Utrecht, 23 november 2010


De vijfde editie (november 2010) van de Transport Market Monitor (TMM) van TRANSPOREON en Capgemini Consulting laat zien dat de in het eerste halfjaar gesignaleerde opwaartse trend van de transportprijzen, in het derde kwartaal van 2010 is afgevlakt. De toename van de beschikbare capaciteit, na een periode van capaciteitsreductie, is een van de belangrijkste oorzaken hiervan.

De belangrijkste bevindingen van deze editie van de TMM zijn:

  • Een voorzichtige groei van de transportprijzen in het derde kwartaal van 2010 met 0,8% (index: 101,7), vergeleken met een stijging van +13,5% in het tweede kwartaal van 2010 (index: 100,9).
  • De prijsindex bleef voor het tweede kwartaal op rij, na de economische crisis, boven de basiswaarde van 100. Prijzen zijn nu op hetzelfde niveau als voor de crisis in het eertse halfjaar van 2008, maar nog wel 2,0 % lager dan de prijsindex van het derde kwartaal van 2008.
  • De sterke prijsstijging in het tweede kwartaal van 2010 werd gedempt in de zomerperiode, onder invloed van meer beschikbare capaciteit. Dat blijkt ook uit het feit dat de capaciteitsindex met 25.1% steeg tussen het tweede kwartaal 2010 (index 61,3) en het derde kwartaal 2010 (index 76,7). Echter, de beschikbare capaciteit in het derde kwartaal 2010 is nog altijd relatief laag: 26,7% lager dan in het derde kwartaal van 2009 (index 104,7) en 18,1% lager dan hetzelfde kwartaal in 2008 (index 93,7).

Erwin den Exter, Principal Consultant bij Capgemini Consulting, zegt: ‘Na de significante prijsstijging in het tweede kwartaal van dit jaar, is de stijging in dit kwartaal zeer beperkt. Dit is voornamelijk veroorzaakt door een prijsdaling in augustus. Deze ontwikkeling heeft verhinderd dat de prijzen hun opwaartse trend voortzetten.’

Peter Förster, Managing Director van TRANSPOREON, voegt daaraan toe: ‘Het lijkt er inderdaad op dat de transportprijzen stabiliseren. We moeten echter wel bedenken dat de prijzen voor de crisis gemiddeld 2% hoger lagen dan vandaag. In 2008 was een zelfde soort prijsverandering waarneembaar tussen het tweede en derde kwartaal. Dit lijkt op een zich herhalend patroon in de dynamiek van de transportmarkt. En het bewijst dat een gedifferentieerde sourcing-strategie voor een bedrijf noodzakelijk is om maximaal voordeel te behalen.

Transportmarktintelligentie1 is nodig om bij dynamische transportprijzen de logistieke operatie te optimaliseren, op feiten gebaseerde beslissingen te nemen en een betrouwbare partner voor de sales-afdeling te zijn. De Transport Market Monitor wil waardevolle inzichten verschaffen in de ontwikkeling van historische transportprijzen en is hiermee een startpunt voor het opbouwen van marktintelligentie door ondernemingen. Een degelijke transportmarktintelligentie kan worden ontwikkeld door informatie toe te voegen over de factoren die een rol spelen in de toekomstige ontwikkeling van transportprijzen. De impact op transportprijzen kan worden voorspeld door te kijken naar ontwikkelingen in marktfactoren (zoals transportcapaciteit, investeringen in trucks en handelsvolumes), kostenfactoren (zoals brandstof- en loonkosten, wet- en regelgeving) en naar informatie van leveranciers. Deze inzichten zorgen ervoor dat bedrijven een meer nauwkeurige transportbegroting kunnen opstellen voor 2011, gebruikmakend van marktkennis een zo een winnende sourcing-strategie kunnen definiëren.

Meer details en informatie over de Transport Market Monitor vindt u op:
www.transportmarketmonitor.com

1Transportmarktintelligentie is de informatie die relevant is voor de logistiek van een bedrijf, specifiek verzameld en geanalyseerd met het oog op accurate en overtuigende besluitvorming, zodat sourcing-mogelijkheden, -strategieën en onderhandelingstactieken optimaal benut kunnen worden.