Als activiteiten zich uitbreiden, dan is het belangrijk voor verladers om gezamenlijk met 3PL-dienstverleners aan oplossingen te werken en langdurige relaties met hen op te bouwen. Zo kan de norm worden gezet voor kosteneffectieve en efficiënte operaties, wat de deur opent naar meer succes op internationale schaal” zegt Dan Albright, verantwoordelijk voor Supply Chain bij Capgemini Consulting in Noord-Amerika. “Uit onze meest recente studie blijkt dat verladers steeds meer samenwerken met 3PL-dienstverleners, maar dat de nadruk nog teveel op korte termijn doelen ligt ten koste van lange termijn partnerships. Dit belemmert zowel hun vermogen om een betere en effectievere supplychain te realiseren als een solide fundament op te bouwen voor volwassen en strategische 3PL-relaties.
 
Uit het onderzoek blijkt verder dat met een toename van de wereldhandel en grensoverschrijdende activiteiten, een aantal internationale bedrijven nadrukkelijk naar Afrika kijkt als een groeimarkt , aangezien het vergelijkbare kansen biedt als Azië in de jaren zeventig van de twintigste eeuw. Het Internationaal Monetair Fonds verwacht dat elf van de snelst groeiende economieën ter wereld vanaf 2017 Afrikaans zullen zijn. Veelbelovend is niet alleen de groeisnelheid, maar ook een overvloed aan goedkope arbeidskrachten en een sterke wil om de infrastructuur te verbeteren en handelsbelemmeringen weg te halen. Maar er blijven niettemin voldoende uitdagingen over, zoals hoge logistieke kosten: de inklaring van goederen in havens is vaak traag, omslachtig en bureaucratisch. Verladers en supplychain-managers moeten zich volgens het rapport blijven richten op activiteiten op het continent. Omdat veel leveranciers, vervoerders en 3PL-dienstverleners in de Afrikaanse logistieke sector anders opereren door de bijzondere omstandigheden, is er ruimte voor standaardisatie van logistieke processen.
 
Met de aanhoudende groei, niet alleen in de lokale markten, maar over de grens, moeten organisaties zich committeren aan de opbouw van hun vaardigheden om relevant te blijven en te zorgen voor een voortdurend succes in de nieuwe markt,” zegt Zack Deming, consultant bij de Global Logistics & Transportation Services Practice van Korn/Ferry International. “Hierdoor is wel een grotere behoefte aan meer transparantie tussen 3PL-dienstverleners en verladers. Er is nog steeds een discrepantie tussen verladers en 3PL-dienstverleners als het gaat om wendbaarheid en flexibiliteit om in te spelen op de huidige en toekomstige zakelijke behoeften en uitdagingen.
 
Het rapport stelt verder dat het vertrouwen van verladers in gecentraliseerde sourcing bij de selectie van een 3PL-dienstverlener is toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. 48 procent van de verladers en 61 procent van de 3PL-dienstverleners zegt dat gecentraliseerde inkoopfuncties een veel grotere rol in het selectieproces spelen dan drie jaar geleden. Verladers zijn op zoek naar strategieën om de kosten te beheersen en streven daarbij naar geoptimaliseerde 3PL-relaties door te streven naar een evenwicht tussen centralisatie en decentralisatie. Degenen die goed kosten en kwaliteit in balans kunnen brengen en streven naar strategische samenwerkingsrelaties met 3PL-dienstverleners zullen de meeste voordelen behalen.
 
Verladers en 3PL-dienstverleners hebben gezamenlijk met succes de recessie doorstaan ​​ door meer samenwerking” zegt Sherry Sanger, Senior Vice President Marketing van Penske. “Nu zien verladers en 3PL-dienstverleners hun relatie als veel strategischer, beter op elkaar afgestemd en qua samenwerking veel intensiever dan drie jaar geleden. Logistieke dienstverleners zijn goed gepositioneerd om verladers te helpen bij het continu doorvoeren van verbeteringen, besparingen en supplychain innovaties terwijl de economie geleidelijk verbetert.”
 
In de afgelopen 12 jaar hebben de onderzoekers ook gekeken naar de ‘IT Gap’ – het verschil tussen het percentage 3PL-afnemers dat aangeeft dat IT een noodzakelijk element is van 3PL-deskundigheid (98 procent) en het percentage van dezelfde afnemers dat zegt tevreden te zijn met de IT (55 procent). Deze percentages beginnen te stabiliseren. Echter, een goed management van Big Data stuit nog op interne barrières, terwijl het belang van Big Data voor de hele supplychain sterk is gegroeid. Zo’n 97 procent van de verladers en 93 procent van de 3PL-dienstverleners vindt dat datagedreven besluitvorming essentieel is. De barrières omvatten een kloof tussen de interne supplychain en IT-activiteiten en een gebrek aan ondersteunende IT-infrastructuur.
Het volledige rapport is beschikbaar via: http://www.capgemini.com/resources/2014-third-party-logistics-study-the-state-of-logistics-outsourcing.