''

SAMENVATTING

Capgemini publiceert samen met TPS NIPO het rapport Trends in Veiligheid over de laatste onwtwikkelingen op het gebied van openbare orde en veiligheid. Slecht beveiligde websites, geruchtmakende kindermisbruikzaken, skimming of terrorismedreiging. Ondanks het feit dat burgers dagelijks te maken hebben met veiligheidsdreigingen, voelt de Nederlandse burger zich veilig. Maar er is ook kritiek. Zo klinkt er een stevige roep om snellere straffen en meer aandacht voor schadeloosstelling van slachtoffers. Ook wordt van de overheid gevraagd meer te doen voor de veiligheid van internet en voor de bescherming van onze vitale infrastructuren. Tegenover deze verwachting van de burger staat de realiteit dat de overheid niet alleen verantwoordelijk kan worden gesteld voor de veiligheid. Ook burgers en bedrijven zullen in toenemende mate hierbij een rol spelen. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van Capgemini en TNS NIPO waarover vandaag gepubliceerd is in het rapport Trends in Veiligheid 2011-2012: Veranderende rollen voor overheid, bedrijfsleven én burger .

Het rapport is te downloaden via www.nl.capgemini.com/veiligheid

Digitale samenleving

Het rapport volgt de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van Openbare Orde en Veiligheid (OOV). Een van de hoofdconclusies is dat de OOV-sector actiever moet meebewegen met de ontwikkelingen in de huidige open, digitale samenleving. Dit kan door nieuwe manieren van samenwerking te zoeken: met elkaar, maar ook steeds nadrukkelijker met de burger en met private partijen. De rollen voor overheid, burger en bedrijfsleven ten aanzien van veiligheid zullen opnieuw moeten worden gedefinieerd. Dat is nodig, zo blijkt ook het onderzoek van Capgemini en TNS NIPO onder 500 Nederlanders te bevestigen: er lijkt meer aan de hand te zijn met de beeldvorming en de legitimiteit van de sector, dan met de veiligheid op zich. Ook hieruit blijkt het belang de veiligheid zichtbaar effectief en efficiënt te organiseren en de burger te omarmen. Interactie met burgers en gebruik van social media zijn slechts enkele van de mogelijkheden om tot een grotere effectiviteit te komen.

Veiligheid versus privacy

Trends in Veiligheid 2011-2012 gaat verder in op de groeiende afhankelijkheid van telecommunicatie en ICT en de noodzaak van cyber security en samenwerking met de burger bij opsporing. Andere onderwerpen zijn communicatie en geo-informatie tijdens rampen, de rol van serious gaming bij gebiedsontwikkeling, de verantwoordelijkheid van onderwijsinstellingen bij het verbeteren van de veiligheid, en de tendens tot centralisatie bij politie, OM, brandweer en meldkamers. Ook de actuele discussie waarin veiligheid en privacy tegenover elkaar staan, komt aan bod. Conclusie: deze kunnen heel goed samen gaan.

Publiek-private samenwerking

‘Wij zien volop kansen voor een veiliger samenleving, maar de overheid kan dit niet alleen. De bestaande publiek-private samenwerking moet sterk worden geïntensiveerd en uitgebreid naar andere terreinen. Ook een actieve bijdrage van de burger zelf is nodig. Dit vraagt om andere rollen van alle betrokkenen; overheid, bedrijfsleven én burger. Met dit rapport willen wij de lezer inspireren tot het pakken van zijn rol en het verzilveren van de kansen’, zegt Geert de Vet, Vice-President Veiligheid bij Capgemini.

Overheid, veiligheidssector en burger

Het rapport werd gisteravond aangeboden aan Jan Lonink, burgemeester van de gemeente Terneuzen en lid van het Veiligheidsberaad tijdens het jaarlijkse Captain’s Dinner Veiligheid. Bij de overhandiging zei burgemeester Lonink: ‘Het gaat niet alleen om objectieve veiligheid, maar ook om subjectieve veiligheid. Het rapport geeft goed aan dat het opbouwen van een nauwe relatie tussen overheid, burgers en private partijen de effectiviteit en legitimiteit versterken van veiligheid in zijn totaliteit. Door de dialoog met de burger aan te gaan, vergroot je de zelfredzaamheid van de burger en daarmee de subjectieve veiligheid’.

Over Capgemini

Capgemini levert aantoonbaar toegevoegde waarde aan de prestaties en veranderingsprocessen van zijn klanten in een groot aantal branches. Dit gebeurt met een compleet en innovatief aanbod van consulting-, technology- en outsourcingdiensten, die vrijheid creëren in het ondernemerschap van de klanten. Daarbij werkt Capgemini op een onderscheidende manier – the Collaborative Business Experience™ – samen met zijn klanten aan het behalen van snellere en betere resultaten. Bovendien wordt gebruikgemaakt van het eigen wereldwijde leveringsmodel Rightshore®, met als doel de juiste balans te bieden in het beste talent van verschillende locaties dat als een team samenwerkt om de optimale oplossing voor klanten te creëren en leveren. Capgemini heeft vestigingen in meer dan 35 landen en heeft wereldwijd ruim 115.000 medewerkers in dienst. De organisatie realiseerde in 2010 een omzet van 8,7 miljard euro. Meer informatie is beschikbaar op www.nl.capgemini.com.

Voor meer informatie:
Capgemini
Madelon Kaspers
Woordvoerder
Telefoon: +31 (0) 30 689 2453
Email: persvoorlichting.nl@capgemini.com

RELEVANTE LINKS

BEELD EN VIDEO

De heer J. Lonink, Burgemeester van de gemeente Terneuzen en lid van het Veiligheidsberaad heeft het rapport Trends in Veiligheid 2011-2012 zojuist in ontvangst genomen

De heer J. Lonink, Burgemeester van de gemeente Terneuzen en lid van het Veiligheidsberaad heeft het rapport Trends in Veiligheid 2011-2012 zojuist in ontvangst genomen.

Voorkant Trends in Veiligheid Raport

Voorkant Trends in Veiligheid Raport