Reactie Capgemini op persoonlijke claim van de heer Berkleef

Publish date:

Het door de heer Berkleef geclaimde bedrag kan Capgemini ook niet plaatsen. Niet alleen de inhoudelijke onderbouwing van de claim mist alle grond, ook is de claim 30 keer hoger dan de maximale schadevergoeding in het kader van de contractuele aansprakelijkheid.
 
De claim van de heer Berkleef is gebaseerd op de veronderstelling dat Equihold de volledige regie en uitvoering voor de ontwikkeling van de applicatie aan Capgemini heeft uitbesteed. Dit is feitelijk onjuist. Equihold heeft vanaf het begin uitdrukkelijk de regierol bedongen, waaronder beslissingen over de gewenste ontwikkelrichting, functionaliteit en prioriteit.
 
Equihold beschikte ook over alle technische kennis om deze regierol te kunnen vervullen en de kwaliteit van de opgeleverde code te controleren. Capgemini leverde mankracht en bouwde op aanwijzing van Equihold de gewenste functionaliteit. Deze afspraak bleef gedurende de gehele contractperiode van kracht (2005-2010). Problemen ontstonden doordat Equihold specificaties te laat goedkeurde, wijzigingen op het laatste moment doorvoerde, onredelijke deadlines stelde in het licht van (niet-gecommuniceerde) afspraken met klanten en het laten ontstaan van grote betalingsachterstanden.
 
Gedurende de loop van het project heeft Equihold niet laten blijken ontevreden te zijn over de kwaliteit van de code terwijl telkenmale de code is opgeleverd en Equihold wel de technisch kennis in huis had om daarover te kunnen oordelen. In de periode 2007-2008, toen de meeste releases werden opgeleverd, stegen de klanttevredenheidscores van de door Capgemini geleverde diensten. Gemiddeld werd de dienstverlening gewaardeerd met 4,67 op een schaal van 0-5. Capgemini verzet zich dan ook uitdrukkelijk tegen de veronderstelling dat de softwarecode ondeugdelijk was. Uitvoerig onafhankelijk onderzoek van het gerenommeerde onderzoeksbureau de Software Improvement Group onderschrijft de stelling van Capgemini.
 
Het is opmerkelijk dat Equihold pas na afloop van het project in 2010 en bij enorme betalingsachterstanden zogenaamde “problemen” ontdekt met de softwarecode. Dit ontneemt Capgemini niet alleen de mogelijkheid het vermeende probleem direct op te lossen, maar geeft ook aanleiding te veronderstellen dat andere motieven in het spel zijn.
 
Regelmatig wordt ook de naam van oud-voetballer Frank Rijkaard genoemd als betrokkene bij de claim. Capgemini is zich niet bewust van enige betrokkenheid van de heer Rijkaard, zijn zaakwaarnemer zegt desgevraagd ook niets van de betrokkenheid van de heer Rijkaard bij de claim te weten.
 

pdf_Capgemini_Achieves_...

File size: 120,46 KB File type: PDF
cookies.

Door verder te navigeren op deze website accepteert u het gebruik van cookies.

Sluiten

Sluit cookie informatie