Amsterdam, 22 juni 2010 – Ondanks een opleving op de aandelenmarkten en de eerste tekenen van herstel van diverse economische indicatoren, staan vermogende beleggers niet te dringen om in te spelen op stijgende aandelenkoersen of riskante marktkansen. Dit blijkt uit het veertiende jaarlijkse World Wealth Report dat vandaag is gepubliceerd door Merrill Lynch Global Wealth Management en Capgemini. Vermogende particulieren (high net worth individuals, HNWI’s*) blijven voorzichtig en geven in de huidige marktomgeving prioriteit aan effectief risicobeheer (90%), transparantie en eenvoud (93%) en advies op maat van vermogensbeheerders en -adviseurs (93%). Vermogende particulieren zijn alerter geworden en werken nauwer samen met hun adviseurs om meer inzicht te krijgen in de aard en mogelijke rendement van specifieke beleggingen. Dit om hun neerwaartse risico af te dekken en om er zeker van te zijn dat het verkregen advies is afgestemd op realistische en passende doelstellingen op basis van hun feitelijke risicoprofiel.

“De crisis heeft alle beleggers in alle vermogensklassen getroffen en heeft hen zowel op persoonlijk als emotioneel niveau geraakt,” zegt Geoffrey Bruyn, Director van Merrill Lynch Global Wealth Management in Nederland. “Veel beleggers hebben hun inkomsten zien teruglopen, zagen hun pensioenspaargelden krimpen of probeerden nieuwe bedrijven op te zetten of leningen af te sluiten maar waren niet in staat financiering te vinden.”

“Omdat de crisis zo’n grote invloed heeft op het vermogen van beleggers en het beleggersvertrouwen nog steeds laag is, is het niet verwonderlijk dat veel beleggers zich laten leiden door emotionele factoren – naast rationele informatie – bij het nemen van beleggingsbeslissingen,” aldus Patrick Neuwirth, Manager Service Models & Innovation van Capgemini. “Daarom zijn vermogensbeheerders en -adviseurs hun aanpak al aan het aanpassen en gaan zij meer dan voorheen de dialoog aan met hun klanten om hun zorgen weg te nemen.”

Vertrouwen vermogende particulieren gedaald

Hoewel vermogende particulieren weer vertrouwen hebben in hun vermogensbeheerders en -adviseurs, is hun vertrouwen in toezichthouders en financiële markten nog niet volledig hersteld. Terwijl 59% van hen aangaf het afgelopen jaar weer vertrouwen te hebben gekregen in hun adviseur en 56% meedeelde weer vertrouwen te hebben in hun vermogensbeheerder, heeft 71% van de vermogende particulieren nog steeds geen vertrouwen in de toezichthouders die worden geacht de markten te controleren en de beleggers te beschermen.

Gezien de omvang van dit wantrouwen moeten vermogensbeheerders en -adviseurs nog beter hun best doen om de twijfels en terughoudendheid bij beleggers weg te nemen en om hen aan te moedigen beleggingen te doen die nodig zijn om de verliezen te compenseren.

Vermogensbeheerders kunnen zich onderscheiden door integratie van behavioral finance in hun beleggingsstrategieën

Klanten verlangen fundamentele wijzigingen in de manier waarop zij worden geadviseerd en geven de voorkeur aan vermogensbeheerders die blijk geven van een scherper inzicht in hun emotionele en intellectuele behoeften en doelstellingen. Onderzoek op het gebied van behavioral finance, waarbij het gedrag van beleggers wordt verklaard vanuit de (cognitieve) psychologie, heeft reeds lang geleden aangetoond dat gevoelens en emoties bij beleggers leiden tot gedrag dat volgens de moderne beleggingsleer irrationeel is. Om doeltreffend te kunnen inspelen op de huidige wensen van vermogende particulieren, gaan vermogensbeheerders en -adviseurs rekening houden met emotionele factoren voor een sterker portefeuille- en risicobeheer.

“Door toepassing van een gedragsgestuurde beleggingsstrategie kunnen vermogensbeheerders en -adviseurs zich onderscheiden van de concurrentie.” zegt Geoffrey Bruyn. “Veel vermogensbeheerders zijn al begonnen met het incalculeren van gedragsfactoren in hun beleggingstrategieën voor vermogende particulieren en hun holistische klantadviezen. ”

Behavioral finance is belangrijk voor alle vermogensbeheerders, maar de mate van toepassing varieert

Aanpassing aan nieuwe marktomstandigheden en gewijzigd klantengedrag vereist veranderingen die invloed hebben op alle aspecten van het exploitatiemodel, inclusief producten, processen, platforms en servicemodellen. De specifieke aanpassingen die iedere vermogensbeheerder uiteindelijk doorvoert, zijn afhankelijk van de vermogensbeheerder zelf. Ze hangen af van de omvang, focus, specialisatie en visie voor de toekomst van de onderneming en van de mate waarin de vermogensbeheerder aanpassingen kan en wil doorvoeren. Het wordt van essentieel belang om het juiste niveau van hoogkwalitatief advies en marktrelevante product- en service-innovaties te leveren om te kunnen voldoen aan de behoeften van alle klanten.

*HNWI’s: vermogende particulieren met een belegbaar vermogen van minstens $1 miljoen, exclusief hun primaire woning, verzamelingen en (duurzame) consumptieartikelen

Het 2010 World Wealth Report kunt u downloaden via www.capgemini.com/worldwealthreport.

Factsheet Passion Investments

World Wealth Report History