De voornaamste punten uit het rapport zijn:

  • De prijsindex is met 5,6% gezakt in het eerste kwartaal van 2011 (index 96,4) ten opzichte van het vierde kwartaal van 2010 (index 102,1). Vergeleken met de index van vorig jaar (eerste kwartaal 2010, index 88,9) is de prijsindex echter met 8,4% gestegen.
  • De prijsdaling in het eerste kwartaal van 2011 lijkt misschien opmerkelijk, gezien de significante stijging van de dieselprijs. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2010 is de dieselindex in het eerste kwartaal van 2011 met 5,6% gestegen.
  • De daling laat, ondanks de gestegen kosten, duidelijk zien wat de beschikbare capaciteit in de markt doet met de transportprijzen: de capaciteitsindex is in het eerste kwartaal van 2011 met 36,3% gestegen (index 101,6) ten opzichte van het vierde kwartaal van 2010 (index 74,5).
  • De prijsdaling van het eerste kwartaal is een seizoenseffect dat we eerdere jaren ook hebben gezien (bijvoorbeeld min 6,2% van het vierde kwartaal van 2009 naar het eerste kwartaal van 2010). Dit wordt veroorzaakt door de relatief lagere vraag naar transport in het eerste kwartaal.
  • Het is de verwachting dat de prijsindex in de volgende kwartalen van 2011 zal oplopen.

Het transportvolume ligt lager, doordat diverse sectoren te maken hebben met een seizoenseffect. Zo is het vierde kwartaal voor consumentenproducten duidelijk een drukke periode. In het eerste kwartaal liggen deze volumes lager. Ook de winter heeft gevolgen voor het transportvolume van verschillende sectoren, zoals de bouw. Minder vraag naar transport betekent dat de beschikbare capaciteit toeneemt, wat een neerwaarts effect op de prijzen heeft. Het is de verwachting dat de prijsindex in de volgende kwartalen van 2011 zal oplopen. Deze trend hebben we de voorgaande jaren ook gezien, vooral als gevolg van een toenemende behoefte aan transport in de volgende kwartalen. De economische vooruitzichten en de verwachte stijging van de transportkosten voeden deze trend.

Erwin den Exter, Principal Consultant bij Capgemini Consulting, en een van de auteurs van het rapport: “Door de recente ontwikkelingen in de markt zien we dat verladers zich in toenemende mate bewust worden dat de transportkosten zullen veranderen, met name in sectoren waar een stijging van de kosten direct zichtbaar is in de EBIT-cijfers. De ontwikkelingen moeten nauwgezet in het oog worden gehouden om een onverwachte impact op het bedrijfsresultaat te voorkomen”.

Peter Förster, Managing Director van TRANSPOREON, voegt daaraan toe: “Het eerste kwartaal van 2011 laat duidelijk zien dat de prijzen op de markt schommelen ondanks de continu toenemende kosten. Veranderingen in de beschikbare capaciteit zijn de voornaamste oorzaak. Die schommelingen zijn een van de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de transportprijzen. Verladers en vervoerders kunnen hiervan profiteren, door oplossingen te zoeken die van deze dynamiek gebruikmaken”.

Meer informatie is te vinden in de Transport Market Monitor op www.transportmarketmonitor.com

De Transport Market Monitor van TRANSPOREON en Capgemini Consulting is een kwartaalpublicatie over de dynamiek van de transportmarkt.
De Transport Market Monitor verschaft managers in de logistiek en andere geïnteresseerden inzicht in de ontwikkeling van de transportprijzen en andere mechanismen op de transportmarkt. Het is een gezamenlijk initiatief van TRANSPOREON en Capgemini Consulting. De index is gebaseerd op het logistieke platform TRANSPOREON, een platform dat verladers en vervoerders dagelijks met elkaar in contact brengt voor het uitzetten en aannemen van opdrachten. Gegevens uit dit platform worden (anoniem) door Capgemini Consulting geanalyseerd. Dit resulteert in maandelijkse indexcijfers die elk kwartaal worden gepubliceerd.

Over Capgemini
Capgemini levert aantoonbaar toegevoegde waarde aan de prestaties en veranderingsprocessen van zijn klanten in een groot aantal branches. Dit gebeurt met een compleet en innovatief aanbod van consulting-, technology- en outsourcingdiensten, die vrijheid creëren in het ondernemerschap van de klanten. Daarbij werkt Capgemini op een onderscheidende manier – the Collaborative Business Experience™ – samen met zijn klanten aan het behalen van snellere en betere resultaten. Bovendien wordt gebruikgemaakt van het eigen wereldwijde leveringsmodel Rightshore®, met als doel de juiste balans te bieden in het beste talent van verschillende locaties dat als een team samenwerkt om de optimale oplossing voor klanten te creëren en leveren. Capgemini heeft vestigingen in meer dan 40 landen en heeft wereldwijd zo’n112.000 medewerkers in dienst. De organisatie realiseerde in 2010 een omzet van 8,7 miljard euro. Meer informatie: www.nl.capgemini.com

Capgemini Consulting is het mondiale Strategy en Transformation Consulting label van de Capgemini Group, gespecialiseerd in het adviseren en begeleiden van organisaties bij verandertrajecten: van de ontwikkeling van innovatieve strategieën tot en met de uitvoering daarvan, met continue aandacht voor duurzame resultaten. Capgemini Consulting biedt ondernemingen en overheden een vernieuwende benadering, gebruikmakend van innovatieve methodes, technologie en het talent van meer dan 3.600 consultants wereldwijd.

Meer informatie: www.nl.capgemini.com/diensten/consulting/