Een belangrijk element in het realiseren van deze schaalsprong is het toepassen van informatietechnologie, zowel in het voertuig zelf als langs de weg. Bijvoorbeeld door de aanleg van “supersnelwegen” en geautomatiseerde wegkantsystemen. In de meest ideale situatie zal de technologie kunnen evolueren naar zogenoemde “coöperatieve systemen” waarbij verschillende vervoersmodaliteiten onderling kunnen communiceren, zodat zonder menselijke ingreep steeds de meest efficiënte weg van A naar B kan worden gekozen.

U kunt de volledige whitepaper over dit onderwerp downloaden via: /diensten/mar kten/mobiliteit/publicaties/