Het onderzoek maakt gebruik van het IT Maturity model1. Dit model vergelijkt organisaties langs twee assen: de eerste as laat zien in welke mate IT kostenefficiënt is. De tweede as geeft aan hoeveel waarde IT daadwerkelijk toevoegt aan de business. Bedrijven die op beide assen goed presteren heten in het rapport ‘best-in-class’ organisaties. Drie gebieden zijn bepalend voor de best-in-class status van een organisatie:

  • Demand Management – Demand Management is de belangrijkste parameter omdat deze activiteit bepaalt welke applicaties worden opgenomen in het portfolio.
  • Applicatie Portfolio Management – Op dit onderdeel wordt gemeten welke stappen best-in-class organisaties nemen om hun applicatieportfolio actief en effectief te managen.
  • Besturingsmodel – Dit is de organisatiestructuur om de activiteiten gerelateerd aan het applicatieportfolio te kunnen managen. Best-in-class organisaties verschillen van andere organisaties waar het gaat om het besturingsmodel doordat zij beter gebruikmaken van offshore resources, geografische distributie van delivery, SMAC2 en wendbaarheid.

Uitkomsten rapport

De belangrijkste bevindingen uit het rapport zijn:

  • Best-in-class organisaties besparen dankzij een betere kwaliteit van hun demand tot 5% op hun wereldwijde beheerkosten. Ze kunnen daarnaast tot 10% van hun kosten besparen door de wijze waarop ze tot de juiste oplossing komen.
  • 80% van de kritische applicaties van de best-in-class organisaties profiteert van een goede demand kwaliteit; andere organisaties doen dat slechts voor 48%. Dat betekent dat in best-in-class organisaties kritische applicaties meer zijn toegesneden op de behoeften van hun business en gemakkelijker en kostenefficiënter zijn om te beheren en te onderhouden.
  • Goed applicatieportfoliomanagement zorgt naar verwachting voor gemiddeld 4% besparing op basis van total cost of ownership en het managen van de “long tail” van kleine applicaties.
  • Best-in-class organisaties vervangen hun ‘schaduw’ IT door businessgerelateerde IT
  • Binnen de best-in-class organisaties blijkt industrialisatie een kernelement waardoor de verwachte kostenbesparing gemiddeld 18% kan zijn.

Jan de Blaey, Service Delivery Director bij Capgemini Nederland zegt: “Wij zien dat de uitkomsten uit dit onderzoek goed toepasbaar zijn op de organisaties die we de laatste jaren in Nederland hebben geanalyseerd. Een aantal van hen maakt ook deel uit van dit rapport. Ik merk vaak dat organisaties aanhikken tegen de inspanning die gedaan moet worden om tot dit inzicht te komen. Mijn advies is om die vicieuze cirkel te doorbreken waarbij ons eAPM (economic Application Portfolio Management) assessment in relatief korte tijd met minimale inspanning de gewenste resultaten kan brengen. Hierdoor ben je in staat de juiste keuzes te maken en acties in gang te zetten waardoor budget en capaciteit beschikbaar komt en je meer waarde kunt toevoegen tegen lagere kosten.

Op basis van deze bevindingen ontwikkelde Capgemini een ​​snelle, op feiten gebaseerde aanpak en tool waarmee IT- organisaties zichzelf kunnen benchmarken en een pragmatisch transformatieplan kunnen opzetten die hun uitdagingen ondersteunt. Onze oplossing Economic Application Portfolio Management (eAPM) combineert onze expertise met een cloud-based tool voor geavanceerde data-analyse en visualisatie. Door duidelijke optimalisatieacties te identificeren en deze te kwantificeren kunnen forse besparingen worden behaald binnen het applicatieportfolio en het besturingsmodel van organisaties.

Researchmethode

Vijf jaar lang onderzocht Capgemini intensief 67.000 applicaties in 100 portefeuilles van multinationals in 13 sectoren. Dat resulteert in meer dan 1.000.000 datapunten. Deze gegevens zijn geanalyseerd met behulp van geavanceerde analyse- en big data-technieken die vervolgens de best practices en de belangrijkste factoren achter de best-in-class organisaties blootlegden. De data zijn verzameld binnen verschillende sectoren als de Industrie, Automotive, Aerospace, Utilities en Telecom.