In het World Insurance Report 2012 worden de manieren verkend waarop verzekeraars hun bedrijfsvoering kunnen opdelen zodat er kansen ontstaan voor fundamentele en blijvende verbeteringen van hun kernactiviteiten. Het rapport is gebaseerd op onderzoeksresultaten uit 19 landen (Australië, België, Brazilië, Canada, Denemarken, Duitsland, Filipijnen, Frankrijk, Hongkong, India, Italië, Nederland, Oostenrijk, Singapore, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Vietnam en Zwitserland). Het rapport steunt op uitgebreid onderzoek en een exclusieve Business Agility1 and Policy Administration Transformation Survey. Deze enquête werd gehouden in de vorm van diepte-interviews met 71 leidinggevenden uit de verzekeringswereld.

Het rapport bevat drie duidelijke conclusies:

  1. kostenbeheersing en efficiency zijn wezenlijk voor de prestaties van verzekeraars;
  2. transformatie polisadministratie is de hoogste prioriteit voor verzekeraars;
  3. het is belangrijk dat verzekeraars investeren in diverse deelfuncties van de polisadministratie om in de komende jaren meer ondernemingsflexibiliteit (business agility) te creëren.

Kostenbeheersing en efficiency zijn nu wezenlijk voor de prestaties: hoewel het premievolume in bepaalde landen toeneemt, verkeren maar weinig verzekeraars in een concurrentiepositie om de tarieven te verhogen. Bovendien is het voor veel verzekeraars moeilijk om de omzet te verhogen, aangezien klanten zich steeds meer richten op de prijs. Met name schade- en inkomenverzekeraars, moeten de komende jaren kunnen blijven presteren en de nadruk leggen op belangrijke componenten van hun polisadministratie. Verder moeten ze nadenken over manieren om de kosten van claims, acquisitie en andere operationele kosten te minimaliseren en de omzet te verhogen. Centrale operationele processen, waaronder de polisadministratie, vormen een van de weinige resterende gebieden waar een transformatie zowel een verlaging van de kosten als voordeel voor de klanten kan opleveren.

Polisadministratie is de nieuwe prioriteit om de kosten te verlagen en de operationele efficiency te verhogen: grote verzekeraars over de hele wereld erkennen dat ze niet meer kunnen bouwen op verouderde en weinig flexibele polisadministratiesystemen. Die systemen dwingen hen om vast te houden aan verouderde manieren van werken. Hierdoor kunnen verzekeraars de concurrentie op de markt, die volledig om de klant draait, niet aan.

De overgrote meerderheid van de Europese (93 procent) en Noord-Amerikaanse (67 procent) verzekeraars noemt transformatie van de polisadministratie een top-prioriteit. In de APAC-landen heeft polisadministratie voor slechts 36 procent van de respondenten prioriteit. De verzekeringsmarkt is in die landen pas tien jaar open voor privébedrijven, waardoor veel nieuwkomers voor hun polisadministratie meteen met meer moderne systemen konden beginnen.

‘Transformatie van de polisadministratie is essentieel voor verzekeringsmaatschappijen die last hebben van de economische omstandigheden en te maken krijgen met nieuwe concurrentie. Kansen om de marge te verbeteren en de omzet te verhogen zijn bijzonder schaars’, aldus Jean Lassignardie, vicepresident Sales and Marketing voor de Financial Services Global Business Unit van Capgemini. ‘In dergelijke omstandigheden merken we dat verzekeraars hun oude polissystemen moderniseren en hun activiteiten stroomlijnen, zodat de operationele kosten omlaag kunnen. Dezelfde aanpak kan dienen om de efficiency te verhogen wat dan weer leidt tot een betere time-to-market, een hogere klanttevredenheid en betere dienstverlening rondom polissen.’

Volgens het rapport geeft 69 procent van de ondervraagde verzekeraars aan dat het optimaliseren van de operationele efficiency extreem belangrijk is voor het transformeren van de polisadministratiesystemen. Daarnaast vindt 66 procent een verlaging van de Total Cost of Ownership (TCO) essentieel. Door hun polisadministratiesystemen te transformeren kunnen verzekeraars de zo noodzakelijke verlaging van de operationele kosten verwezenlijken door de TCO met 40 procent en de kosten per polis met 30 procent te verlagen. Verzekeraars kunnen hun prestaties ook verbeteren door de inefficiëntie van hun bedrijfs- en technologische processen met 30 procent te verlagen. Door deze systemen te transformeren kunnen verzekeraars de huidige markt en alle aspecten op het gebied van regelgeving en compliance, klanten en tussenpersonen, verouderde en inflexibele systemen en langdurige processen bij productlanceringen (dankzij een 60 procent betere speed-to-market), beter aan.

De enquête toont aan dat investeren in verschillende deelfuncties van de polisadministratie rendabel is: het Business Agility Model2 van Capgemini laat zien dat het verzekeringswezen gemiddeld het verst is gevorderd in het bereiken van flexibiliteit in bepaalde centrale backoffice-functies van de polisadministratie, zoals het bevestigen van dekking en het uitgeven van polissen, eenvoudige mutaties van polissen/contracten, facturering, premiebetaling, betalingsherinneringen polisverlenging.

‘Business agility is hét aandachtspunt voor verzekeraars die de komende tijd te maken krijgen met veranderende trends op maatschappelijk, regelgevend en technologisch vlak’, aldus Patrick Desmarès, secretaris-generaal van Efma. Het rapport brengt enkele nieuwe aandachtspunten binnen de polisadministratie aan het licht voor de korte tot middellange termijn: een grotere flexibiliteit in polisacceptatie, een risicoanalyse om de kans op negatieve risicoselectie te verlagen. Een ander aandachtspunt is de grotere flexibiliteit bij het verstrekken van prijzen en offertes, waarbij verzekeraars het voor hun traditionele en nieuwe kanalen mogelijk maken om tarieven online aan te passen.

Meer informatie over het World Insurance Report 2012 is te vinden op www.capgemini.com/wir12

_____________________________

1 Ondernemingsflexibiliteit (business agility) houdt in dat een bedrijf specifieke veranderingen in de bedrijfsomstandigheden kan identificeren, anticiperen en hierop kan inspelen. Deze veranderingen hebben een directe invloed op de mogelijkheid van een verzekeraar om voortdurend goede resultaten te leveren.

2 Het Business Agility Maturity Model van Capgemini meet de mate van flexibiliteit van verzekeraars (hun ‘volwassenheid’ qua flexibiliteit) in bepaalde elementen van de waardeketen.