De nationale postdienst van het Verenigd Koninkrijk, sloot een zesjarig IT-contract af met Capgemini UK. Het contract heeft betrekking op cloud computing en is erop gericht online diensten aan bedrijven en burgers te transformeren. Dat betekent minder stand-alone apparatuur en meer samenwerking tussen alle IT-afdelingen en -componenten. Bovendien wil het postbedrijf de jaarlijkse IT-kosten voor de website verminderen. Een ander doel is om de uitbreiding en diversificatie van nieuwe webgerelateerde diensten te vergemakkelijken.

Een forse transformatie van diensten heeft ertoe geleid dat Royal Mail een substantiële verlaging van de kosten heeft bewerkstelligd. Ondanks een krimpende postmarkt kan het postbedrijf op deze manier weer jaren vooruit.