Capgemini is in 2011 gestart met de Informatiemanagersurvey om een beeld te krijgen van de rol die informatiemanagers in hun organisatie vervullen. Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat de informatiemanagers in vergelijking met het eerste onderzoek een stevigere positie binnen hun organisatie hebben gekregen: ze hebben meer ruimte voor de taken die daadwerkelijk bij hun rol passen en op tactisch en operationeel vlak  hebben ze meer verantwoordelijkheden. Wel zijn de teams waarmee de informatiemanagers werken kleiner geworden.
 
“Uit opgeleverde producten als strategische informatieplannen en een informatiearchitectuur blijkt dat business informatiemanagement binnen organisaties beter zichtbaar is geworden,” zegt Arne Eindhoven, Lead Information Management bij Capgemini. “Maar ondanks de hogere zichtbaarheid en de stevigere positie van de informatiemanagers zijn er ook punten van zorg. De informatiemanagers geven bijvoorbeeld aan dat hun budget te klein is, maar ook de positionering en prioriteitstelling is nog vaak onduidelijk. Organisaties moeten dus nog een stap maken om door te kunnen groeien naar een volgend niveau van volwassenheid.”