Rijkdom bereikt recordniveau in 2012 bij een hernieuwde stijging van het aantal vermogende particulieren

Publish date:

Noord-Amerika heroverde haar positie als de grootste markt voor vermogende particulieren in 2012 (HNWI’s1), nadat die positie in 2011 was overgenomen door de Azië-Pacific regio. Noord-Amerika telde in 2012 zo’n 3,73 miljoen vermogende particulieren tegenover 3,68 miljoen in Azië-Pacific. Ook in de omvang van het vermogen staat Noord-Amerika bovenaan: US$12,7 biljoen tegenover US$12,0 biljoen in Azië-Pacific.
 
“Er was een sterke toename van het aantal vermogende particulieren in 2012,” zegt Jean Lassignardie, Chief Sales en Marketing Officer van Capgemini Global Financial Services. “Noord-Amerika is hierbij toonaangevend, zowel in het aantal vermogende particulieren als in de omvang van het vermogen. Niettemin is het waarschijnlijk dat Azië-Pacific in de toekomst Noord-Amerika zal passeren. Het is in dit verband interessant te zien dat Azië-Pacific met 12,2 procent een snellere vermogensgroei kende dan Noord-Amerika met 11,7 procent, ondanks het feit dat Noord-Amerika een grotere populatie van vermogende particulieren heeft.”
 
De wereldwijde groei van het investeerbare vermogen werd vooral gestimuleerd door de sterke groei van de zeer vermogende particulieren (ultra-HNWIs2). Deze groep groeide zowel in aantallen als in omvang van het vermogen met ongeveer 11 procent, na een krimp in 2011.
 
Met uitzondering van Latijns-Amerika, groeide de populatie vermogende particulieren sterk in alle regio’s. Latijns-Amerika groeide nog wel sterk in 2011, maar had in 2012 te kampen met een vertragend BNP en minder goed presterende aandelenmarkten. In Nederland nam het aantal vermogenden toe met 7,0 percent tot circa 149.000 in 2012. Het vermogen van deze groep groeide tot US$ 375 miljard in 2012, een toename van 6,9 procent ten opzichte van 2011.
 

Vrij belegbaar vermogen bereikt recordniveau ondanks conservatief beleggingsgedrag in 2012

Vermogende particulieren bleven voorzichtig in 2012. De focus ligt op behoud van vermogen, zoals blijkt uit de Global HNW Insights Survey3 een onderdeel van het World Wealth Report. Voor dit onderzoek werd feedback verzameld van meer dan 4.400 vermogende particulieren wereldwijd. Ondanks recente conjunctuurverbeteringen blijft een derde van de respondenten (33 procent) gefocust op behoud van vermogen tegenover 26 procent die zich eerder richt op vermogensgroei.
 
De wijze van investeren volgt ook een conservatieve trend; meer dan 30 procent van het vermogen wordt belegd in cash en deposito’s. Regionale verschillen zijn duidelijk aanwezig met overwegend een voorkeur voor aandelen in Noord-Amerika (37 procent), terwijl vermogende particulieren in Latijns-Amerika en Azië-Pacific (uitgezonderd Japan) een voorkeur hebben voor vastgoed (respectievelijk 30 procent en 25 procent van het portfolio). Nederlandse vermogende particulieren hebben een voorkeur voor cash en deposito’s (35,7 procent) en aandelen (19,6 procent).
 
“Ondanks een focus op vermogensbehoud en het aanhouden van hoge cashreserves hebben vermogende particulieren een recordniveau aan vermogen opgebouwd in 2012. Dit duidt op verdere groei mits het vertrouwen in de markt ook toeneemt”  zegt M. George Lewis, Group Head, RBC Wealth Management & RBC Insurance.
 

Vertrouwen vermogende particulieren in vermogensbeheerders groeit

Het vertrouwen van vermogende particulieren in vermogensbeheerders is gegroeid: 61 procent zegt aan het begin van 2013 zeer veel vertrouwen te hebben in zowel hun persoonlijke vermogensbeheerder als in de financiële instelling waar zij hun vermogen hebben ondergebracht. Dit is respectievelijk vier en drie procentpunten hoger dan een jaar eerder. Een hoger vertrouwen en een voorzichtig optimisme over de economische vooruitzichten dragen bij aan het feit dat 75 procent van de vermogende particulieren zich zekerder voelen over de toekomst van hun vermogensontwikkeling. Tegelijkertijd is het vertrouwen laag in financiële markten en in regelgevende instellingen. Minder dan de helft van de ondervraagde zeer vermogende particulieren heeft hierin vertrouwen (respectievelijk 45 procent en 40 procent).
 
Ook is gekeken naar de specifieke wensen van vermogende particulieren. Zij verwachten niet alleen een soepel lopende dienstverlening; 41 procent van hen zegt het liefst met één vermogensbeheerder te werken tegenover 14 procent die de voorkeur geeft aan het onderbrengen van het vermogen bij meerdere vermogensbeheerders. 34 procent wil één vast aanspreekpunt, terwijl 24 procent liever met meerdere experts contact heeft. Hoewel 31 procent van de vermogenden persoonlijk contact prefereert, zegt bijna een op de vier ondervraagden juist digitale interactie met de vermogensbeheerders te prefereren. Deze trend is vooral zichtbaar bij jongere vermogenden en de vermogenden in Azië-Pacific (uitgezonderd Japan).
 

Azië-Pacific voorzichtig optimistisch

De prognose is dat de rijkdom van vermogende particulieren in de komende drie jaar met gemiddeld 6,5 procent per jaar zal groeien uitgaande van een continuering van het economisch herstel, dat moet bijdragen aan minder risico en aan een stijgend beleggersvertrouwen. Dit staat in contrast met de lage groei van 2,6 procent sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008. Het voortouw in de wereldwijde groei zal hierbij worden genomen door de regio Azië-Pacific, waarvan een groei wordt verwacht van 9,8 procent, anderhalf keer het wereldwijde gemiddelde.
 

wwr2013_nederland.pdf

File size: 263,84 KB File type: PDF