Er is een groeiend bewustzijn van het feit dat mobiliteit steeds meer gaat over de noodzaak tot gedragsverandering en het aan de orde stellen van de vraag of reizen van A naar B echt nodig is in plaats van de traditionele focus op fysieke infrastructuur. Dit laatste is randvoorwaardelijk. Het eerste is pure noodzaak willen we in de toekomst blijven bewegen. Als grootste werkgever van het land zou de overheid echter nog nadrukkelijker haar verantwoordelijkheid kunnen nemen. Bijvoorbeeld door vanaf 2011 zo’n 25% van alle medewerkers in overheidsdienst thuis, op afstand of mobiel te laten werken. Dit is een van de aanbevelingen van het rapport Trends in Mobiliteit, dat Capgemini in samenwerking met Transumo heeft gepubliceerd.

Volgens het rapport speelt de overheid (als grootste werkgever van het land) een belangrijke rol om als ‘lichtend voorbeeld’ een stevige impuls te geven op het gebied van mobiliteit. Net als het bedrijfsleven zou ook de overheid zichzelf meer kunnen uitdagen om cijfermatig aan te tonen welke effecten het nieuwe werken heeft op de mobiliteit in ons land. Vanuit de ambtenaren zelf zijn al diverse initiatieven op dit vlak genomen zoals bijvoorbeeld Ambtenaar 2.0 en Digitale Werkplek Rijksoverheid. De onderzoekers concluderen ten slotte dat mobiliteitsmaatregelen ingebracht kunnen worden in de onderhandelingen voor de nieuwe cao voor het overheidspersoneel.

Wilt u meer weten over het rapport Trends in Mobiliteit of over de rol van de overheid op het gebied van mobiliteit? Lees verder in het rapport Trends in Mobiliteit 2009 of stuur uw reactie naar tim.nl@capgemini.com.

DOWNLOAD DIT NIEUWSBERICHT