Hieronder de belangrijkste aanbevelingen van de diverse onderwerpen die zijn behandeld.

Aanbevelingen op het gebied van grensmanagement:

  • Organiseer leiderschap. Er is- ook vanuit het perspectief van grensmanagement- behoefte aan leiderschap en coördinatie op het gebied van veiligheid, bijvoorbeeld in de persoon van een CIO-Veiligheid. Ook bij de overheid zie je dat er voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis een ministerie van Veiligheid en Justitie is.
  • Versterk de combinatie van veiligheid en vertrouwen.

Aanbevelingen ter verbetering van het crisismanagement:

  • Voer regie; breng in beeld welke initiatieven er zijn, oefen invloed uit om de verschillende initiatieven op elkaar af te stemmen en breng standaardisatie teweeg.
  • Breng het risicomanagement op orde.
  • Bevorder burgerparticipatie bij rampenbestrijding, ook dit kan kostenbesparend werken.

Aanbevelingen ter verbetering van cyber security:

  • Kies  een integrale aanpak voor cyber security.
  • Creëer een publiek-private ‘hub’ als structureel samenwerkingsverband dat de Nederlandse cyber security coördineert.

Aanbevelingen op het gebied van opsporing:

  • Formuleer een gemeenschappelijk doel ten aanzien van veiligheid en geef daarbinnen de rol van de interventiemethode opsporing aan.
  • Organiseer een ‘fieldlab’ opsporing ter bevordering van een meer multidisciplinaire cultuur .

De volledige whitepaper kan gedownload worden via deze link: /diensten/mar kten/openbare-orde-veiligheid/publicatie s/Trends_in_Veiligheid__samen_meer_met_m inder/

Lees voor meer informatie ook het rapport Trends in Veiligheid: www.nl.capgemini.com/veiligheid