Het rapport “Organizing for Digital: Why Digital Dexterity Matters” van Capgemini Consulting en het MIT Center for Digital Business laat zien dat weinig organisaties digitale technologieën inzetten om hun bedrijf te laten evolueren naar een digitale organisatie. Bedrijven die dit wel doen, rapporteren twee keer zo vaak een bovengemiddelde groei in hun sector en meer winst en hogere klanttevredenheid in vergelijking met de concurrentie. Deze bedrijven bezitten de gave tot ‘digitale behendigheid’, ofwel de mogelijkheid om snel het organisatie-ontwerp aan te passen door opeenvolgende transformaties. Bijvoorbeeld door het steeds slimmer organiseren van systematische datagedreven besluitvorming, het delegeren van meer beslissingsbevoegdheden naar de medewerkers aan de voorkant van de organisatie en een effectievere samenwerking binnen en buiten de bestaande grenzen van de organisatie.

Didier Bonnet, Senior Vice President for Digital Transformation bij ‎Capgemini Consulting: “Tijdens de opkomst van elektriciteit steeg de productiviteit van bedrijven pas nadat ze ook hun organisatie hierop radicaal hadden aangepast. Dat betrof zowel de fysieke fabriek als de hele layout voor de introductie van de lopende band en bijbehorende arbeidsspecialisatie. Dit was een fundamentele verandering die niet over een nacht ijs ging. Het heeft zo’n 20 tot 30 jaar gekost om te evolueren. Wij zijn ervan overtuigd dat dit te vergelijken is met de huidige digitale transformatie.Het zal eenzelfde grote verandering zijn om onze traditionele, industriële business modellen te wijzigen in digitale organisaties. Maar we hebben geen keuze als we optimaal willen profiteren van deze digitale evolutie.”

Waarin onderscheidt een organisatie met digitale behendigheid zich van andere bedrijven? Het rapport laat enkele sleutelfactoren zien:

  1. Een digitale mindset die digitale oplossingen altijd voorop zet;
  2. Systematisch experimenteren zodat innovatie door de hele organisatie wordt gestuurd;
  3. In staat om zichzelf te reorganiseren rondom nieuwe digitale mogelijkheden;
  4. Medewerkers in hun kracht zetten door hen toegang tot data te geven;
  5. Medewerkers actief stimuleren om samen problemen op te lossen.

Het rapport is gebaseerd op 31 interviews en een enquête onder 274 managers van 150 verschillende bedrijven in 28 landen. Daaruit blijkt ook dat er verschillende volwassenheidsniveaus zijn in digitale behendigheid, die organisaties in staat stelt om kansen te benutten en sneller dan hun traditionele concurrenten te reageren op plotselinge veranderingen (zie onderstaande figuur).

Hoog niveau van digitale behendigheid is de sleutel tot succes in de concurrentiestrijd

N=135; percentages aten zien hoeveel bedrijven het eens zijn met iedere stelling
Bron: MIT Center for Digital Business en Capgemini Consulting Analysis

Het lijkt evident dat organisaties digitale behendigheid moeten nastreven maar het onderzoek laat zien dat bedrijven zich in verschillende stadia bevinden:

  • Slechts 7% van de organisaties heeft een ‘digital first’ mentaliteit.
  • De meerderheid van de bedrijven bevindt zich nog in de fase van trasformatie waarbij ze proberen om te gaan met de instabiliteit tussen de oude en nieuwe businessmodellen; 56% bevindt zich in de initiatiefase en 21% is inmiddels gevorderd met de verandering naar een digitale organisatie (de ‘engaging’ fase).
  • 16% van de organisaties ‘draalt’, heeft geen enkel significant digitaal vermogen, is statisch en niet in staat om te reageren op opkomende trends en klantbehoeften.

Hoe bedrijven zich ontwikkelen tot digitale organisaties

Bron: MIT Center for Digital Business en Capgemini Consulting Analysis

Hoe digitaal beweeglijk is uw organisatie?

Gebaseerd op de onderzoeksresultaten geeft het rapport geeft een self-assessment tool waarmee leidinggevenden de digitale behendigheid van hun organisatie kunnen meten.

Meer informatie vindt u op: https://www.capgemini-consulting.com/digital-organizations