Het Software Engineering Institute (SEI) heeft het Project Center van Capgemini Nederland gecertificeerd met Capability Maturity Model® Integration (CMMI®) level 3. Dit heeft het SEI deze week bekendgemaakt op haar website. CMMI® level 3 verschaft het Project Center van Capgemini Nederland een breed erkende standaard voor de volwassenheid van softwareontwikkeling en van de bijbehorende procesgebieden.

De certificering is bijzonder door het feit dat het betrekking heeft op een ‘open model’ van softwareontwikkeling op locatie bij de klant én op projecten die wereldwijd worden uitgevoerd met behulp van Rightshore®, het wereldwijde delivery-model van Capgemini waarbij processen, services of functies op de meest optimale locatie worden uitgevoerd. De onderlinge balans tussen risico’s, kosten en schaalbaarheid en hun afstemming op culturele en zakelijke prioriteiten, bepalen de combinatie van meest geschikte locaties.

De voorbereidingen voor de Standard CMMI® Appraisal Method for Process Improvement (SCAMPI-A) startten in juni 2008. De CMMI Level 3 certificering is een belangrijke mijlpaal op het gebied van kwaliteit volgens Hans Schevers, directeur van het Project Center: “De voorbeeldige score die wij hebben behaald bevestigt ons betrokkenheid bij continue procesverbetering. Ik ben zeer verheugd dat onze inspanning op dit terrein ten goede komen aan efficiënter werken, kwaliteitsverbetering, een strakkere tijd- en budgetdiscipline en een hogere tevredenheid van medewerkers. En uiteindelijk leidt dit alles natuurlijk tot een hogere klanttevredenheid. De kennis die we hebben opgedaan zullen we aanwenden voor andere initiatieven op het gebied van procesverbetering.

De assessment omvatte een groot aantal business units. Dr Rajiv Nag, partner van CyberQ India Pvt Ltd., leidde het team dat de assessment uitvoerde. “Als verantwoordelijke voor de assessment heb ik de softwareontwerp- en ontwikkelingsprocessen van het Project Center van Capgemini Nederland van nabij meegemaakt. Ik kan met volle overtuiging zeggen dat het Project Center over uitzonderlijk goede processen beschikt voor het ontwerpen en ontwikkelen van zowel maatwerksoftware als pakketten. Zowel in een onsite-offshore ontwikkelmodel als in een open ontwikkelmodel bij de klant.

DOWNLOAD DIT PERSBERICHT