De zestiende editie van het jaarlijkse World Wealth Report laat zien dat het aantal HNWI’s in Azië-Pacific in 2011 met 1,6 procent is toegenomen tot 3,37 miljoen. Azië-Pacific is hiermee voor het eerst de regio met de meeste HNWI’s. Het streeft daarmee Noord-Amerika voorbij dat een populatie van 3,35 miljoen HNWI’s kent. Noord-Amerika blijft wel de regio met het grootste totale vermogen van de HNWI’s met 11,4 biljoen USD. De HNWI’s van Azië-Pacific bezitten daarentegen gezamenlijk 10,7 biljoen USD.

Aantal miljonairs in Nederland toegenomen

Het aantal miljonairs in Nederland nam in 2011 toe met 3,6% van 134.100 tot 139.000. Dat is een sterkere groei dan het wereldwijde cijfer van 0,8%. ‘Dit kan mede worden verklaard door een stijging van de spaarquote en een stijging van het BBP.’ zegt Ton Kentgens Principal Consultant Market Strategies bij Capgemini Consulting. Nederland staat daarmee weer rond de 15e plaats in de wereld. Voor het eerst laat het World Wealth Report wereldwijd een lichte stijging van het aantal miljonairs zien, met evenwel een daling van het totale vermogen. Ook in Nederland daalde de totale beurswaarde met 16,5% terwijl die in 2010 nog licht steeg met 2,1%. De volatiliteit van de markten is hoog, net als de onzekerheid over factoren die beurskoersen beïnvloeden.

Het aantal HNWI’s nam licht toe bij een afnemend totaal belegbaar vermogen

Na een sterke wereldwijde groei van 8,3% in 2010, nam het aantal HNWI’s in 2011 toe met 0,8% tot 11 miljoen. De groei deed zich voornamelijk voor bij de groep met een vermogen tussen de 1 en 5 miljoen USD (+1,1%). De wereldwijde populatie van HNWI’s bestaat voor 90% uit mensen uit deze groep. Hoewel het aantal HNWI’s toenam, was er wel sprake van een afname van het totale vermogen met 1,7% tot 42,0 biljoen USD (tegenover +9,7% in 2010). Het aantal extreem vermogende particulieren, ofwel Ultra-HNWI’s,[2] nam in 2011 af met 2,5%. Hun totale vermogen liet een daling van 4,9% zien. In 2010 was er nog sprake van een groei van deze groep met 10,2% en een groei van het vermogen met 11,5%.

Op de ranglijst van HNWI-populaties neemt Zuid-Korea de twaalfde plaats over van India. De top drie blijft ongewijzigd met de Verenigde Staten, Japan en Duitsland. In 2011 was 53,3% van de HNWI’s afkomstig uit deze landen, een stijging van 0,2% ten opzichte van 2010. Van de twaalf landen met de grootste populatie HNWI’s liet Bra zilië met 6,2% de grootste stijging zien.

“Hoewel meer mensen de grens van 1 miljoen USD aan beschikbaar inkomen in 2011 passeerden, liet het totale inkomen van de zeer vermogende particulieren een afname zien als gevolg van de volatiliteit op de markt,” aldus George Lewis, Group Head, RBC Wealth Management. “Het is tekenend dat er dit jaar nu voor het eerst meer zeer vermogende particulieren in Azië-Pacific zijn dan waar dan ook ter wereld. Echter, verliezen in belangrijke markten zoals Hongkong en India zorgden er wel voor dat het totale vermogen in Azië-Pacific afnam.”

Tweede plaats voor 2011 op de lijst van meest volatiele jaren van de afgelopen 15 jaar

Na 2010, een jaar waarin de volatiliteit vrijwel normaal was, piekte de volatiliteit in 2011. Het hoogtepunt werd bereikt in november 2011, toen de zorgen over de schuldencrisis in de Eurozone het grootst waren. Ondanks het feit dat Europese leiders de nodige stappen hebben genomen om de staatsschuldencrisis te bedwingen, is de verwachting dat zwakke groei en uitdagingen in de Eurozone de volatiliteit in 2012 zullen aanwakkeren.

“Alle ogen van beleggers zijn op Europa gericht, omdat het opnieuw oplaaien van de crisis waarschijnlijk de markten op scherp zet. Andere factoren zoals de economische prestaties in China, tegenvallers op meer ontwikkelde markten, wereldwijde politieke veranderingen en politieke besluitvorming, zullen allemaal een belangrijk aandeel hebben in de positieve of negatieve uitkomst op het vermogen van de HNWI’s,” aldus Jean Lassignardie, Corporate Vice President, Capgemini Global Financial Services.

Economische onzekerheid en volatiele markten in 2011 leiden tot risico-aversie bij beleggers

Door onzekere vooruitzichten namen veel beleggers in 2011 hun toevlucht tot veilige beleggingen. De economische groeifactoren vertoonden een divers beeld in 2011. Dit had een negatieve invloed op de activa en resulteerde eveneens in uiteenlopende resultaten. De aandelen- en grondstoffenmarkten krompen en materiële investeringen verloren aan waarde. Beleggers verschoven hun voorkeur naar behoud van kapitaal via liquide middelen en obligaties.Obligaties vormden de best presterende vermogenscategorie. De koersen van langlopende staatsobligaties van de Verenigde Staten bereikten een historisch hoogtepunt. De zeer vermogende beleggers zullen zich moeten voorbereiden op blijvende marktvolatiliteit en langere periodes van bimodale beleggingsresultaten in de toekomst. De conclusie van het rapport is dat de opbrengsten geen normale verdeling zullen vertonen en ofwel zeer positief, ofwel zeer negatief zullen uitpakken.

Een volledige versie van het rapport kunt u downloaden via: http://www.capgemini.com/services-and-solutions/by-industry/financial-services/solutions/wealth/worldwealthreport/