Capgemini, Sogeti en HP hebben vandaag de derde editie gepubliceerd van het World Quality Report. Deze uitgebreide studie onderzoekt hoe organisaties in diverse sectoren en landen omgaan met de kwaliteit en het testen van applicaties. 85% van de onderzochte organisaties erkent dat hun applicatieportfolio gerationaliseerd moet worden en dat kritische applicaties, gebouwd met verouderde technologie, aan modernisering toe zijn om een hogere efficiency te kunnen realiseren. Volgens het rapport zal hierdoor 42% van de organisaties het budget voor Quality Assurance en het testen van applicaties verder verhogen. Terwijl bedrijven op zoek zijn naar meer flexibiliteit, is het percentage organisaties dat tenminste een deel van hun IT naar de cloud heeft verhuisd, gegroeid naar 81%. De opkomst van nieuwe technologie, zoals op cloud gebaseerde diensten, wakkert de noodzaak aan voor stringenter testen en Quality Assurance, omdat de beveiliging van applicaties vitaal is om de kwaliteit te borgen en de risico’s te verminderen.

Het onderzoek laat zien dat investeringen in Quality Assurance het grootst zijn in de opkomende markten. Zo’n 83 procent van de Chinese bedrijven en 56 procent van de Braziliaanse bedrijven hebben in het afgelopen jaar hun investeringen in Quality Assurance substantieel verhoogd. Dit staat tegenover relatief stabiele budgetten in Noord-Amerika en Europa. Ook Australische bedrijven hebben in het afgelopen jaar de focus op Quality Assurance verscherpt, waarbij 37% van de respondenten in dit land aangeeft dat de testbudgetten zijn gestegen.

Steeds vaker komen de investeringen in Quality Assurance ten goede aan het bevorderen van efficiency en standaardisatie. Onder meer door het oprichten van Testing Centers of Excellence om Quality Assurance-expertise te consolideren en te centraliseren. Dit gebeurt vooral in opkomende markten.

Nederland

Quality Assurance en testen staan in Nederland op een hoog niveau, zo blijkt uit het rapport. 73% van de ondervraagde bedrijven maakt gebruik van gekwalificeerde methodieken en 84% past methoden toe om te bewijzen dat dit waarde toevoegt aan de bedrijfsvoering. Dit wordt mede ondersteund door het relatief hoge percentage bedrijven dat haar statistieken over Quality Assurance op een gestandaardiseerde en geautomatiseerde wijze verzamelt: 50% in Nederland versus gemiddeld 30% internationaal. Dit toont aan dat de Nederlandse bedrijven een hoge mate van professionaliteit bezitten met een duidelijke focus op een aantoonbare ROI.

‘Het World Quality Report laat duidelijk zien dat in Nederland zowel Quality Assurance als Testen betrekkelijk volwassen zijn. We nemen duidelijk hogere percentages waar voor functioneel, performance en acceptatie testing, vergeleken met de internationale norm. Van belang is ook dat 30% van Nederlandse ondernemingen werken aan of voornemens zijn om op korte termijn een Testing Center of Excellence (TCoE) te hebben” zegtJulien Bensaid, Division Director Testing, Capgemini Nederland.

De Nederlandse houding tegenover het outsourcen van testen is nog wel aan de voorzichtige kant, aldus het rapport. Daar waar het uitbesteden van testwerkzaamheden naar India overeenkomt met het internationale gemiddelde, blijft outsourcing naar minder bekende locaties in Oost-Europa, China en andere opkomende markten achter bij de internationale norm. Daar staat tegenover dat Nederland niet alleen functioneel testen outsourcet, maar ook strategie, performance testing en acceptatietesten, wat een goede indicatie is van het hoge professionele niveau waarop outsourcing van testen zich in Nederland bevindt.

In vergelijking met het buitenland, tonen Nederlandse respondenten nog weinig interesse in Testing-as-a-service en Cloud testing. De onderzoekers verwachten evenwel dat, gezien de volwassenheid van de Nederlandse markt, het Quality Assurance vakgebied deze achterstand snel zal inhalen op het moment dat de voordelen tastbaarder worden.

Meer informatie over het rapport vindt u op www.capgemini.nl/wqr2011. Hier kunt u ook een gedrukt exemplaar van het rapport aanvragen.