Centraal-Europa, het Midden-Oosten, Afrika (CEMEA) en de opkomende Aziatische landen zorgen voor de meeste groei, met een stijging in de transactievolumes van meer dan 20%. Latijns Amerika laat een groei van 14,4% zien. Met deze groeicijfers zijn de opkomende markten de ontwikkelde markten voorbij gestreefd van Noord-Amerika, Europa en een deel van Azië2 waarvan de groei niet in de dubbele cijfers loopt. Toch blijven deze landen met 76,9% goed voor meer dan tweederde van het volume van elektronische betalingen wereldwijd. Vooruitzichten laten zien dat ondanks de economische groei die landen in Azië en Latijns Amerika doormaken, het nog zeker tien jaar gaat duren voor zij de ontwikkelde economieën voorbijstreven in transactievolume.
 
“De onverminderde groei van elektronische betalingen is een teken van de manier waarop onze levens tegenwoordig onderling verbonden zijn. In 2012 is het aantal elektronische betalingen gemiddeld met 8,5% gegroeid, wat neerkomt op bijna 47 transacties per persoon per jaar op de wereld. In de opkomende markten geeft het mobiele betalen steeds meer mensen toegang tot het maken van meer financiële transacties. In de ontwikkelde markten heeft de klantgerichte innovatie bijgedragen aan een toename van prepaid betaalkaarten en virtuele valuta,” zegt Kevin Brown, Managing Director, Global Head of Transaction Services bij RBS International Banking.

Nederland: ‘Klein bedrag, pinnen mag’

In Nederland is de groei van elektronische betalingen teruggelopen naar 4%. De belangrijkste reden hiervoor is dat de groei in het gebruik van debetkaarten minder groot is geworden. Het lijkt erop dat de campagne ‘klein bedrag, pinnen mag’ haar vruchten heeft afgeworpen en niet meer leidt tot additionele groei. Verder blijft IDeal een erg succesvol instrument met grote groeipercentages van 30% tot 40% in de afgelopen periode. De debetkaart (pinnen) blijft de meest gebruikte vorm van elektronisch betalingsverkeer.

Debet- en creditkaarten blijven de belangrijkste elektronische en mobiele betaalmethoden

Debet- en creditkaarten blijven ook wereldwijd de meest populaire elektronische betalingsinstrumenten, voor e- en m-payments3 . Het gebruik van debetkaarten groeide met 15,8% (naar 124 miljard transacties) in 20114. Het gebruik van creditkaarten steeg met 12,3% (naar 57 miljard transacties). De sector verwacht een groei van online en mobiele betalingen van respectievelijk 18,1% en 58,5% in 2014. Het aantal e-payments zal naar verwachting in 2014 een totaal van 34,8 miljard transacties bereiken en de m-payments 28,9 miljard in datzelfde jaar. In het World Payments Report worden evenwel een aantal belangrijke vragen opgeworpen met betrekking tot de betrouwbaarheid van deze schattingen.

Een statistisch ‘black hole’?

Tijdens het onderzoek naar elektrische betalingen als e- en m-payments, prepaid betaalkaarten, virtuele betaalmiddelen (zowel door banken als door andere partijen aangeboden) en groeiende transactievolumes in regio’s als Afrika, is een significant statistisch ‘black hole’ aan het licht gekomen. Dit is te wijten aan het inconsistent rapporteren van betalingen. En dat is weer te verklaren door de opkomst van nieuwe regio’s en het gegeven dat naast banken steeds meer andere partijen een marktaandeel innemen met instrumenten als e- en m-payments. Uit de analyse in het rapport blijkt dat ramingen over de hoogte van het aantal m-payments door de bedrijfstak op een te positieve manier zijn opgeschroefd tot aan een factor van 50%. Dit werpt de vraag op of betrouwbare, gecentraliseerde dataverzameling nodig is. De onderzoekers doen een oproep om meer statistische verantwoording in te bedden in de sector en dringen er bij beleidsmakers op aan om deze ontwikkeling te faciliteren. Een verbetering van dataverzameling zou aanbieders van betaaldiensten (PSPs – Payment Services Providers) bijstaan in het maken van beter onderbouwde investeringen en daarmee kunnen marktrisico’s in de toekomst effectiever worden bestreden.
 
“De daling van marktrisico’s en de complexiteit van regelgeving blijft een uitdaging voor de banken en andere PSPs, vooral als de regelgeving wordt uitgebreid en de overlap tussen individuele initiatieven blijft stijgen,”zegt Jean Lassignardie, Chief Sales & Marketing Officer bij Capgemini Global Financial Services. “PSPs kunnen zich organiseren door individuele regelgevingen te clusteren5 en daarbij rekening houden met de directe gevolgen voor andere landen, met aanvullende versterkende effecten en met de effecten van concurrentie.”
 
In Noord-Amerika is de nieuwste regelgeving gericht op transparantie en gemak voor klanten, in Azië en de Pacific is de regelgeving gericht op standaardisatie en het betrekken van nieuwe participanten in het financiële systeem, en in Europa domineert de SEPA regelgeving6 nu wetgevende instanties zich richten op toenemende competitie en verbeterde transparantie. SEPA migratie is specifiek voor Nederland het dominante onderwerp voor betalingsverkeer op dit moment. Kleine en middelgrote ondernemingen blijken zeer beperkt naar SEPA gemigreerd te zijn en de tijd dringt om deze groepen tijdig te migreren.
 

Sterke fragmentatie en innovatie in ‘acquisition space’ van betalingsverkeer

Payments acquisition7 heeft zich ontpopt als het terrein met de grootste potentie voor klantgerichte innovatie. Aanjagers van innovatie in payments acquisition voor PSPs zijn de wens om dichter op de klant te zitten, de noodzaak om aan nieuwe en veranderde eisen te voldoen en de fragmentatie in de waardeketen. Door de innovatie van payments acquisition kunnen PSPs zowel klanten in de retail als zakelijke klanten een keuze bieden in gebruik van instrumenten, locaties, kanalen en valuta’s, wat in toenemende mate ook wordt verwacht door de klant. De innovatie evolueert van consumer-to-business (C2B) acquisition naar betalen op elke manier, op elke plek en op elk moment, wat je kunt terugzien in alternatieve modellen van PayPal (de Order Ahead applicatie met Jamba Juice) en WorldPay (waarbij meerder instrumenten worden geaccepteerd). In de business-to-businees (B2B) acquisitie komt innovatie terug in SWIFT (3S Key security solution) en ErsteConfirming (supply chain solution).
 
“Zowel nieuwe als traditionele aanbieders van betaaldiensten erkennen dat niet alle spelers een end-to-end service hoeven aan te bieden. Zij focussen zich op de vier ‘Innovation Value Hotspots’: klant onboarding, acceptatie van betalingen, veiligheid en fraude en nieuwe diensten met een toegevoegde waarde,” zegt Lassignardie. “Aanbieders van betaaldiensten hebben in de keuze van een of meerdere van deze hotspots de mogelijkheid zich te onderscheiden en te voldoen aan de veranderende vraag van zowel zakelijke- als retailklanten.”
 
In het rapport wordt de conclusie getrokken dat het traject van veranderingen in de payment acquisition te groot is voor PSPs om niets te doen. PSPs moeten strategieën herzien en hervormen om bestaansrecht te houden en om te profiteren van de veranderingen die innovatie zal brengen.
 
Lees meer over het World Payments Report 2013.