In het rapport kwam naar voren dat de meeste bedrijven (51%) het doen van testen nog steeds intern heeft ondergebracht. Slechts 13% is overgestapt op een externe aanbieder die deze taak volledig van hen overneemt. De organisaties waar testen een interne aangelegenheid blijft, hebben helaas een verouderd intern kwaliteitborgingssysteem dat de nieuwe technologische ontwikkelingen niet kan bijbenen. Het rapport laat zien dat er onvoldoende vertrouwen is in de mogelijkheden van bedrijven om de kwaliteit van software te borgen. Meer dan de helft van de ondervraagde bedrijven (59%) gaf aan dat de kennis van de laatste tools en technologieën van hun QA-teams slechts ‘gemiddeld’ is.Twee derde van de bedrijven gaf toe dat ze niet beschikken over de juiste tools om hun mobiele applicaties te testen. Een derde beschikt niet over de juiste testmethoden en -procedures (34%) of over de benodigde vakkennis (29%).

Consistente en betrouwbare softwaretoepassingen zijn ontzettend belangrijk geworden voor de operationele processen van organisaties. Maar het gebrek aan vertrouwen in de interne mogelijkheden van bedrijven om toezicht te houden op de kwaliteit van hun software en het testen ervan, is onmiskenbaar, met name als het gaat om mobiele applicaties,” aldus Michel de Meijer, Global Service Line Testing Lead, Capgemini Group. “Bedrijven die wereldwijd opereren moeten via verschillende mobiele apparaten overal en altijd bereikbaar zijn en toegang verschaffen aan vaak wel duizenden medewerkers en soms wel miljoenen klanten. Ze kunnen de uitdagingen die aan hen worden gesteld vaak maar moeilijk het hoofd bieden. QA-teams moeten serieus hun geïntegreerde teststrategieën, die zich uitstrekken van de traditionele toepassingen tot de nieuwe mobiele applicaties, opnieuw bekijken om bij te blijven met de veranderende eisen van hun gebruikers.”

Het rapport gaat verder ook dieper in op de impact van cloud computing op testen en kwaliteitsborging. Ongeveer een kwart (22%) van de applicaties van de ondervraagde bedrijven, wordt nu via de cloud aangeboden. De verwachting is dat het aandeel hiervan zal toenemen tot een derde (32%) in 2015. Dit heeft als gevolg dat het testen in de cloud aanzienlijk toeneemt, omdat steeds meer QA-professionals bekend raken met de cloud als testplatform. Iets meer dan een kwart (28%) van het testen wordt nu in een cloud-omgeving gedaan. Het rapport verwacht een groei naar 39% voor het jaar 2015. Slechts iets meer dan 4% van de bedrijven verwacht dat ze de komende drie jaar geen gebruik gaat maken van cloudtechnologie voor kwaliteitsborging. Twee jaar geleden bedroeg dit aantal nog 31%. Dit geeft duidelijk aan dat de verwachte voordelen van een cloud-gebaseerde kwaliteitsborging ruimschoots opwegen tegen de nadelen.

Het rapport onthulde verder dat er voor kwaliteitsborging in 42% van de gevallen meer budget vrijkwam en dat in slechts 11% van de gevallen het budget werd verlaagd in het afgelopen jaar. Dit komt doordat bedrijven kostenbesparingen en een kortere introductieperiode willen bewerkstelligen. Het merendeel van de bedrijven (53%) dat aan het onderzoek deelnam, verwacht dat de QA-budgetten in 2015 zullen toenemen en slechts iets minder dan een vijfde (18%) voorziet een daling. Vanuit het oogpunt van verdere kostenbesparingen en efficiency streven organisaties ernaar de kwaliteitsborging te centraliseren en consolideren. Hierdoor tekent zich een duidelijke trend af richting investeringen in Testing Centers of Excellence (TCOE), aldus het onderzoek. Alhoewel niet meer dan 6% van de bedrijven op dit moment een geheel operationeel TCOE hebben, betekent dit een stijging van 50% ten opzichte van 2011. Bijna twee derde (60%) is momenteel bezig met (de planning van) het opzetten van een TCOE als onderdeel van het veiligstellen van verder concurrentievoordeel.

