Om te onderzoeken welke functionaliteit de op de markt beschikbare software omvat, is gebruik gemaakt van het eigen Capgemini Consulting Functional model for Supply Chain Visibility Software. Hieruit blijkt dat veel oplossingen niet het gehele supply chain proces afdekken. Zo ontbreekt vaak de productiefase. Om een volledige zichtbaarheid van de supply chain te realiseren, zal de software een bredere scope moeten hebben.

Bij de implementatie van supply chain visibility projecten geldt een aantal kritische randvoorwaarden, zoals het op elkaar aansluiten van organisatorische, IT- en procesveranderingen en een gefaseerde implementatieaanpak gebaseerd op de geleidelijke uitbreiding van functionaliteit en integratie van de supply chain partners.

Aanbieders van supply chain visibility software zien de toenemende samenwerking met externe partijen als een belangrijke trend. Dergelijke dynamische samenwerkingsrelaties zijn noodzakelijk door de mondialisering en de steeds veranderende supply chain netwerken. De beschikbare visibility software zal in de pas moeten blijven lopen met kortere cycli en de vaak sterke dynamiek in de onderlinge relaties. Software-as-a-Service (SaaS) en cloud-technologie zijn hiervoor het meest geëigend, gelet op de focus die dergelijke oplossingen hebben op integratie en samenwerking.

‘Ondanks het feit dat visiblity software duidelijke voordelen oplevert, is een goed begrip van wat je echt nodig hebt van belang voor een succesvolle implementatie’, aldus Ramon Veldhuijzen, Global Logistics and Fulfillment Lead van Capgemini Consulting.

Het onderzoek kan worden gedownload via de website van Capgemini Consulting.