlijk ook meer gaan beleggen in Noord-Amerika om de stabiliteit van hun portefeuilles te vergroten.

Uit deze bevindingen ten aanzien van het investeringsgedrag van beleggers blijkt dat het vertrouwen van vermogende particulieren, ondanks tekenen van herstel en groei, geschaad is door de financiële crisis. Zij opteren nu voor een evenwichtigere benadering van beleggen en het nemen van risico’s, en geven daarbij de voorkeur aan betrouwbaardere en meer consistente rendementen,” zegt Geoffrey Bruyn. “Om de voorzichtig geworden belegger optimaal van dienst te zijn, moeten vermogensbeheerders bij het geven van hun gespecialiseerde en onafhankelijke adviezen de voorkeuren van hun cliënten duidelijk in kaart brengen en laten meewegen voor effectief portefeuille- en risicobeheer op de lange termijn.

Groei aantal HNWI in Nederland

2002 100.000
2003 100.000 +0,1%
2004 102.600 +2,5%
2005 108.000 +5,3%
2006 117.400 +8,7%
2007 120.600 +2,7%
2008 106.000 -12,2%
2009 121.700 +14,9%

HNWI Groei per regio, 2009

Regio
Vermogensgroei
Groei aantal vermogende particulieren
Noord-Amerika 17,8% 16,6%
Asia Pacific 30,9% 25,8%
Europa 14,2% 12,5%
Midden-Oosten 5,1% 7,1%
Latijns-Amerika 15% 8,3%
Afrika 20,2 13,2%

Bron: Merrill Lynch, Capgemini 2010 World Wealth Report

Het 2010 World Wealth Report kunt u downloaden via www.capgemini.com/worldwealthreport.

Factsheet Passion Investments

World Wealth Report History

*Vermogende particulieren met een belegbaar vermogen van minstens $1 miljoen, exclusief hun primaire woning, verzamelingen en (duurzame) consumptieartikelen.
**Zeer vermogende particulieren met een belegbaar vermogen van minstens $30 miljoen, exclusief hun primaire woning, verzamelingen en (duurzame) consumptieartikelen.