Capgemini Consulting heeft vandaag in samenwerking met Penn State University, executive search adviesbureau Heidrick & Struggles en logistiek bedrijf Panalpina de resultaten bekendgemaakt van de 16e Third-Party Logistics Study, waarin de wereldmarkt voor logistieke outsourcing wordt onderzocht. Uit het rapport blijkt dat het merendeel van de verladers wereldwijd vaker een beroep doet op third-party logistieke dienstverleners (3PL): 64 procent van de respondenten meldt een toename van het gebruik. Tegelijkertijd gaat gemiddeld 42 procent van de totale logistieke uitgaven zitten in outsourcing, evenveel als vorig jaar. 24 procent van de deelnemende verladers geeft echter aan weer te kiezen voor insourcing van logistieke diensten en 58 procent geeft aan het aantal logistieke dienstverleners te verminderen of te consolideren, wat erop wijst dat de onzekerheid over de wereldeconomie de logistieke dienstverleners parten blijft spelen.

Het onderzoek van 2012 is gebaseerd op meer dan 2.250 antwoorden van zowel verladers als logistieke dienstverleners in Noord-Amerika, Europa, Azië/Pacific en Latijns-Amerika, evenals andere plaatsen van over de hele wereld, zoals het Midden-Oosten en Australië. Het rapport beschrijft de evolutie van de markt voor logistieke diensten en biedt een grondige analyse van de logistieke activiteiten in opkomende markten en de elektronica-industrie. Verder wordt ingegaan op het belang van talentmanagement om het personeelstekort in de logistieke sector te kunnen opvangen.

De markt voor logistieke diensten verandert sterk. De bekende dienstverleners passen hun bedrijfsmodel aan om meer te kunnen betekenen voor de verladers. Het rapport laat zien dat de relatie tussen de verladers en 3PL’s onverminderd goed blijft. 94 procent van de 3PL’s en 88 procent van de verladers zegt dat hun succes sterk afhankelijk is van communicatie, flexibiliteit en openheid. Slechts 68 procent van de verladers vindt echter dat hun logistieke dienstverleners flexibel genoeg zijn. Vorig jaar was dit nog 72 procent. Dit doet veronderstellen dat 3PL’s op dit punt nog veel kunnen doen om het logistieke proces te verbeteren. ‘De antwoorden van dit jaar laten zien dat het gebruik van logistieke diensten verandert’, aldus Dan Albright, Vice President en North American Supply Chain Leader van Capgemini Consulting. ‘Hoewel er bedrijven zijn die meer diensten uitbesteden, zijn er elk jaar ook 3PL-respondenten die aangeven dat een deel van hun klanten de logistiek weer zelf is gaan doen. Het is van het allergrootste belang dat 3PL’s en verladers nauw samenwerken en dat 3PL’s blijven innoveren en value-added diensten blijven aanbieden, zodat ze echt iets betekenen voor de verladers en deze trend kan worden omgebogen.’

Spotlight: groei in opkomende markten, traditionele markten vertragen
Maar liefst 80 procent van de verladers in de enquête doet zaken met of binnen een opkomende markt. De meerderheid (52 procent) doet dat vanuit een volwassen markt. De respondenten noemen China, India, Brazilië en Mexico als opkomende markten met grote kansen. Nu de volwassen, geïndustrialiseerde markten langzamer groeien, bieden de opkomende markten een significant groeipotentieel. Verladers die zich in een opkomende markt begeven, waarderen in hun logistieke dienstverleners vooral de expertise die zij hebben over actuele handelsvoorschriften en de manier waarop zij transportroutes optimaliseren en managen op basis van kennis over Free Trade Agreements (FTA’s). De meerderheid van de verladers in volwassen (65 procent) en opkomende markten (73 procent) vindt de kennis die 3PL’s hebben van FTA’s zeer belangrijk.

‘Aan het betreden van een nieuwe markt gaat grondig onderzoek vooraf. Wanneer die nieuwe markt een opkomende markt is, is dit des te belangrijker. Overheidsinvesteringen in infrastructuur zullen internationale fabrikanten en 3PL’s die zaken willen doen in opkomende markten blijven aantrekken’, aldus Nicholas Wyss, Senior Vice President, Global Head of Industry Vertical Fashion, Panalpina Management Ltd. ‘Verladers in volwassen en opkomende markten krijgen graag een goede ondersteuning van hun logistieke dienstverleners bij het opzetten van een succesvol 3PL-samenwerkingsmodel voor opkomende markten.’

