Ga direct naar inhoud

World Retail Banking Report 2017: perspectief op nieuwe inkomstenstromen voor banken die het voortouw nemen in ‘Open Banking’ evolutie

19 jun. 2017

Uit het WRBR 2017 blijkt dat API’s in de financiële sector de weg vrij maken voor een systeem van Open Banking. Hoewel er op het gebied van privacy en security wel vragen rijzen over de API’s, wordt de technologie als cruciaal beschouwd voor banken om hun wendbaarheid te vergroten zonder grote veranderingen in de bestaande infrastructuur te hoeven realiseren.

Animo voor samenwerking FinTechs en banken groeit

Een groot deel van de FinTech respondenten in het onderzoek (53,8%) en de banken (43,5%) zegt een toekomst voor zich te zien waarin beide partijen intensief samenwerken aan oplossingen en nieuwe platforms waar de consument optimaal van kan profiteren. Ook wordt het model genoemd waarbij banken producten en diensten blijven aanbieden, maar de distributie overlaten aan FinTechs of andersoortige nieuwe open platforms. Voor banken biedt dit besparingsmogelijkheden op het gebied van werven van nieuwe klanten, maar het zet tegelijkertijd druk op klantbinding en disintermediatie. Bijna de helft van de FinTech respondenten (47,8%) beschouwt dit als een interessant model, tegenover 28,8% procent van de traditionele financiële partijen.

Uit het WRBR 2017 komt verder naar voren dat de bereidheid onder FinTechs en banken om samen te werken toeneemt; de overgrote meerderheid van de banken (91,3%) en driekwart van de FinTechs (75,3%) zegt in de toekomst samenwerkingsmogelijkheden met de andere partij te zien. Banken zouden bij deze samenwerking middelen, kennis en ervaring inbrengen, terwijl de FinTechs wendbaarheid, snelheid en een frisse blik op klantgerichtheid met zich meebrengen.

“Wij zien in ons dagelijks werk dat traditionele financiële instellingen zoekende zijn naar hun rol in de nieuwe opkomende business modellen,” zegt Erik van Druten, Principal Consultant bij Capgemini. “Open Banking wordt beschouwd als het nieuwe normaal, maar hoe realiseer je die omslag in werken? Het biedt banken een mogelijkheid om hun klantbasis te vergroten, doordat verschillende diensten van derde partijen worden gepersonaliseerd en banken hun producten en diensten hierop kunnen aanpassen. Financiële instellingen die niet nadenken over Open Banking lopen het risico dat klanten op termijn geen gebruik meer van hun services zullen maken.”

“De banken die er in slagen om API’s in te zetten om nieuwe inzichten in klanten en inkomstenstromen te genereren, en ondertussen de klantervaring verbeteren, zullen het meest succesvol zijn,” zegt Vincent Bastid, Secretary General bij Efma. “Veel banken maken nu gebruik van API’s voor het optimaliseren van de informatiestromen tussen legacy systemen, terwijl de voorlopers Open Banking al inzetten om hun systemen en data proactief beschikbaar te stellen aan derde partijen en daaruit nieuwe inkomstenstromen creëren.”

Lees het volledige (Engelstalige) persbericht of download het rapport.