Uit deze nieuwe editie van de TMM blijkt het volgende:

  • Vergeleken met het laatste kwartaal van 2009 (94,8 indexpunten) is de gemiddelde prijsindex in het eerste kwartaal van 2010 met 5,9 indexpunten gezakt naar 88,9 indexpunten.
  • De prijsdaling is opmerkelijk gezien de opwaartse trend van 2009 en de beperkte veranderingen in de beschikbare capaciteit.
  • Terwijl de beschikbare capaciteit op hetzelfde niveau staat als het eerste kwartaal van 2008 (vóór de crisis), loopt de prijsindex 8,0 indexpunten achter.
  • De prijsdaling van het eerste kwartaal van 2010 is grotendeels veroorzaakt door de lagere prijzen van januari en februari 2010. De trend van maart is weer meer naar boven gericht.
  • Op basis van de opwaartse trend van maart is het de verwachting dat de prijzen in het tweede kwartaal van 2010 zullen stijgen. We hebben dit patroon in het eerste halfjaar van 2008, vóór de crisis, ook gezien.
  • Ondanks de dalende prijzen is de index nu structureel voorbij het niveau van vorig jaar: de prijzen zijn hoger en de beschikbare capaciteit is kleiner vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.
  • Het prijsverschil tussen de hoogste en de laagste geoffreerde prijs per transport nam in het eerste kwartaal van 2010 af, maar bleef met 21.5% hoog.
  • Onder meer de dieselprijs en de beschikbare capaciteit van deze markt zijn belangrijke factoren voor de transportprijs.

De daling is verrassend gezien het feit dat de transporttarieven in 2009 een opleving kenden. Van het eerste kwartaal van 2009 tot het eind van het jaar was er een gestage groei waar te nemen. Hieraan is met deze laatste analyse, met een gemiddelde prijsdaling van bijna 6 indexpunten in het eerste kwartaal van 2010, een einde gekomen.

Erwin den Exter, Managing Consultant bij Capgemini Consulting: “Een lichte daling van de prijzen aan het begin van het jaar is weliswaar een terugkerend patroon, maar zo’n duidelijke afname hadden we niet verwacht. Expediteurs staan voor de uitdaging om deze dynamiek in de transportprijzen goed te gebruiken en de juiste inkoopstrategie te vinden.”

Peter Förster, Managing Director van TRANSPOREON, voegt daaraan toe: “Het is ook interessant om te zien dat de beschikbare transportcapaciteit op hetzelfde niveau zit als vóór de crisis, maar dat de prijzen aanzienlijk lager liggen. De grote vraag is daarom: in hoeverre is de transportmarkt structureel veranderd?