Om effectief gebruik te kunnen maken van alle mogelijkheden die sociale media bieden, moeten organisaties hun bedrijfsvoering transformeren. Het gaat hierbij vooral om de manier waarop zij invulling geven aan de relaties met hun klanten, medewerkers en andere stakeholders. Social Business Transformation-strategieën kunnen zich richten op HR en corporate branding, op sales en marketing, op kostenreductie of op een organisatiebrede verandering. De vandaag gepubliceerde whitepaper Social Business Transformation – How customers change your enterprise DNA beschrijft de potentiële voordelen van social media voor bedrijven en biedt een framework voor de ontwikkeling van social business transformation strategieën.

De essentie van sociale media is menselijke interactie. Snelle veranderingen in klantgedrag, aangewakkerd door de populariteit van social media en het gebruik van consumententechnologie op de werkplek, dwingen ondernemingen wereldwijd om zich te herpositioneren. Mensen spenderen steeds meer tijd online om te interacteren met vrienden, om meningen te geven en om diensten of goederen aan te schaffen. Ook eigen medewerkers begeven zich online om opinies uit te wisselen en zo de eigen corporate brand te versterken of te verzwakken.

De whitepaper beschrijft en bespreekt de impact van social media op diverse sleutelfuncties in de organisatie, waaronder marketing, productontwikkeling, productie, klantenservice, werving en HR. De keuze voor een Social Business Transformation strategie voor en organisatie hangt af van het concurrerend vermogen en van de mate waarin de organisatie beschikt over een ‘sociale’ clientèle.

Voor meer informatie kunt u de whitepaper Social Business Transformation – How customers change your enterprise DNA downloaden via /expertise/pu blicaties/social-business-transformation /