In samenwerking met HP publiceren Capgemini en Sogeti vandaag de resultaten van het vijfde World Quality Report*. Dit rapport wijst uit dat het testen en de kwaliteitsborging (QA – Quality Assurance) van applicaties bijna een kwart van de wereldwijde IT uitgaven beslaat in 2013. De opwaartse trend van 18% in 2012 naar 23% dit jaar is te verklaren door de digitale transformatie die veel organisaties doormaken. Daarmee zijn betrouwbare softwareapplicaties steeds belangrijker voor hun activiteiten en reputatie.
 
In Nederland stijgen de uitgaven voor testen en QA van 16% in 2012 naar 27% dit jaar. Daarbij valt op dat organisaties het testen van bedrijfskritische applicaties steeds vaker uitbesteden. In 2012 deed 52% van de organisaties testen zelf. Dit jaar daalt dit percentage naar 39%. Met name voor het testen van mobiele applicaties wordt gezocht naar ondersteuning door externe testexperts. Gebrek aan methodologie (69%), diversiteit aan mobiele apparaten (57%), het ontbreken van een geëigende testomgeving (48%) en geschikte experts (43%) blijken de meest genoemde obstakels voor het testen in eigen huis.
 

Explosieve groei mobiel testen

Wereldwijd vinden veel organisaties het toch moeilijk om de waarde van de testfunctie te bewijzen aan de business. Verder zegt bijna de helft van de ondervraagden (45%) dat de validatie van de functionaliteit, performance en beveiliging van mobiele applicaties en apparaten tekortschiet. Dit ondanks het feit dat mobiel een van de belangrijkste kanalen is geworden voor de dialoog met klanten en medewerkers. Hoewel het rapport een explosieve groei van mobiel testen laat zien (van 31% in 2012 naar 55% in 2013), geeft ruim de helft van de ondervraagden (56%) het gebrek aan specialistische methoden aan als het grootste obstakel bij het mobiele testen. Ook geeft 48% van de ondervraagden aan dat er nog steeds een gebrek is aan experts voor mobiel testen.
 

Veranderende houding tegenover Quality Assurance

Nu organisaties in toenemende mate vertrouwen op IT voor de ondersteuning van hun belangrijkste business functies, is hun houding ten opzichte van QA strategischer, meer gecentraliseerd en zakelijker. Meer dan een kwart (26%) van de ondervraagden heeft in 2013 een QA functie vastgelegd in projecten. Dat was 8% in 2012. Bijna een op de vijf ondervraagden (19%) geeft aan de beschikking te hebben over een volledig operationeel Testing Center of Excellence (tegenover 6% in 2012). Daarmee wordt testen steeds meer een geïndustrialiseerd proces. Daarnaast toont het rapport een groeiende vraag aan naar business- en domeinkennis onder testers. Bijna tweederde (63%) van de ondervraagde bestuurders geeft aan dat businesskennis een belangrijke capaciteit is van testers omdat QA functies zich meer moeten richten op strategische prioriteiten van een bedrijf.
 
“Deze onderzoeksresultaten tonen opnieuw het toenemende strategische belang aan van testen en quality assurance om te verzekeren dat operationele bedrijfsdoelstellingen worden behaald en aan verwachtingen van klanten wordt voldaan, zegt Michel de Meijer, Leader Global Service Line Testing Capgemini en Sogeti.”Technische toepassingen zorgen in toenemende mate voor de belangrijkste interface tussen bedrijven en hun klanten, vaak via meerdere kanalen en middelen. De eindgebruikers hebben steeds minder begrip voor functionele fouten, slechte prestaties of kwetsbaarheden op het gebied van veiligheid.”
 

ROI van testen

Terwijl QA blijft stijgen in het strategisch belang van veel organisaties, laat de studie zien dat sommige bedrijven de waarde die QA toevoegt aan het bedrijf onderdeel laten zijn van een bredere strategische aanpak. Metingen die gerelateerd zijn aan de bredere ROI van het bedrijf worden gerapporteerd. Zoals de bijdrage van QA aan het verlagen van de time-to-market (45%) of kostenbesparingen door het voorkomen van defecten (39%). Toch laten veel organisaties de waarde van QA in relatie tot de business niet goed zien. Zij zorgen vooral voor de vastlegging en rapportage van operationele informatie zoals het aantal gevonden defecten (73%) of kosten per testcase (55%). Verder betrekt 45% van de ondervraagden de testers te laat in het proces van kwaliteitsbeïnvloeding van de toepassing, naast reguliere testwerkzaamheden als het vinden en oplossen van defecten.
 

Managed Testing Services

Voor organisaties die streven naar een verbetering van hun QA-functie, is het outsourcing model Managed Testing Services (MTS) een steeds serieuzere optie. Twaalf procent van de ondervraagden maakt niet alleen voor de testwerkzaamheden gebruik van MTS providers, maar ook vanwege de gespecialiseerde kennis van testprocessen en een breed aanbod van tools waarmee de ROI effectief wordt getoond. De testcapaciteit binnen verschillende platformen en diensten wordt aangemerkt als de belangrijkste vaardigheid (60%), bijvoorbeeld bij het uitbesteden van mobiel testen.
 
“Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat bijna een kwart van de IT budgetten wordt besteed aan test en QA werkzaamheden. Daardoor wordt het meten van de ROI,  zowel financieel als operationeel, steeds belangrijker,” zegt Matt Morgan, vice president, Product Marketing, Software van HP. “Bedrijven die een meer strategische benadering in testen en QA willen, moeten beter zichtbaar zijn en rapporteren om zowel de operationele waarde als de waarde van bedrijfsinformatie te illustreren.”
 
Lees de volledige versie van het World Quality Report.
 

Meer weten?

Neem deel aan het HP webinar “Emerging Trends in Testing: Conclusions from the World Quality Report 2013-14” op 2 oktober om 07.00 uur.