Capgemini Consulting, de strategie- en managementconsultingtak van de Capgemini Group, heeft vandaag de bevindingen bekendgemaakt van het derde wereldwijde CIO-onderzoek getiteld “The role of the IT function in Business Innovation – Operator vs. Innovator”. Dit rapport is het resultaat van bijna 400 face to face interviews met CIO’s van internationale organisaties uit alle sectoren. Het onderzoek stelt vast dat er een paradox bestaat tussen de groeiende behoefte aan IT om bedrijfsinnovatie te realiseren en de feitelijke rol die ITafdelingen hierbij spelen. Zo blijkt dat tweederde van de CIO’s, waarvan 81% werkzaam in de publieke sector, IT essentieel vindt voor bedrijfsinnovatie, maar dat slechts een van de vier meent dat hun IT-afdeling bedrijfsinnovatie ook daadwerkelijk bevordert.

Het onderzoek laat zien dat zowel technologieën als gebruikers zich sterk ontwikkelen en dat het risico bestaat dat IT-afdelingen langs de zijlijn blijven staan en niet met deze ontwikkeling meegroeien. Het wordt tijd dat CIO’s naast het aansturen van activiteiten die de kern vormen van ITafdelingen, gaan meepraten over bedrijfsinnovatie, met een nieuwe kijk op governance en processen, en dat vanuit een vernieuwde denkwijze. Interessant genoeg blijkt ook uit het onderzoek dat 60% van de CIO’s denkt dat IT-afdelingen flexibel genoeg zijn om zowel bedrijfsinnovatie als fundamentele IT-diensten te realiseren.

“Voor CIO’s is het een voortdurende uitdaging om de balans te vinden tussen kostenbeheersing en continuïteit, en tegelijkertijd concurrentievoordeel te realiseren. Net als het streven naar innovatie staat dit bovenaan onze agenda. Dit is een uitgelezen kans voor CIO’s om met behulp van de ITafdeling bedrijfstransformatie te bereiken”, aldus Eric Monnoyer, Global Leader van de BIS-divisie van Capgemini Consulting.

Hoe ziet een innovatief bedrijf er uit?

Van alle bedrijven die aan het onderzoek hebben meegedaan heeft Capgemini Consulting er 18 geselecteerd die als ‘topinnovators’ bovengemiddelde bedrijfsprestaties lieten zien. Dit zijn organisaties waarbij innovatie een bedrijfsprioriteit is en de IT-afdeling hierbij een hoofdrol speelt. CIO’s die ook innovatie willen stimuleren kunnen beginnen met het nader bekijken van de kerneigenschappen die alle topinnovators met elkaar gemeen hadden:

 • Indien van waarde IT door bedrijfsmanagement (77% tegen een gemiddelde van 38%)
 • Effectieve relaties tussen IT en bedrijf (94% tegen een gemiddelde van 67%)
 • Optimale levering van fundamentele IT-diensten (83% tegen een gemiddelde van 56%)
 • CIO rapporteert aan CEO of COO, in plaats van aan CFO (75% tegen 53%)
 • Zichzelf zien als zakelijk partner in plaats van leverancier (88% tegen 40%)

Bij het vergelijken van de verschillende bedrijfstakken laat het onderzoek zien dat in de publieke sector IT een sleutelrol speelt bij bedrijfsinnovatie. Deze sector loopt voorop als het gaat om IT als bron van innovatie. Bij bedrijven die voor de IT-afdeling KPI’s hebben gedefinieerd voor innovatie, staat de publieke sector op de tweede plaats, net na de financiële dienstverleningssector.

Wat zijn de uitdagingen?

CIO’s noemen als belangrijkste innovatie-uitdagingen:

 • operationele zaken op de korte termijn (52%)
 • onvoldoende capaciteit (37%)
 • problemen met het werven van gekwalificeerd personeel (35%)
 • gebrek aan bedrijfssponsoring (25%)
 • gebrekkige samenwerking tussen bedrijf en IT (24%)

Ondertussen kan een nieuwe generatie IT-vaardige gebruikers zonder hulp van IT-afdelingen vernieuwend bezig zijn. Door gebruikersgerichte technologie-eisen is IT voor bedrijven belangrijker, maar de IT-afdeling juist minder belangrijk geworden. Daarnaast wordt tegenwoordig de IT-waardeketen grotendeels uitbesteed en is deze vervangen door pakketimplementatie, waardoor IT grotendeels draait om procesoriëntatie en kosten- en risicobeheersing. Interessant genoeg wordt de mate van uitbesteden niet als een obstakel gezien voor de centrale rol van IT in bedrijfsinnovatie. 72% van de respondenten zegt dat het een positieve invloed heeft omdat het bedrijven de gelegenheid biedt zich te richten op innovatie. Volgens het rapport zullen effectief CIO-leiderschap, een open en informele bedrijfscultuur en waardegerichte IT-prestatiemetingen innovatie in het huidige bedrijfsklimaat stimuleren.

Wat zijn de aanbevelingen voor een centrale rol van de IT-afdeling in bedrijfsinnovatie?

Om dit te realiseren moeten CIO’s de IT-organisatie en -governance herstructureren door:

 • IT-basisvoorwaarden te scheiden van bedrijfsinnovatie en de juiste balans hiertussen te vinden;
 • beschikbare middelen en deskundigheid te maximaliseren door het effectief inzetten van technologiepartners en outsourcing;
 • technologie aan innovatie in plaats van aan kosten te koppelen, om zo te laten zien dat IT een positieve bijdrage kan leveren;
 • samen te werken met bedrijven op het gebied van belangrijke innovaties, om zo bedrijfsprocessen te verbeteren en innovatieve technologie te identificeren die een toegevoegde waarde voor het bedrijf is.

“Een succesvolle IT-afdeling kan een effectief kanaal worden dat diensten in de markt toegankelijk maakt en gebruikers diensten levert, waardoor die op hun beurt hun bedrijfsdoelstellingen bereiken. Een IT-afdeling die innovatie ten behoeve van het bedrijf mogelijk maakt, leidt tot toename van de waarde van het bedrijf”, vat Eric Monnoyer samen.

Het wereldwijde CIO-onderzoek

Het CIO-onderzoek is het resultaat van 395 face to face interviews met CIO’s van wereldwijde organisaties uit alle sectoren. De interviews zijn tussen augustus en november 2007 afgenomen. Dit onderzoek is het meest recente in een serie van internationale onderzoeken onder CIO’s uitgevoerd door Capgemini Consulting en is een vervolg op:
– European CIO Survey – views on future IT delivery 2006
– Global CIO Survey 2007: IT agility – enabling business freedom
In het kader van dit onderzoek heeft Capgemini Consulting innovatie gedefinieerd als ‘verandering die performance een nieuwe dimensie geeft’ (Peter F. Drucker).

DOWNLOAD DIT NIEUWSBERICHT