“Organisaties moeten beperkte middelen en innovatie in evenwicht brengen als ze groei willen stimuleren en zich verder willen onderscheiden van de concurrentie,” aldus Matthew Morgan, vice-president, Hybrid IT and Cloud, Product Marketing, Software, HP. “Organisaties dienen hun middelen om te testen en hun testprocedures bij te werken en te optimaliseren, zodat kosten kunnen worden bespaard, introductietijden teruggedrongen en de kwaliteit van dienstverlening verbeterd. Tegelijkertijd kunnen ze profiteren van de nieuwe levermodellen, zoals mobiele en sociale technologie en cloud technologie.”

Kijk voor meer informatie over het World Quality Report op: http://www.capgemini.nl/wqr2012

World Quality Report 2012-2013

Het Word Quality Report 2012-2013 is de vierde editie in de reeks van jaarlijkse onderzoeken dat de stand van zaken wat betreft de kwaliteit en testmethodes van applicaties in verschillende branches en delen van de wereld bekijkt. Sinds 2009 hebben de Capgemini Group en HP samen dit jaarlijkse rapport gepubliceerd om inzicht te geven in de laatste trends op het gebied van de kwaliteit, methodes, tools en procedures rondom applicaties. Net als in de voorgaande jaren verschaft het rapport een gedetailleerd profiel van de huidige stand van zaken op het gebied van kwaliteitsborging bij een aantal verschillende branches: consumentenartikelen, detailhandel, distributie, energie en nutsbedrijven, financiële dienstverlening, technologie, publieke sector, telecommunicatie, media en amusement. Het rapport gaat ook in op de ICT-trends en kwaliteitsmethodes vanuit een regionaal perspectief tussen: Noord-Amerika, waaronder de VS en Canada, Zuid-Amerika waaronder Brazilië, West-Europa waaronder Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, de Benelux, het VK, Ierland en Scandinavië (Zweden, Finland, Denemarken en Noorwegen), Zuid-Europa, Oost-Europa, en Azië-Pacific waaronder Australië en Nieuw-Zeeland, Singapore, China en Hongkong.

Het World Quality Report 2012-2013 is gebaseerd op in totaal 1.553 gedetailleerde telefonische interviews die, verspreid over 25 landen, werden afgenomen bij CIO’s, CFO’s, ICT-directeuren en -managers en QA-directeuren/leidinggevenden en managers van besloten vennootschappen en overheidsinstellingen. Deze gegevens werden verzameld aan de hand van diepte-interviews met klanten en werden vervolgens geanalyseerd en van commentaar voorzien door onze eigen specialisten. In tegenstelling tot voorgaande jaren richt dit rapport zich meer op wat velen ‘de markt van bedrijven’ zouden noemen, namelijk organisaties met meer dan 1.000 werknemers plaatselijk in hun regio. Het voornaamste doel van dit rapport is het onderzoeken van de stand van zaken wat betreft de kwaliteit en testmethodes van applicaties in verschillende branches en delen van de wereld.

Over Capgemini

Met zo’n 120.000 mensen in 40 landen is Capgemini wereldwijd een van de meest vooraanstaande aanbieders van consulting-, technology- en outsourcingdiensten. In 2011 rapporteerde Capgemini Group een omzet van 9,7 miljard euro. Samen met zijn klanten creëert en realiseert Capgemini resultaatgerichte business- en technology-oplossingen, toegesneden op de klantbehoefte. Als een cultureel diverse organisatie heeft Capgemini zijn eigen onderscheidende manier van werken, de Collaborative Business ExperienceTM. Hierbij maakt Capgemini gebruik van het wereldwijde leveringsmodel Rightshore®.
Meer informatie via www.nl.capgemini.com

Rightshore® is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Capgemini.