Spotlight: uitdagingen voor 3PL’s in de elektronicasector
Door alle verschillende lagen, moeilijke toeleveringen, de specifieke uitdagingen van de verschillende kanalen en de korte productcyclus is een snelle en wendbare toeleveringsketen voor de elektronicasector een absolute vereiste. Elektronische producten vertegenwoordigen vaak een zekere waarde, wat specifieke uitdagingen met zich meebrengt. De producten moeten goed worden verzekerd, vervalsing moet worden bestreden en de verpakking moet goed bestand zijn tegen langdurig transport. Verladers in de elektronicasector noemen druk om de bedrijfskosten te verlagen de belangrijkste logistieke uitdaging (59 procent). Slechts 28 procent denkt dat 3PL’s hierbij kunnen helpen. Uit het rapport kan worden geconcludeerd dat 3PL’s in de elektronicasector hun dienstverlening aan klanten uit deze sector moeten verbeteren en dat verladers meer open moeten staan voor samenwerking met 3PL’s.

‘De logistiek in de elektronicasector kent enkele unieke uitdagingen. Wanneer de logistieke keten complexer wordt, zijn goede communicatie en nauwe samenwerking tussen verladers en 3PL’s enorm belangrijk’, aldus Dr. C. John Langley, Clinical Professor Supply Chain Management en directeur Development aan het Center for Supply Chain Research van Penn State University. ‘Naarmate de vraag naar dure elektronische goederen toeneemt, wordt het steeds belangrijker dat verladers voor hun logistieke keten een beroep kunnen doen op de kennis van hun logistieke dienstverleners.’

Spotlight: het belang van talentmanagement voor 3PL’s
Ondanks de positieve berichten over de rol van de toeleveringsketen bij het bereiken van de doelen van een bedrijf, heeft de logistiek te kampen met een tekort aan capabele managers op cruciale managementposities. Wanneer de logistieke keten complexer wordt, zijn er veelzijdige leiders nodig die meer aankunnen. Uit het rapport blijkt dat verladers en 3PL’s operational execution (respectievelijk 51 procent en 60 procent) het belangrijkst vinden voor hun leiders, gevolgd door people management en development skills (respectievelijk 54 procent en 43 procent). Tot dusver nemen de meeste verladers en 3PL’s vooral mensen aan uit hun eigen branche, maar een groot deel gaat steeds vaker op zoek naar talent uit andere sectoren. Een succesvol en goed presterende werkgever, een aantrekkelijk salaris met dito arbeidsvoorwaarden, en goede mogelijkheden om aan persoonlijke ontwikkeling te doen binnen de organisatie blijken de belangrijkste kwaliteiten om talent aan te trekken.

‘Voor bedrijven wordt de logistiek steeds belangrijker om de doelstellingen te kunnen verwezenlijken. Verladers en 3PL’s moeten erop kunnen rekenen dat hun logistieke managers alle toekomstige uitdagingen aankunnen’, aldus Neil Collins, Managing Partner, Transportation & Logistics – Americas, Heidrick & Struggles. ‘De logistieke markt moet programma’s uitwerken om aan talentmanagement te doen en een heldere, goed gedefinieerde strategie bepalen voor de werving en selectie en de retentie en ontwikkeling van talent.’

Voor meer informatie en het volledige onderzoek: www.3plstudy.com

Het onderzoek van 2012
Aan de 2012 Third-Party Logistics Study werd (via een webenquête) deelgenomen door 2258 leidinggevenden in de logistiek van zowel 3PL-gebruikers als -aanbieders in Noord-Amerika, Europa, Azië/Pacific en Latijns-Amerika, en andere regio’s. De bevindingen werden vervolgens aangevuld met een significant aantal focusinterviews met waarnemers en experts uit de sector, vooral over de speciale onderwerpen van het rapport van dit jaar. Verder werden er gefaciliteerde workshops gehouden om verladers een platform te bieden om gemeenschappelijke problemen uit de doeken te doen. Op deze manier werd het inzicht in de enquêteresultaten vergroot en werd het perspectief van de 3PL-gebruikers verduidelijkt. Het onderzoek van vorig jaar werd gepubliceerd als het onderzoek van 2010. Dit jaar wordt echter het jaar 2012 gebruikt, het jaar dat de resultaten het onderwerp van gesprek zullen zijn.